Färjelinje på Klarälven

Beskrivning

På semestern besökte jag Fredrikstad och där har de små färjor, som trafikerar Glomma. Fredrikstad och Karlstad har liknande geografiska förutsättningar. Stadsdelarna är separerade av olika älvgrenar och det finns relativt få broar.

Erfarenheten från Fredrikstad är att så fort de tog bort biljetthanteringen och gjorde resandet gratis, exploderade efterfrågan och nu har de en miljon resenärer årligen i en stad av Karlstads storlek. Biltrafiken i centrum har minskat därefter.

De nybyggda färjorna har en fällbar läm i fören, som medger snabb på- och avstigning. Cyklar får tas med.

Investeringen i färjor blir mindre, än den beräknade kostnaden för cykelbron mellan Råtorp och Färjestad.
Troligtvis kan samma typ av färja som i Fredrikstad användas på sträckan, annars får en variant av färjan anskaffas. I Fredrikstad har man planer på elektriskt drivna färjor med induktiv laddning.
Alla hållplatser har skyltar med information av nästa avgångstid och onödiga stopp undviks genom ett enkelt signalsystem med knappar.
Fler färjor förbättrar naturligtvis turtätheten. Enstaka hållplatser kan behöva undvikas, vid extremt lågvatten.
Färjelinjen bör kunna trafikeras under hela den isfria tiden.

Förslag på linjesträckning:

Almar - Skåre - Bryngfjorden - Jägartorpet - Råtorp- Färjestad - Sandgrund - CCC - Brigadmuseet - Almentorget - NWT - CSK - Södra Sommaro - Björkås

Bifogade filer

document DSC08754.JPG Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/446

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-11-12 09:01:40

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Gunnar Gruvberger 2018-08-07
2 Mikael Söder 2018-08-15
3 Jill Mattsson 2018-08-22
4 Pia Frodeson 2018-10-17
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Gunnar Gruvberger

Startdatum

2018-08-07

Slutdatum

2018-11-07

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

4 onlineunderskrifter