Hundrastgård i Kvarnbergsparken

Beskrivning

På Kvarnberget bor det många hundar, men eftersom stadsdelen är centralt belägen och inringad av trafikleder finns det ingen bra plats där hundarna kan vara lösa och leka. I Kvarnbergsparken finns två ytor där det skulle passa bra att bygga en hundrastgård.

Alt. 1 Uppe på berget i den sydvästra delen av parken mellan Vinkelgatan och lekplatsen.
Idag en stor gräsyta med en del klippor i norra änden. Klipporna skulle kunna ingå i inhägnaden då många hundar tycker det är roligt att klättra. Detta alternativ är även skyddat från störningar från trafik.

Alt. 2 Nedanför berget öster om Rödboksgatan. Idag en gräsyta mellan cykelvägarna.
Detta är en sämre placering än första alternativet då det är mycket störningar från järnväg, bil- och cykelvägarna. Det förekommer även en del skräp och glasbitar m.m på denna gräsyta.

Båda alternativen används redan idag av hundägare som vågar släppa sina hundar lösa utan inhägnad. I övrigt nyttjas dessa ytor enbart av kommunens åkgräsklippare.

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/hundrastgardkvarnbergsparken

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Erik Andersson 2017-01-09
2 Therese Karlsson 2017-01-11
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Erik Andersson

Startdatum

2017-01-09

Slutdatum

2017-04-09

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

2 onlineunderskrifter