Öppna upp och återställ Tullholmsviken och öka biologisk mångfalld

Beskrivning

https://www.youtube.com/watch?v=b7d2mWiKHMw


Öppna upp och återställ Tullholmsviken
Skapa vägar bland vassen och vassöar; på östra sidan av Orrholmen, som de gjort i Kroppkärrssjön så det blir vattenspegel samtidigt som både fisk och fåglar får behålla och även att man skapar bättre naturliga häckningsplatser.

Vi föreslår att man tar fram vattenspegeln och gör öar i vassen.
I vassen vid rugbyplan vid Orrholmen. Detta av tre orsaker, för ett bättre bredare fågelliv bra föryngringsplatser för fisk och ett trevligare utseende.
Mer Levande sjö med bredare biologisk mångfald.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bifogar film från Kroppkärrsjön så ni förstår och kan se vad vi menar.
Vassen som tas ned kan användas av Karlstad energi som skulle dra nytta av detta i sin produktion av el-energi vidfjärrvärmeverket istället för att köpa in flis då och då så skulle detta göra oss mer självförsörjande och utsläppen för långa frakter av material skulle minskas. Klimatvänligare på alla sätt.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/584

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-09-05 09:38:51

Förslaget är inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kenneth Lill 2019-06-04
2 Yasmine Jansson 2019-06-04
3 Helena Jansson 2019-06-04 Skapa ett vackrare landskap för rekreation och friluftsområde samtidigt som sjöns biologiska mångfald värnas. En mosaik av öppna vattenytor, ruggar med vass och kanaler.

Genom vass-/tuvfräsning och muddra och återskapa restaurera viken så kan vi få ökad biologisk mångfald, renare vatten och vackrare landskap.
4 Berit Eriksson 2019-06-04
5 Lars Åkerstedt 2019-06-04 Bygg gärna bron som aldrig blev av mot hammarö sidan , så får vi ett härligt promenadstråk.
6 Lottie Bothen 2019-06-04
7 Marianne Zetterlund 2019-06-05
8 Soile Ågren 2019-06-05
9 Anita Herlitz 2019-06-05
10 Arvin Guven 2019-06-05
11 Mona Olsson 2019-06-06
12 Magnus Ekeberg 2019-06-06
13 Sandra Karlsson 2019-06-10
14 Jonas Asp 2019-06-10
15 Josefine Jonsson 2019-06-10
16 Monica Eriksson 2019-06-10
17 Christina Lindell 2019-06-10
18 Anders Lindhe 2019-06-12 Ställer mig bakom filmen från Kroppkärrsjön finns i kommentarerna så ni förstår och kan se vad vi menar.

https://youtu.be/b7d2mWiKHMw
19 Janne Rannberg 2019-06-12
20 Sture Jansson 2019-06-23
21 Angelica Jansson 2019-06-23
22 Silvia Strandberg 2019-06-24
23 Nada Ghamdhan 2019-06-24
24 Linda Nilsson 2019-06-28
25 Annsofie Jönsson 2019-06-28
26 Anneka Bergqvist 2019-07-10
27 Patrik Magnusson 2019-07-14
28 Marianne Helliksson 2019-07-15
29 Annicka Boström 2019-08-03
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Kenneth Lill

Startdatum

2019-06-04

Slutdatum

2019-09-04

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

29 onlineunderskrifter