Gång- och cykelväg, Sundsta

Beskrivning

Som boende på Sundsta/Älvkullen önskar jag en trygg och säker gång- och cykelväg från övergångsstället på Sundstavägen, mellan gymnasieskolorna, förbi Norrstrandskyrkan, där det idag står bilar parkerade (Sävegatan). Den nya gång- och cykelbanan förbinds sedan med den befintliga som löper längs Drottning Kristinas väg.

Ett tydligt övergångsställe alt. överfart, där Sävegatan möter Drottning Kristinas väg, är också önskvärt för att nå service längs Rudsvägen. Idag är det svårt att ta sig över gatan, dels står det bilar parkerade som skymmer sikten för gångtrafikanter, dels tar bilister inte hänsyn till dem som vill passera över gatan.

På tredje plats på min önskelista står att Karlstad kommun ser över säkerheten kring skolorna på Norrstrand så alla elever kan ta sig mellan hem och skola på ett tryggt och säkert sätt.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/478

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-01-28 14:13:09

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jennie Avegren 2018-10-25
2 Isabell Vistensjö 2018-11-22
3 Marianne Helliksson 2019-01-25
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Jennie Avegren

Startdatum

2018-10-25

Slutdatum

2019-01-25

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

3 onlineunderskrifter