Anlägg Park på Våxnäs centrum istället för de planerade hyreshusen

Beskrivning

På det grönområde mellan Fredricelundsskolan och Våxnäs Centrum där det planeras att bygga hyresrätter tycker jag att det istället borde anläggas en park. Mycket blommor, växter, träd buskar och möjligheten att kunna sitta ner för reflektion och njuta av omgivningen.

De äldre som bor på Våxnäs och Pelargårdens vårdboende, barnen på förskolorna, skolans elever, vi som bor där och dom som bara passerar förbi skulle uppskatta detta mycket mer än höga hyreshus som i dagsläget planeras.

Våxnäs är ett område med mycket hyresrätter, vi behöver inte fler.. Utveckla gärna andra områden och ge denna stadsdel något dess invånare skulle må bra av- mer grönt! Mura inte in oss i mer betong och asfalt!

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/79

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-04-28 12:59:15

Stadsbyggnadsnämnden har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Ida Antonsson 2017-01-25
2 Ulla-Karin Wallin 2017-01-26
3 Lizeth Lundin 2017-01-26
4 Rickard Gillenäs 2017-01-26
5 Angelica Grönberg 2017-01-26 När det väl blir dags att bygga om Fredricelundsskolan kan man använda det området runt om som Ida säger parker eller liknande. Det finns områden på andra ställen att bygga på. Bygg om parkleken liknande orrholmsleken med hus, kiosk och kanske en roligare vattenlek, blev jättebra när orrleken byggdes om plus använd den stora grusplanen kanske till andra sport utföranden, varför inte boule banor för våra seniorer i området. Och med en ombyggnad av parkleken bygg en anslutande fritidsgård även för de äldre ungdomarna i anslutning där de kan hänga istället för att drälla runt på centrum eller i närområdet. Även olika andra arrangemang t ex för nyanlända och liknande, gör det till en mötesplats för såväl stora som små.
6 Sandra Söderström 2017-01-27
7 Stefan Söderström 2017-01-27
8 Joakim Söderström 2017-01-27 Det är jätte viktigt för våran stadsdel att vi har en vacker grön och öppen yta, denna måste bevaras! Riv istället en del av befintligt villa område och bygg era höghus där.
9 Lan Söderström 2017-01-27 Bra förslag,jag tycker bättre om grönområden!
10 Kim Hempel 2017-01-27
11 Gunnar Gruvberger 2017-02-05
12 Gunilla Sjöö 2017-02-06
13 Tommy Holmén 2017-02-08 Bra förslag
14 Lina Karlsson 2017-02-24
15 Maria Nilsson 2017-02-25 Alla områden i Karlstad behöver en park för rekreation och lek. Håller med om att det istället borde byggas en "Orrlek" och en fin lekplats.
16 Anna Asplund 2017-03-18
17 Linda Wendt 2017-03-22
18 birgitta eberfors 2017-03-28
19 Mikael Tuneld 2017-04-03
20 Torbjörn Sjöholm 2017-04-20
21 Kjell Ögren 2017-04-21 Håller med om att satsa på en park med inslag av lek för barn.
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Ida Antonsson

Startdatum

2017-01-25

Slutdatum

2017-04-25

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

21 onlineunderskrifter