Pendlarparkering(ar) i Skattkärr

Beskrivning

Bygg pendlarparkeringar i Skattkärr för att uppmuntra och förenkla busspendling och samåkning.

Det finns en relativt stor befolkning runt Skattkärr som inte har nära till bussförbindelse. Många väljer då att ta bilen, ofta med endast en person i bilen. En pendlarparkering skulle möjliggöra att köra bil dit och sedan byta till buss eller sammanstråla för samåkning in till centrum (eller till andra platser). Köerna in och ut ur Karlstad vid rusningstrafik är långa och ökad busspendling / samåkning skulle underlätta problemet, samtidigt som utsläpp av koldioxid minskas.

Förslag på platser:

-Vid busshållplats Östra Silon (Skattkärr). Från denna hållplats går snabblinjer till centrala Karlstad för pendling. En cykelparkering finns, men ingen bilparkering.

-Vid Skattkärrsskolan. Många tar bilen för att skjutsa barn men behöver egentligen inte bilen vidare in till arbetsplatser som ofta ligger i centrala Karlstad. I dagsläget finns dock ingen bra möjlighet att lämna bilen vid skolan. En parkering här skulle uppmuntra föräldrar att ta bussen in till stan eller samåka med varandra.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/PendlarparkeringSkattkarr

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-05-08 08:44:03

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Therese Erhard 2019-02-07
2 Veronica Arnesson 2019-02-07
3 Johanna Hedqvist 2019-02-07
4 Andreas Rydh 2019-02-07
5 Jennie Lindstedt 2019-02-07
6 Jonas Hasselroth 2019-02-07 Med laddstation.
7 Robin Sleth 2019-02-07
8 Jeanette Englund 2019-02-07
9 Carita Ojanperä 2019-02-07
10 Sofia Erhard 2019-02-07 Vilken utmärkt idé!
11 Leonard De Vin 2019-02-07
12 Veronika Peterson 2019-02-07
13 Mattias Johannesdal 2019-02-07
14 Anneli Magnusson 2019-02-07
15 Anna Jansson 2019-02-07
16 Mikael Mattsson 2019-02-08
17 Sofie Grahn 2019-02-08
18 Cecilia Morin 2019-02-08
19 Madelene Sköldeborg 2019-02-09
20 Mia Eriksson 2019-02-11
21 Maria Wackerfeldt 2019-02-11
22 Emma Weiner 2019-02-12
23 Sara Lif 2019-02-13
24 Ingela Thorsell 2019-04-12
25 Anna-Lena Vikström 2019-04-15
26 Mats Jansson 2019-04-23
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Therese Erhard

Startdatum

2019-02-07

Slutdatum

2019-05-07

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

26 onlineunderskrifter