Utöka badstranden söderut vid Kroppkärrsjön

Beskrivning

Utöka nuvarande badplats vid Kroppkärrsjöns sydvästra sida genom vassröjning och utfyllnad med sandbotten och sandstrand. Utnyttja även närliggande gräsytor till utegym och två beachsoccer-planer.
Enkla och förhållandevis billiga åtgärder för att skapa cykelnära, centrala bad-och motionsmöjligheter.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/435

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lars Erik 2018-06-25
2 Emma Franzen 2018-07-09
3 Anna Hallberg 2018-08-25
4 Angelica Karlsson 2018-09-04
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Lars Erik

Startdatum

2018-06-25

Slutdatum

2018-09-25

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

4 onlineunderskrifter