Fågelholkar i Wennbergsparken

Beskrivning

Wennbergsparken - fågelholkar.
Är en gammal Karlstadspojk (70+). Bor sedan 10 år i Viken, sedan ungdomen fågelintresserad. Många fågelarter och individer hälsar på i Wennbergsparken under året men de saknar boplatser! Talgoxar, blåmesar, pilfinkar, gråsparvar, starar, nötväckor, svartvita flugsnappare m fl är alla hålbyggare. En del klarar att sätta bo under takpannor men de flesta taken i Viken har moderna plåttak. Förslag för att skapa en mer levande stadsdel: Sätt upp fågelholkar i Wennbergsparken! Där finns idag ett 40-tal mest gamla tråd som passar utmärkt. Ingen tid är förlupen. Planerar Kommenen nu och skrider till verket under sommaren/hösten så står de klara till nästa vår till gagn för våra kära småfåglar som så väl behövs för den biologiska mångfalden och allas trivsel. Karlstads Ornitologiska förening hjälper alldeles säkert till med detaljer (jag är själv medlem sedan många år).

Man skulle kunna låta en skolklass i exvis Mariebergsskolan fungera om ´holkvärdar/faddrar´ till fågelholkarna. Rensa dom på hösten under uppsikt av någon från Parkförvaltningen och som särskilt arbete under vårarna studera holkarna, anteckna iakttagelser om holkinnevånare och under lärarledning koppla till balans i naturen, arternas mångfald, miljöaspekter etc, etc.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/575

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-08-23 09:45:45

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Admin Karlstad 2019-05-22
2 Anna Maria Djerw 2019-05-23 Biologisk mångfald och fantastiskt skådespel, lockar både besökare i parken samt främjar fågellivet.
3 Monica Eriksson 2019-05-29
4 Sandra Karlsson 2019-06-10
5 Pia Hallberg 2019-06-22 Ett utmärkt förslag. Kommunen skulle kunna sponsra med pengar till material för att bygga och måla holkarna. Det skulle kunna göras som ett ämnesövergripande tema i en årskurs på tex en av kommunens högstadieskolor. Ämnen som teknik, matematik, slöjd, bild, biologi är givna. Fler ämnen kan integreras.
Skulle vilja bygga ut denna ide’ med att även bygga och sätta upp insektshotell. Det är viktigt att vi har kvar våra pollinerare insekterna för att kunna skörda tex frukt, grönsaker och andra grödor.
6 Peter De Vries 2019-08-21
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Admin Karlstad

Startdatum

2019-05-22

Slutdatum

2019-08-22

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter