Sänk hastigheten till 30 km/tim förbi Tuggelite och Skåre Herrgårds förskolor

Beskrivning

Föreslår att hastigheten sänks till 30 km/tim på Granitvägen och Tuggelitevägen i anslutning till Tuggelite förskola och Skåre Herrgårds förskola. Det är många barn som rör sig i anslutning till förskolorna och 30 km/tim är vanligt i anslutning till förskolor generellt.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/433

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Per Björkman 2018-06-25
2 Therese Jonsson 2018-06-25
3 Jonas Järpegård 2018-06-29
4 Tobias Öström 2018-06-29 Bra förslag!
5 lena granat 2018-06-29
6 Gunnar Sewén 2018-06-30
7 Marianne Nilsson 2018-06-30
8 Birgitta Bånkestad 2018-06-30
9 Linda Ganters 2018-06-30
10 Anita Bäcksröm-Sewèn 2018-07-01
11 Maja Herstad 2018-07-01
12 Solveig Forsberg 2018-07-01
13 Eva Mogard 2018-07-01
14 Leif Jönsson 2018-07-02 Jag tillstyrker förslaget
15 Gunnar Gruvberger 2018-07-07
16 Jenny Selrot 2018-07-08 Bra förslag. Många bilar kör väldigt fort till Tuggelitespåren för att motionera även vintertid. Det rör sig många barn gatorna i anslutning till dessa gator.
17 Peter Fällman 2018-07-08
18 Jonas Kullén 2018-07-09
19 Christer Aronsson 2018-07-09 Behövs verkligen. Lånade en laser under några dagar och högsta hastigheten mättes till 107 km/h!!
Går att hyra mätutrustning som registrerar alla bilar, kanske blir nödvändigt för att kommunen ska förstå hur folk kör här.
20 Katrin Risberg 2018-07-09
21 Linda Wendt 2018-07-09
22 Josefine Isgren 2018-07-09
23 Lars-Olof Leander 2018-07-09
24 Thomas Johansson 2018-07-10
25 Lina Connedal 2018-07-10
26 Camilla Andersson 2018-07-10
27 Jessica Johanson 2018-07-10
28 Andreas Spets 2018-07-10
29 Göran Forsberg 2018-07-10
30 Charlott Linder 2018-07-10 Bilarna kör verkligen för fort på Skåreberget! 30km i timmen vore det högsta man får köra förbi skolan och förskolorna.
31 Bianca Bostina 2018-07-11
32 Kajsa Bogren 2018-07-11
33 Lars Karlsson 2018-07-12
34 Theréze Norell 2018-07-12
35 Therese Rosenblad 2018-07-13
36 Gunilla Fällman 2018-08-14 Längs Tuggelitevägen är det mycket trafik till och från Skidspåren på vintern och då dessutom mörkt tidigt på eftermiddagen. Vägen korsas då av barn till och från skolan men även på helger då den stora pulkabacken på skolgården hägrar.
37 Jesper Clausen 2018-08-17
38 Lisa Eriksson 2018-08-22
39 Angela Samuelsson 2018-08-24
40 Angelica Karlsson 2018-09-04
41 Fredrik Selrot 2018-09-10 Området bebos av många barnfamiljer, det finns tre förskolor i närområdet samt en grundskola. Sänkt hastighet räddar liv.
42 Amanda Swahn 2018-09-16
43 Fredrik Carlen 2018-09-17
44 Johan Köhler 2018-09-20
45 Lars Nilsson 2018-09-20
46 Andreas Pamp 2018-09-21
47 Ola Andersson 2018-09-22
48 Ida Höjskeld 2018-09-22
49 Jessica Livh 2018-09-23
50 Karin Krok 2018-09-24
51 Mats Eklind 2018-09-24
52 Emma Björkman 2018-09-25
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Per Björkman

Startdatum

2018-06-25

Slutdatum

2018-09-25

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

52 onlineunderskrifter