Infotavlor

Beskrivning

Jag föreslår att kommunen använder infotavlorna vid infarterna till centrum för att informera turister och andra besökare om trafikfarorna i Karlstad.
Eftersom cyklisterna har undantagits från lagar och förordningar bör besökare varnas för att i cykelstaden Karlstad måste man vara beredd på att cyklister kommer på vänster sida gatan eller på trottoarer. I mörker saknar de flesta belysning.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/449

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-11-07 08:34:31

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Klaes Lindau 2018-08-06
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Klaes Lindau

Startdatum

2018-08-06

Slutdatum

2018-11-06

Målgrupp

Kommunstyrelsen

Signaturer

1 onlineunderskrifter