Belysning Väse tätort

Beskrivning

Längs med järnvägen i Väse tätort finns en gång- och cykelbana från Storgatan in till Hammargatan som är ett populärt gångstråk för hundägare och andra som promenerar. Här saknas helt belysning vilket gör att pann- eller ficklampa är nödvändigt för att ta sig fram säkert. Åt andra hållet nås tåghållplatsen via parkeringar för flerfamiljshus och sedan en gångbana. Det finns enstaka gatlampor innan och efter gångbanan, men den är sedan helt mörklagd. Förutom risken för att skada sig, särskilt nu på vintern när isfläckar och annat kan öka riskerna för fall, så ger det en otrygg känsla att gå där det är helt mörkt, även om pannlampa används. Belysning här skulle ge trevligare och tryggare promenadvägar i Väse tätort.

Bifogade filer

document DSC_0665.jpg Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/belysningVaese

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-03-06 08:37:22

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Elin Widmark 2018-12-05
2 Jessica Wallgren 2018-12-06
3 Susanne Melin 2018-12-06
4 Tommy de la Rosée 2018-12-07
5 Eva Kemppi 2018-12-07
6 Izabela Janik 2018-12-07 Viktigt för samhället som växer
7 Leif Bäck 2018-12-07
8 Elisabeth Eklo 2018-12-08
9 Jane Ullfeldt 2018-12-08 Det minsta man kan begära för en bit säkerhet för invånare när järnvägsspåren ligger helt öppen genom Väse samhälle. Inget staket eller belysning längs gångväg.
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Elin Widmark

Startdatum

2018-12-05

Slutdatum

2019-03-05

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

9 onlineunderskrifter