Gång- och cykelväg Södra Stockfallet - Rud Knutpunkt

Beskrivning

Knyt ihop Stockfallet och Rud genom att skapa en trivsam gång- och cykelväg längs med Fogdemyrsgatan. Idag tvingas många cykla längs en mörk och farlig bilväg för att ta sig mellan områdena eftersom en logisk cykelväg saknas. Solceller kan skapa en hållbar och härlig belysning av vägen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/498

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-03-12 16:09:41

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Maria Hedin 2018-12-11
2 Marie Hammarberg 2018-12-11
3 Ronnie Ohlson 2018-12-11
4 Annika Segolsson 2018-12-12 Instämmer, jag cyklar där alla vardagsmornar för att ta mig till jobbet, saknar verkligen en cykelbana längs med Fogdemyrsgatan.
5 Hayat Hamehveysi 2018-12-14
6 Karolina Hasselroth 2019-01-25
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Maria Hedin

Startdatum

2018-12-11

Slutdatum

2019-03-11

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter