Boende bör ges möjlighet att köpa del av allmänning

Beskrivning

Boende på Björkrotsvägen jämna nummer har speciellt i den västra delen en allmänning som inte har hållts efter av kommunen. Allmänningen hålls efter av boende på Björkrotsvägen på olika sätt och har så gjorts i många år.
Med detta förslag vill vi ge boende möjlighet att köpa loss den bit som ligger mellan den stig som går runt Stodenetjärnet och tomtgränsen till husen på Björkrotsvägen.
Detta skulle bland annat ge möjlighet för de boende att se till att den delen som ligger närmast tomtgränsen inte blir så vattensjuk vilket troligen leder till betydligt mindre mängd myggor.
Boende på Björkrotsvägen längre öster ut har i dagslägen tomter som går längre ner mot Stodenetjärnet och det har inte begränsat framkomligheten på stigen mellan tomterna och tjärnet.
Förslaget kommer inte att inskränka framkomligheten på den väldigt glest trafikerade stigen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/Bjorkrotsvagen

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-01-11 13:45:22

Förslaget är inlämnat för vidarehantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Gustav Svanqvist 2018-10-08
2 Elin Svanqvist 2018-10-08
3 Kerstin Svanqvist 2018-10-08
4 Jon Karrhammar 2018-10-09
5 Bertil Svanqvist 2018-10-09
6 Daniel Ebrath 2018-10-09
7 Bosse Rom 2018-10-09
8 Christina Hjelm Rom 2018-10-09
9 Ann-louise BACKMAN 2018-10-09
10 Lina Backman 2018-10-09
11 Thomas Rom 2018-10-09
12 Anna Schullström 2018-10-09
13 Annika Rom 2018-10-09
14 Louise Eriksson 2018-10-09
15 Daniel Rom 2018-10-09
16 Cecilia Barnes 2018-10-09
17 Jessica Höglund 2018-10-09 Tycker absolut de ska få chansen att köpa lite mer mark.
18 Andreas Sandin landberg 2018-10-09
19 Peter BACKMAN 2018-10-09
20 Emil Ekström 2018-10-09
21 Pär Eklund 2018-10-09
22 Sofia Johansson 2018-10-09
23 Benny Cooper 2018-10-10
24 Maria Cooper 2018-10-10
25 Anna Rom Norström 2018-10-10
26 pelle eriksson 2018-10-11
27 Niklas Norström 2018-10-12
28 Petter Kjörsvik 2018-10-12
29 Ingeborg Karlsson 2018-10-12
30 Torstein Spigseth-Jönsson 2018-10-12
31 Tomas Eng 2018-10-15
32 Anna Gärdin 2018-10-16
33 Johan Rosengren 2018-10-21
34 Jenny Wain 2018-10-21
35 Anders Nybakk 2018-10-21
36 Thomas Södersten 2018-10-21
37 Daniel Johansson 2018-10-22
38 Caroline Furudal 2018-10-22
39 Katrin Edholm 2018-10-31
40 Björn Åkerman 2018-11-17
41 Patrik Axelsson 2018-11-20
42 Lars Söderwall 2018-11-28
43 Niklas Pettersson 2018-11-29
44 Ewa Söderwall 2018-11-30 Ewa Söderwall
45 Niclas Lybeck 2018-12-02
46 Madeleine Johansson 2018-12-03
47 Christoffer Johansson 2018-12-03
48 Henrik Bonnevier 2018-12-04
49 Alde Svanqvist 2018-12-06 Bra! Attraktivare tomter i Stodene som har små tomter. Mer pengar till kommunen för yta som ej används.
50 Robert Skogh 2018-12-07
51 Turid Svanqvist 2018-12-07
52 Villemo Svanqvist 2018-12-07
53 nna-Lisa Frick 2018-12-11
54 Anette Björk 2018-12-12
55 Jörgen Svensson 2018-12-15
56 Johan Nilsson 2018-12-26
57 Ola Nilsson 2018-12-28
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Gustav Svanqvist

Startdatum

2018-10-08

Slutdatum

2019-01-08

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

57 onlineunderskrifter