Vinterväghållning av cykelvägen till Skåre

Beskrivning

Cykelvägen som går längs älvens västra sidan från Råtorp till Skåre vinterväghålles på traditionellt sätt genom plogning och sandning. Detta medför ofta en betydande isbildning, i synnerhet i höjd med Bryngfjorden/Älvåker,

För att ge goda förutsättningar till cykelpendling även på vintern föreslås att även denna sträcka sopsaltas liksom cykelvägarna i de centrala delarna av Karlstad.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/sopsalta

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-01-02 14:52:43

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Fredrik Carlen 2018-09-26
2 Henrik Isgren 2018-09-26
3 Peter Philipp 2018-09-26
4 Charlott Linder 2018-09-26
5 Pontus Larsson 2018-09-26
6 Per Björkman 2018-09-26
7 Catharina Smith 2018-09-26
8 Lars Nilsson 2018-09-26
9 Madelen Höglund 2018-09-26
10 Jenny Selrot 2018-09-26
11 Ingrid Forsgren Sandberg 2018-09-26
12 Daniel Glimstrand 2018-09-26
13 Per-Anders Eriksson 2018-09-26
14 Joachim Björklund 2018-09-26
15 Jonas Järpegård 2018-09-26
16 Karin Krok 2018-09-26
17 Emma Björkman 2018-09-26
18 Kajsa Bogren 2018-09-26
19 Anna Eklund 2018-09-26
20 Birgitta Bånkestad 2018-09-27
21 Peter Fällman 2018-09-27
22 Marianne Nilsson 2018-09-29
23 Mosse Tesfalidet 2018-09-30 Saltning av cykelvägen mellan Skåre och centrum skulle underlätta framkomligheten till jobbet. Jag försöker åka denna väg varje dag året runt. Men det händer att jag väljer att ta bilen till jobbet på grund av dålig underhållen väg vintertid. Jag hoppas att det sätts in åtgärder mot detta. Hälsning Mosse
24 Alfred Bryntesson 2018-10-01 Tycker ja att man kan bekåsta hela vägen
25 Jesper Clausen 2018-10-04
26 Mats Eklind 2018-10-07
27 Louise Eriksson 2018-10-10
28 Anna Rom Norström 2018-10-10
29 Jennie Flod 2018-10-15
30 Ann-Sofie Rudsberg 2018-10-15
31 Anna Gärdin 2018-10-16
32 My Berglund 2018-10-16
33 Daniel Johansson 2018-10-17 Jag önskar även att det ska bli bättre vinterväghållning även på cykelvägen mellan järnvägen och Gamla Skårevägen.
34 Theres Bern 2018-10-17
35 Anders Kindgren 2018-10-18
36 Tobias Engström 2018-11-15
37 Peter Bergström 2018-11-19
38 Eva-Lotta Hedbern 2018-12-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Fredrik Carlen

Startdatum

2018-09-26

Slutdatum

2018-12-26

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

38 onlineunderskrifter