Teaterlokal

Beskrivning

Karlstad vill växa och vara en attraktiv kommun. I många avseende är den det, men inte vad det gäller teaterlokaler. I många kommuner med Karlstads storlek finns kulturhus med bra scener för teater. I Karlstad saknas en bra teaterscen och mitt förslag är att Karlstad satsar på ett kulturhus med bra teaterscen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/546

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-07-04 10:55:02

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Margareta Bjurklo 2019-04-03
2 Birgitta Ejner 2019-04-05
3 Lars-Gustaf Bjurklo Bjurklo 2019-04-05 Bra förslag. CCC är för stort, Scala för trångt och ogästvänligt. Kan CGC:s gamla lokaler vara nåt?
4 Madeleine Grünewald 2019-04-06 Utmärkt förslag! Det saknas verkligen en bra och tillgänglig teaterscen i Karlstad .
5 Evalena Lübeck 2019-04-09 Instämmer till fullo - behovet av en riktig teaterlokal med tillräcklig takhöjd, lingångar och rån i taket etc är verkligen något som saknas! I ett kulturhus skulle dessutom ett flertal aktiviteter, förutom teater, kunna samverka och bidra till att kulturlivet i Karlstad fick den grund att stå på som det så väl behöver. Det är verkligen många som skulle få glädje av detta!
6 Cecilia Hardestam 2019-04-09
7 Hjalmar Hardestam 2019-04-09 Ja så bra!
8 Carl-Axel Hederos 2019-04-09
9 Per-Olof Lübeck 2019-04-09
10 Ingrid Lendrup 2019-04-10 CGC-lokalen/huset kanske kan användas?
11 Hans Eriksson 2019-04-12 Jag stöder verkligen behovet av en bra teaterscen i Karlstad och tycker att SGC-huset skulle vara ypperligt bra för detta ändamål. Kulturens hus mitt i centrum.
12 Åse Persson 2019-04-12 Ett kulturhus mitt i centrum vore väl utmärkt , så kompletteringen med CGC-huset som förslag till lokal skulle göra det fullkomligt.
13 Gunilla Andersson Rohm 2019-04-13 Ett utmärkt förslag.
Karlstad är i stort behov av ett kulturhus, där olika kulturhändelser kan äga rum. Idag är de existerande arenorna antingen för stora, för små eller olämpliga för äldre och handikappade. (t ex Tempelriddaren)
Gunilla A:son Rohm
14 Anna Wånggren 2019-04-14
15 Kenneth Lill 2019-04-14
16 Helena Jansson 2019-04-14
17 Evelina Malmborg Löfgren 2019-04-14
18 Birgitta Ståhle 2019-04-14
19 Josefin Bergström Löfgren 2019-04-15
20 Helen Axelsson Warg 2019-04-15
21 Lena Agnred 2019-04-15
22 Karin Malmborg 2019-04-15
23 Martin Warg 2019-04-15
24 Fredrik Olin 2019-04-16
25 Rikard Löfgren 2019-04-16 Helt rätt! Mycket bra förslag!
26 Inger Wallin 2019-04-17
27 Elisabeth Åsberg 2019-04-17 Bristen på teaterlokaler har länge varit ett problem;t,ex. har inga gästspel från Dramaten eller större uppsättningar från Riksteatern kunnat ordnas och CCC är alltför stort för intimare normalstora talpjäser.Ett kulturhus för många olika aktiviteter vore ett i högsta grad önskvårt beslut för ett Karlstad i utveckling.Gör Karlstad till en riktig kulturstad.
28 Sven-Olov Åsberg 2019-04-17
29 Birgitta Nordling-Olsson 2019-04-22
30 Gunnel Larsson 2019-05-27
31 Malin Landberg 2019-06-02
32 Anita Herlitz 2019-06-04
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Margareta Bjurklo

Startdatum

2019-04-03

Slutdatum

2019-07-03

Målgrupp

Kultur- och fritidsnämnden

Signaturer

32 onlineunderskrifter