Planskild korsning Nya Depåvägen/Säterivägen

Beskrivning

Här bör man titta närmare på en planskild korsning mellan Våxnäs industriområde och Sandbäcken. Här rullar tågen tätt då en av Sveriges mest trafikerade enkelspår går mellan Karlstad och Kil, vilket ställer till problem för den övriga trafiken. En planskild korsning skulle lösa en hel del problem. Man slipper köbildning, trafiken flyter på och utryckningsforden kan smidigt använda denna väg utan att bli förhindrade. Dessutom skulle en planskild korsning innebära en bra mycket säkrare passage både för bilister, cyklister och gående. Och som sagt, ett helt annat flyt i trafiken.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/72

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-04-19 16:42:01

Teknik- och fastighetsnämnden har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Glenn Johansson 2017-01-17
2 Ulla-Karin Wallin 2017-01-25
3 Stefan Adolfsson 2017-01-26 Bra förslag (som iofs funnits med i planeringen tidigare).
4 Jesper Clausen 2017-01-27
5 Åke Gustavsson 2017-01-28
6 Linda Wendt 2017-03-22
7 Örjan Almén 2017-03-27
8 Gunnar Gruvberger 2017-03-28
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Glenn Johansson

Startdatum

2017-01-17

Slutdatum

2017-04-17

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

8 onlineunderskrifter