Belysning och staket utmed gång och cykelväg i Väse

Beskrivning

Jag har vid flera tillfällen kontaktat kommunen och bett om belysning och stängsel utmed den enda gång- och cykelväg som löper från sydvästra delen av Väse samhälle in mot centrala delen där trottoar mm löper mot skola och buss- eller tågförbindelser. Hittills har inget hänt. Ni har hänvisat till den utbyggnad av järnvägen som kommer ske i samband med Tåg i tid-projektet. Enligt trafikverkets hemsida så gjordes den senaste uppdateringen 2017-01-18 med förklaringen att upphandlingen är avbruten. Min bedömning är att detta ett projekt som inte kommer genomföras. Alltså behöver något göras på den aktuella sträckan.

Det finns ingen annan gångväg än denna. För de barn som bor i sydvästra delen så är denna gångväg det enda vettiga alternativet.

Problemet med gångvägen som sträcker sig från Hammargatans norra slut och österut mot Storgatan och den gamla pizzerian är att det saknas skydd mot järnvägen (stängsel) och det saknas belysning.

Det jag önskar är alltså framförallt skydd mot järnvägen men också belysning för att säkerställa en säker sträcka för alla som går denna väg. Sträckan är totalt 150 meter och det saknas staket ca 100 meter av sträckan. Belysning saknas hela sträckan.

För mer information ombeds ni läsa - Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. § 11

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/484

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-02-21 10:15:11

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tommy de la Rosée 2018-11-20
2 Kajsa-Lisa Ljudén 2019-02-11
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Tommy de la Rosée

Startdatum

2018-11-20

Slutdatum

2019-02-20

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

2 onlineunderskrifter