Hundrastgård

Beskrivning

Befintlig hundrastgård kan utökas eller hellre flyttas till området vid sandbäckstjärn för att komma undan buller från motorvägen samt att det anläggs ytterligare en rastgård modell större förslagsvis på Sjöstad eller i omgivningen vid stadens växthus på Kroppkärr. Ytterligare ett alternativ är del av gubbholmen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/53

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Louise Silo, 2017-04-05 17:11:23

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått förslaget för vidare handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kurt Gydemo 2017-01-03
2 Ida Antonsson 2017-01-20
3 Annika Lersten 2017-01-29
4 Annelie Ydemar 2017-01-31
5 Magnus Byman 2017-02-05 Del av Gubbholmen.
6 Paula Gustafsson 2017-02-05 Gubbholmen
7 Gunilla Sjöö 2017-02-06
8 Chris Jordansson 2017-02-06 Gubbholmen borde kunna fungera och då den lilla delen av Gubbholmen - ungefär mitt på där det gamla brofästet fanns en gång i tiden. Här töms redan baja-lådor och det som behövs är en inhägnad och regler för hur man bör uppträda vid besök på en hundrastgård. Gör gärna rastgården med två avdelningar. Trevligt vore om det kan finnas någon stor sten att hoppa upp på och t ex en större trädstam.
9 Leif Suonvieri 2017-02-06
10 Susanne Pettersson 2017-02-06 Varför INTE på KRONOPARKEN
11 Anette Berge 2017-02-06
12 Carina Hedström 2017-02-08
13 Cecilia Bladh 2017-02-08 Gubbholmen!
14 Eva Aleryd 2017-02-08
15 Marie-Louise Samuelsson 2017-02-09
16 Jan Berdén 2017-02-10
17 Therese Karlsson 2017-02-13
18 Maria Nilsson 2017-02-25 Gärna på Gubbholmen istället för vid E18 för där vill vi inte vara!
19 Martiba Molin 2017-03-05
20 Henrik Sutinen 2017-03-07 Borde finnas en i varje stadsdel och kransorter! :)
21 Elin Olsson 2017-03-15 Håller absolut med om detta! Speciellt vid Kroppkärr och Sjöstad skulle det behövas en/flera. Ytterligare ett förslag på plats är vid Sjöängsgatan, där det finns några större gräsängar som gärna skulle användas av oss alla som har hund i området.
22 Emelie Hagberg 2017-03-15
23 chatrine lindberg 2017-03-15 chatrine lindberg
24 Sofi Johansson 2017-03-15 Vill att hundrastgården utökas! Eller flyttas till en mer central plats, som det nämnts gubbholmen eller kanske sandgrundsudden.
25 Yvonne Karlsson 2017-03-15
26 Carina Danielsson 2017-03-15
27 Ann-sofi Arvidsson 2017-03-15
28 Felicia Sahlin 2017-03-16
29 Bengt Byström 2017-03-27
30 Malin Holmgren 2017-03-27
31 Inger Karlsson 2017-03-27
32 Madeleine Weinholm 2017-03-29
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Kurt Gydemo

Startdatum

2017-01-03

Slutdatum

2017-04-03

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

32 onlineunderskrifter