Belysning på Klarälvsbanan Stockfallet-Edsgatan-Ulvsby

Beskrivning

Karlstad växer och allt fler bostäder byggs i området Stockfallet-Edsgatan-Ulvsby.

Jag tror att fler skulle cykelpendla och nyttja Klarälvsbanan för motion mm även under årets mörka månader om det fanns belysning längre norrut än Stockfallet.

Att fler använder cykelbanan istället för bilen är förstås också bra ur miljö- och folkhälsosynpunkt, därför är mitt förslag att anlägga belysning mellan Stockfallet och Ulvsby.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/519

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-05-21 15:52:36

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Nordström 2019-02-08
2 Victor Lindell 2019-02-10
3 Lova Perman 2019-02-11
4 Kajsa-Lisa Ljudén 2019-02-11
5 Lotta Hallström 2019-02-11 Ett mycket bra förslag ur ett hållbart och miljömässigt perspektiv.
6 Ella Nordström 2019-02-11
7 Eva Eriksson 2019-02-11 Belysning är viktigt för att öka antalet cykelpendlare
8 Klara Nordström 2019-02-12
9 Johanna Kindlund 2019-02-12
10 Matilda Herman 2019-02-12 Vore toppen!
11 Lars Nordström 2019-02-13
12 Bo Björk 2019-02-23
13 Lena Eriksson 2019-02-24 Belysning skulle vara toppen för både pendlare och motionärer.
14 Mattias Persson 2019-02-24 Väldigt bra förslag. Klarälvsbanan används frekvent av både pendlare och motionärer. Avsaknaden av ljus längs banan gör att man ogärna använder den när det blivit mörkt då det både är otrevligt och osäkert. Till skillnad från andra gång- och cykelvägar har den en sådan sträckning att den saknar ströljus från andra ljuskällor som t.ex. intilliggande vägar kan ge. För att få fler att använda cykel som transportmedel till och från arbete och skola samt kunna nyttja banan för motion morgon och kväll är det av stor vikt att man ordnar med belysning här. Det skulle även underlätta resandet med buss där man ofta använder Klarälvsbanan för att ta sig till och från hållplatser, något som man idag behöver göra i mörker. Genom att anlägga belysning längs sträckan skulle man skapa ett gång- och cykelstråk som skulle binda samman stad och landsbygd och skapa förutsättningar för ett Karlstad som växer.
15 Ralf Seidenberg 2019-03-03
16 Glenn Johansson 2019-03-09
17 Marianne Helliksson 2019-04-10
18 Lina Sundén 2019-04-11
19 Simon Hammarström 2019-04-11
20 Frida Hammarström 2019-04-11
21 Magnus Swahn 2019-04-12
22 Ulrika Sunnevik 2019-04-12 Bra att satsa på gång och cykelbanor även utanför centrala Karlstad. Skulle gärna se att man förlänger/ förgrenar Klarälvsbanan så att den sträcker sig ända till Molkom.
23 Anna Asplund 2019-04-17
24 Erika Persson 2019-04-21
25 Gustav Lendrup 2019-04-25
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anna Nordström

Startdatum

2019-02-08

Slutdatum

2019-05-08

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

25 onlineunderskrifter