Minska stillasittandet - stå och jobba i skolan

Beskrivning

Jag tycker att minst 60% av alla klassrum i Karlstads kommuns skolor – egentligen i alla skolor – ska inredas med ståpulpeter istället för stolar och bord. Vi lär oss att det inte är bra att sitta ner mycket men ändå sitter vi under långa och många lektioner, ända från det att vi börjar lågstadiet tills vi tar studenten eftersom stolar finns och människan är lat. Om stolarna tas bort och borden höjs (i vissa klassrum är borden redan högre) kan vi förebygga benskörhet, fetma, förtida död, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, medföljande samhällskostnader för sjukvård med mera. Dessutom skulle kommunen spara pengar genom att inte köpa in tusentals stolar och på lång sikt genom färre frånvaroanmälningar av sjuka elever. Antagligen skulle också studieresultaten förbättras.

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/Inforstapulpeter

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-03-23 10:42:34

Barn- och ungdomsnämnden har fått detta e-förslag för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Magdalena Andersson 2016-12-22
2 Anders Söderbäck 2017-02-08
3 Matilda Andersson 2017-02-21
4 Annica Åman 2017-03-17
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Magdalena Andersson

Startdatum

2016-12-22

Slutdatum

2017-03-22

Målgrupp

Barn- och ungdomsnämden

Signaturer

4 onlineunderskrifter