Hög hastighet på vägen Norra infarten förbi Södra Järpetan.

Beskrivning

Vägen förbi Södra Järpetan har en hastighet på 50 km/h. Här åks det alldeles för fort dagligen. Tung trafik, stadsbussarna, Värmlandstrafik och personbilar. Polisen har fartkontroller utanför infarten till Södra Järpetan lite då och då, men här kunde man stå dagligen för att få ner hastigheten.
Mitt förslag är att sätta upp solcellsdrivande digital hastighetspåminnande informationstavlor åt bägge hållen på Norra infarten förbi Södra Järpetan, för att öka trafiksäkerheten.

Se länk trafikverket.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/its-intelligenta-transportsystem/its-pa-vag/informera-och-varna-trafikant/hastighetspaminnande-information/

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/743

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2019-12-02 11:24:21

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Markku Furu 2019-08-29
2 Elida Kleine 2019-09-02
3 Anders Lööf 2019-09-02
4 Lukas Anderberg 2019-09-03
5 Jan Nilsson 2019-09-03
6 Andreas Dahlström 2019-09-03 Finns inte en ( 50 ) skylt mellan Löfbergs arena och södra järpetan , men motsatt riktning Löfbergs arena till E18 bron så finns det 5 skyltar i vardera riktning .
7 Marie Dahlström 2019-09-03
8 Ulf Larsson 2019-09-04
9 Rosita Eriksson 2019-09-06
10 Anders Eriksson 2019-11-17
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Markku Furu

Startdatum

2019-08-29

Slutdatum

2019-11-29

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

10 onlineunderskrifter