Studiehandledning i kommunens förskoleklasser

Beskrivning

I Sverige är nu förskoleklass obligatorisk. Därför behöver studiehandledning ges även i förskoleklassen liksom i övriga grundskolan genom Karlstads kommun.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/800

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-02-07 13:04:30

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Hanna Gren 2019-11-06
2 Linda Wendt 2019-12-06
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Hanna Gren

Startdatum

2019-11-06

Slutdatum

2020-02-06

Målgrupp

Barn- och ungdomsnämden

Signaturer

2 onlineunderskrifter