Se över trafiksituationen i anslutning till Sångtrastens förskola på Färjestad

Beskrivning

Bakgrund

För drygt ett år sedan togs två nya avdelningar i bruk på Sångtrastens förskola. Det har medfört att biltrafiken på Svalgången under morgnar och eftermiddagar ökat högst påtagligt.

Någon hänsyn till den ökade trafikens påverkan på trafikmiljön har man från kommunens sida inte tagit. Svalgången förutsätts fungera som tillfarts- och utfartsväg vid lämning och hämtning av barnen samtidigt som trafiken till och från bostadsområdet ska använda samma gata. Detta leder till att det praktiskt taget dagligen inträffar incidenter som enligt vår mening är helt oacceptabla ur ett trafiksäkerhetsperspektiv där barn, föräldrar och andra trafikanter riskerar att komma till skada. Bilar tvingas köa utefter gatan i anslutning till en gånggrind eller i gatans krök. Stressade föräldrar, öppna bildörrar, barn som slussas fram och tillbaka skapar en osäker trafikmiljö där risken för personskador är uppenbar.

Svalgången är en återvändsgata vilket innebär att man för att lämna Svalgången antingen måste köra till vändplanen i gatans ände eller vända på gatan. I det förra fallet sker det ofta i hastigheter som på Svalgången är direkt trafikfarliga. Vändning i gatans krök leder frekvent till situationer som är kaotiska för både föräldrar och övriga trafikanter.

Det är enligt vår mening helt nödvändigt att något måste göras nu.

Förslag

Vi föreslår att kommunfullmäktige ger berörd nämnd/förvaltning uppdraget att skyndsamt utreda, besluta och vidta åtgärder som eliminerar de risker och störningar som beskrivits ovan.

Boende på Svalgången, Färjestad.

Bifogade filer

document Bilaga med yttrande från NTF Värmland.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/509

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-05-02 09:01:34

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Torsten Jakobsson 2019-01-28
2 Leif Grahn 2019-01-28
3 Bernt Landström 2019-01-28
4 Berith Karlsson 2019-01-28
5 Ulla Edeskog 2019-01-28
6 Ida Henriksson 2019-01-28
7 Maja Sandberg 2019-01-28
8 Kjell-Åke Eriksson 2019-01-28
9 Knut Nilsson 2019-01-28
10 Tommy Svensson 2019-01-28
11 Lilly Alström 2019-01-28
12 Gunnel Atterström 2019-01-28
13 Sara Högström 2019-01-28
14 Inger Persson 2019-01-28
15 Eddie Erlandson 2019-01-28
16 Märta Larsson 2019-01-28
17 Gunilla Klinteskog 2019-01-28
18 Johanna Glennert 2019-01-31
19 Jan Lind 2019-01-31
20 Irmgard Lindh 2019-03-10
21 Carl Landström 2019-04-04
22 Ulla Landström 2019-04-04
23 Therése Landström 2019-04-04
24 Stefan Larsson 2019-04-04
25 Helén Magnusson 2019-04-04
26 Ludvig Magnusson 2019-04-04
27 Benny Karlsson 2019-04-04
28 Åke Karlsson 2019-04-04
29 Andreas Grahn 2019-04-04
30 Ulrika Grahn 2019-04-04
31 Agne Sandberg 2019-04-04
32 Anna Sandberg 2019-04-04
33 Inger Jonsson 2019-04-04
34 Christina Brandt 2019-04-04
35 Daniel Olsson 2019-04-04
36 Rebecka Olsson 2019-04-04
37 Jonas Olsson 2019-04-04
38 Kristoffer Nåhem 2019-04-04
39 Jenny Grahn 2019-04-04
40 Camilla Nåhem 2019-04-04
41 Kerstin Erlandsson 2019-04-04
42 Anita Jakobsson 2019-04-04
43 Ann Karlsson 2019-04-04
44 Bo Olsson 2019-04-04
45 Arne Sundler 2019-04-04
46 Birgitta Ehrencrona 2019-04-04
47 Bengt Olsson 2019-04-04
48 Sigbritt Warholm 2019-04-04
49 Claes Högström 2019-04-04
50 Bo Högström 2019-04-04
51 Elisabeth Högström 2019-04-04
52 Elisabeth Rune 2019-04-04
53 Petter Alström 2019-04-04
54 Louise Alström 2019-04-04
55 Per Alström 2019-04-04
56 Lisbeth Gustafsson 2019-04-04
57 Lennart Gustafsson 2019-04-04
58 Jenny Rune 2019-04-04
59 Marika Eriksson 2019-04-04
60 Camilla Eriksson 2019-04-04
61 Magnus Eriksson 2019-04-04
62 Kristin Eriksson 2019-04-04
63 Jan Klinteskog 2019-04-04
64 Siv Glennert 2019-04-04
65 Karin Larsson 2019-04-04
66 P-O Larsson 2019-04-04
67 Fredrik Öhman 2019-04-04
68 Anja Stenekas 2019-04-04
69 Bertil Stenekas 2019-04-04
70 Karl Stenekas 2019-04-04
71 Lars Glennert 2019-04-04
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Admin Karlstad

Startdatum

2019-02-01

Slutdatum

2019-05-01

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

71 onlineunderskrifter