Utveckla området kring Selma-statyn

Beskrivning

En sådan vacker plats till ingen nytta. Hur fantastiskt vore det inte om området gjordes mer lockande och attraherande i form av en smärre upprustning av parken. Samt att vi återskapar den gamla kvarnen som mycket väl kan innehålla ett café eller liknande. Läget vid älven är alldeles för bra för att inte utnyttjas bättre. Anlägg en brygga nedanför med uteservering. Närkontakt med vattnet och utsikt mot Stadshotellet lär man inte klaga på. Och låt grönområdet få lite mer struktur med fler planteringar och gångstigar. Och mer färg kring Selma. Lyft fram henne bättre!

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/44

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-03-21 16:27:59

TFN har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Glenn Johansson 2016-12-21
2 Marie Haglund 2016-12-21
3 Peter Bergström 2016-12-22
4 Malin Behm 2016-12-24
5 Viktor Ivan 2016-12-30
6 Erik Andersson 2017-01-02
7 Jan Johansson 2017-01-03
8 Åke Gustavsson 2017-01-03
9 Anders Carlsson 2017-01-04
10 Bjarne Persson 2017-01-04 Bra förslag att uppföra en kopia av den gamla väderkvarnen. Av praktiska skäl måste den vara mindre än originalet, som var 27 m hög, men förstås ska den vara försedd med kvarnvingar. Cafè/utställningshall är givet i kvarnen. Glöm inte heller att området är historiskt mycket intressant, med t ex tullstuga och tullportar från 1600-talet samt ett dambadhus i älven strax norr om Hybelejens kvarn under tiden 1885-1918.
11 Lina Sundén 2017-01-11
12 Linda Arvidsson 2017-01-14
13 Peter Wigertoft 2017-01-16
14 Ulla-Karin Wallin 2017-01-25
15 Gunilla Sjöö 2017-02-06
16 Maria Nyquist 2017-03-07
17 Mikael Granlund 2017-03-17
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Glenn Johansson

Startdatum

2016-12-21

Slutdatum

2017-03-21

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

17 onlineunderskrifter