Nyare flytbrygga till båtiläggningsplats Skutberget

Beskrivning

En nyare flytbrygga än den idag trasiga och farliga flytbrygga som finns vid båtrampen och hundbadet vid Skutberget önskas snarast. Båtsäsongen är snart över...
Det räcker med en 6-8 meter, nyare flytbryggsdel som förankras vid stranden för att underlätta sjösättning och upptagning av båtar och hundbad = dubbel användarglädje!

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/650

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-10-11 10:42:14

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jim Hofverberg 2019-07-10
2 Victoria Ohlson 2019-07-10 En självklarhet att kommunen ska prioritera då bryggan är livsfarlig i dagsläget för barn, hundar och vuxna med trasiga plankor och spikar.
3 Per Ågren 2019-07-10
4 Thomas Säterhed 2019-07-10
5 Sofia Mörtel 2019-07-10
6 Anders Lindhe 2019-07-10 Delar beskrivningen och skriver därmed på.
7 Lina Sundén 2019-07-10
8 Lars-erik Spångberg 2019-07-10
9 Jeanette Barthelson 2019-07-10
10 Gunilla Westerlind Ericsson 2019-07-10
11 Ingalill Barthelson 2019-07-10 Önskar ny flytbrygga, för att utesluta att någon olycka sker! Låt säkerheten få företräde!
12 Mariana Dahlstedt 2019-07-10 Säkerhetsfråga och allmännytta
13 Gunilla Larsson 2019-07-10
14 Anneka Bergqvist 2019-07-10 Skriver under på förslaget om en ny flytbrygga. Åtminsonde en HEL!
15 ewa wikström 2019-07-10 Ny flytbrygga är önskvärt till Skutbeeget. Det behövs. Snarast!
16 Thomas Österlie 2019-07-10 Jag tycker det är viktigt att det finns en fungerande flytbrygga så att varken människor, djur eller båtar kommer till skada. Platsen är populär och är en god service till kommuninnevånare eller besökare.
17 Marianne Helliksson 2019-07-10
18 Alice Hedelin 2019-07-10
19 Joakim Beckman 2019-07-10
20 Barbro Wikström 2019-07-10
21 Jessica Gilbert 2019-07-10
22 Björn Gladh 2019-07-10 Underlättar mycket om det finns en brygga att ta emot den sjösatta båten med en kort stund medan man kör bort trailern.
23 Pär Eklund 2019-07-10
24 Holger Bergqvist 2019-07-10
25 Christian Winslow 2019-07-11
26 Mattias Johannesdal 2019-07-11 Tycker det är pinsamt att sådant här inte åtgärdas vid normalt underhåll. Stället är i övrigt fantastiskt.
27 Ulf Larsson 2019-07-11
28 Elizabeth Pettersson 2019-07-11
29 Staffan Wikström 2019-07-11
30 Christina Bergdahl 2019-07-11
31 Marie Bergqvist 2019-07-11
32 Magnus Byman 2019-07-11
33 Stefan Eriksson 2019-07-11
34 Joa Kruse 2019-07-11
35 Dan Kjellgren 2019-07-11
36 Annika Hedner 2019-07-12
37 Helen Berglund 2019-07-12
38 Inger Möckelind 2019-07-12
39 Madeleine Svensson 2019-07-12
40 Siw Andersson 2019-07-14
41 Kristina Lindberg 2019-07-15 Bra förslag jag instämmer.
42 Sari Romppanen 2019-07-17
43 Simone Saul 2019-07-19
44 Lena Wahlgren 2019-07-19 Kostade oss en propeller när vi la i båten.
Ny brygga och underhåll av ramp behövs.
45 Lars-Olof Ferm 2019-07-19
46 Tomas Käll 2019-07-19
47 Madeleine Weinholm 2019-07-19
48 Malin Sjöberg 2019-07-19
49 Margareta Karlsson 2019-07-19 Ett bra förslag som jag skriver under.
50 Tommy Karlsson 2019-07-19 TOMMY KARLSSON
51 vikki hofvander 2019-07-19 Vi bör värna om våra hundar/hundägare mer i karlstad om vi vill fortsätta vara en grön stad. Hundar gynnar utomhusliv och hälsa.
52 Peer Larson 2019-07-19
53 Sofie Bågenmark 2019-07-19
54 Annika Lersten 2019-07-19
55 Gun-Lis Johansson 2019-07-19 Ja till ny flytbrygga
56 Jonas Ekemark 2019-07-19
57 Elisabet Hansson 2019-07-19
58 Helene Hofverberg 2019-07-20
59 Berit Larsson 2019-07-20
60 Cecilia Grahl 2019-07-20
61 birgitta eberfors 2019-07-20
62 Anders Halvarsson 2019-07-20
63 Owe Nordling 2019-07-22 Angeläget!
64 Mia Toresson Runemark 2019-07-22
65 Ulrika Samuelsson 2019-07-23
66 Kerstin Persson 2019-07-27
67 Göran Nyman 2019-08-22
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Jim Hofverberg

Startdatum

2019-07-10

Slutdatum

2019-10-10

Målgrupp

Kultur- och fritidsnämnden

Signaturer

67 onlineunderskrifter