Bygg en linbana mellan Centrum och Färjestad

Beskrivning

Bygg en ca 3 km lång linbana för persontransport. Den bör gå mellan centrala delarna av Karlstad, via Borgmästarholmen och fram till Färjestad.
Denna linbana kan fylla flera funktioner.
- En ren transportled för att minska antalet fordon i Färjestad.
- En turistattraktion som visar upp vår fina vattenstad.
- Om det skapas Husbilsplatser vid Borgmästarholmen kommer denna linbana att tjäna som kombinationen transportled och turistattraktion.

Den bör ha minst 3 stationer med anknytning till några viktiga punkter.
- Station Centrum: Centralstationen, Karlstad (*)
- Station Färjestad: Löfbergs Arena, Färjestad (**)
- Station Sanna: Öster om Sannafältet sportcenter (***)

(*) Stationen kan ligga ovanpå järnvägsspåren eller t.ex. i anslutning till Duvanhuset.
(**) Hållplatsen kan ligga i anslutning till trapphuset vid arenan på Färjestad.
(***) Platsen bör vara skogspartiet vid Älvmotet på södra sidan om E18.
Här kan det planeras för parkering som även kan nyttjas av dem som vill besöka Sanna sportcenter. Dessutom kan det i närheten ordnas med uppställningsplatser för Husbilar, något som verkligen saknas nära Karlstad.

Det kommer inom kort att finnas ett antal linbanor på minst 3 olika orter i Sverige och först ut bli Göteborg. Där har de genomfört en gedigen utredning som vi kan dra nytta av för att hålla nere kostnaderna. Det är nämligen ett dyrt projekt att bygga linbanor.
Men det man kommit fram till är att det är ett miljövänligt transportsätt som kan transportera minst lika många som ett antal stadsbussar.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/55

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-04-05 17:12:06

Stadsbyggnadsnämnden har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anders Halvarsson 2017-01-04
2 Mikael Ebbnell 2017-01-14
3 Sebastian Edvardsson 2017-01-15
4 Robin Hassel 2017-01-15 Vore trevligt med en linbana i Karlstad.
Ett steg längre fram i utvecklingen av vår fina stad!
5 Linda Nilsson 2017-01-15
6 Jesper Karlsson 2017-01-15 Låter som en bra idé
7 per swartz 2017-01-16 Inspirerande och miljövänligt förslag.
8 Leif Stenberg 2017-01-16 Kul idé! Behöver utredas vidare.
9 Olov Aronson 2017-01-16 Förslaget om en linbana är mycket klokt och kommer med största sannolikhet att gynna Karlstads attraktivitet som bostads- och turistort. Dessutom kommer en eventuell linbana att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar från väg- och däckslitage samt tillgängliggöra Karlstad för personer med funktionsnedsättningar. Jag kommer följa detta förslag med stor entusiasm.
10 Peter Wigertoft 2017-01-16
11 Johan Adolfsson 2017-01-16 Självklart ska vi ha linbana!
12 Torsten Persson 2017-01-17
13 Ricard Nordberg 2017-01-17 Ser man över att ha banan från centralstationen till bussstationen, kanske i kombination med en bro över hamngatan och runt hörnet - gärna i trä då vi är i Värmland - så kan stora pengar sparas. Eftersom behovet av resecentrum då minskar.
14 Niklas Holmgård 2017-01-17 Niklas Holmgård
15 Glenn Johansson 2017-01-17
16 Lotta Tammi 2017-01-18 Bra idé,
17 Roland Andersson 2017-01-19
18 Gustav Lendrup 2017-01-22
19 Fredrik Aronsson 2017-01-26
20 Mårten Åsberg 2017-01-27
21 Kim Hempel 2017-01-27
22 Magnus Byman 2017-02-05
23 Karl Lettenström 2017-02-20
24 Christine Holm 2017-02-20
25 Pernilla Säfström 2017-02-20
26 Fredrik Fernström 2017-02-27
27 Linus Gustafsson 2017-03-04
28 Maria Nyquist 2017-03-07
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anders Halvarsson

Startdatum

2017-01-04

Slutdatum

2017-04-04

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

28 onlineunderskrifter