Uppgradering av Norra Allén

Beskrivning

Jag skulle gärna vilja se en liten upprustning av denna gata. Att man anlägger nya och något bredare trottoarer med egna cykelfiler. Jag vill att gatan ska bli mer strukturerad och verkligen vara en allé värd namnet. Mer planteringar, belysning, sittplatser och kanske se över trädraderna för att se om vissa träd behöver bytas ut. Smycka gärna med blommor och växtligheter längs vägen. Låt oss skapa ett stråk för promenader, cyklister, bussar och skolelever som binder ihop Norrstrandsskolan med Nobelplan på ett stadsmässigt sätt. Inom några år kommer just Nobelplan att bli ett starkt nav där nya bostäder skall byggas samt den nya snabbusslinjen som passerar där. En utveckling av Norra Allén skulle kunna bli helt fantastiskt.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/69

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Helena Danielsson, 2017-05-03 16:27:46

TFN har fått förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Glenn Johansson 2017-01-27
2 Kerstin Sjöström 2017-01-30
3 Johan Härdne 2017-02-08
4 Michael Lindström 2017-02-25
5 Ulla-Karin Wallin 2017-03-01
6 Yvonne Karlsson 2017-03-15
7 Bengt Byström 2017-03-30
8 Göran Pettersson 2017-03-31
9 Markus Asp 2017-04-12
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Glenn Johansson

Startdatum

2017-01-27

Slutdatum

2017-04-27

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

9 onlineunderskrifter