Hundrastgård i Kvarnbergsparken

Beskrivning

På Kvarnberget bor det många hundar, men eftersom stadsdelen är centralt belägen och inringad av trafikleder finns det ingen bra plats där hundarna kan vara lösa och leka. I Kvarnbergsparken finns två ytor där det skulle passa bra att bygga en hundrastgård.

Alt. 1 Uppe på berget i den sydvästra delen av parken mellan Vinkelgatan och lekplatsen.
Idag en stor gräsyta med en del klippor i norra änden. Klipporna skulle kunna ingå i inhägnaden då många hundar tycker det är roligt att klättra. Detta alternativ är även skyddat från störningar från trafik.

Alt. 2 Nedanför berget öster om Rödboksgatan. Idag en gräsyta mellan cykelvägarna.
Detta är en sämre placering än första alternativet då det är mycket störningar från järnväg, bil- och cykelvägarna. Det förekommer även en del skräp och glasbitar m.m på denna gräsyta.

Båda alternativen används redan idag av hundägare som vågar släppa sina hundar lösa utan inhägnad. I övrigt nyttjas dessa ytor enbart av kommunens åkgräsklippare.

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/hundrastgardkvarnbergsparken

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-04-10 15:42:15

Inlämnat för vidare hantering av förvaltning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Erik Andersson 2017-01-09
2 Therese Karlsson 2017-01-11
3 Åsa Torpare 2017-02-01
4 Magnus Byman 2017-02-05
5 Malin Holmgren 2017-02-05 En större hundrastgård än nuvarande vore kanon
6 annika haglind 2017-02-05 Röstar på förslag ett uppe på berget
7 Therese Ambjörnsson 2017-02-05 Alt 1 eller 2
8 Miriam Johansson 2017-02-05
9 Evelina Green 2017-02-05
10 Sandra Cederberg 2017-02-05
11 Paula Gustafsson 2017-02-05
12 Helene Hjärtquist 2017-02-06
13 Gunilla Sjöö 2017-02-06
14 Jaana Jonsson 2017-02-06
15 Chris Jordansson 2017-02-06 Fler hundrastgårdar behövs i Karlstad så jag stödjer förslaget. Alternativ 1 är bäst tycker jag.
16 Johanna Edén 2017-02-06
17 Klara Röding 2017-02-06
18 vikki hofvander 2017-02-06
19 eva gillberg 2017-02-06
20 Lars-Åke Andersson 2017-02-06
21 Anette Berge 2017-02-06
22 Bente Akermann Svenning 2017-02-07
23 Elinor Mårtensson 2017-02-07
24 Carina Hedström 2017-02-08
25 Märith Brännman 2017-02-08
26 Cecilia Bladh 2017-02-08 Förslag 1
27 Lotta Strandberg 2017-02-08 Förslag 1röstar jag på.
28 Annika Lersten 2017-02-08
29 Madeleine Bornestig 2017-02-08 Röstar på alt. 1
30 Eva Aleryd 2017-02-08
31 Marie-Louise Samuelsson 2017-02-09
32 Isabel Lindgren 2017-02-10
33 Henrik Sutinen 2017-03-07
34 Elin Olsson 2017-03-15 Mycket bra idé! Man borde kunna bygga en rastgård vid varje stadsdel.
35 Emelie Hagberg 2017-03-15
36 chatrine lindberg 2017-03-15 chatrine lindberg
37 Sofi Johansson 2017-03-15
38 Amanda Kläth 2017-03-15
39 Yvonne Karlsson 2017-03-15
40 Gun Ullström Karlsson 2017-03-15
41 Eva Rudby 2017-03-15
42 Emilia Sundberg 2017-03-15 Stort ja! Helst alternativ 1.
43 Hanna Svensson 2017-03-15 Förslag nummer 2 röstar jag på! :)
44 Sonja fagerholm 2017-03-15
45 Adam Persson 2017-03-15 Bor i området och har en hund, en rastgård skulle vara perfekt.
46 Elise Gustavsen 2017-03-16
47 Felicia Sahlin 2017-03-16
48 Lars Nilsson 2017-03-17
49 Eva Svensson 2017-03-18
50 Thomas Nilssom 2017-03-18
51 Emilia Henriksson 2017-03-18
52 Nina Passburg Azima 2017-03-20 En underbar idea.
53 ann christine passburg 2017-03-20
54 Kurt Gydemo 2017-03-23 ser gärna att det finns en hundrastgård i varje stadsdel, exempelvis på gubbholmen eller Sjöstadsängen på andra sidan järnvägen. Skulle serva både Norrstrand, Kroppkär, Haga och Sundsta.
55 Inger Karlsson 2017-03-28
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Erik Andersson

Startdatum

2017-01-09

Slutdatum

2017-04-09

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

55 onlineunderskrifter