Gång och cykelbro mellan Sandgrund och Brigadmuseum

Beskrivning

Föreslår att en gång och cykelbro byggs från Sandgrundsudden över till västra älvstranden söder om Brigadmuseum. Gärna också att den utformas så att den går över Sandbäcksgatan, skulle kunna runda sydväst om Brigadmuseum och ansluta till gång och cykelvägen där och fortsätta mot tunneln under E18. Skulle knyta samman Brigadmuseum bättre med museerna på Sandgrund. Avlastar cykeltrafik från bron och korsningen vid stadshotellet som nu är en väldigt trång/farlig trafiksituation. Öppnar upp alternativa vägar Norrstrand/Sundsta - Sandgrund - Klara/Våxnäs samt för de som rör sig Skåre/Råtorp - Centrum. Sådan bro skulle vara synlig från Borgmästarbron på E18 så får gärna vara snyggt utformad, tänker mig en bågformad träbro kanske med pyloner. Västra brofästet även hållplats för båtbussen med anslutning till busshållplatsen på Sandbäcksgatan.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/Sandgrundsbron

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-02-21 14:27:13

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anders Eriksson 2019-11-20
2 Gilda Edlund 2019-11-29
3 Adam Janäng Smideborn 2019-12-06
4 Linda Wendt 2019-12-06
5 Erik Andersson 2020-01-09 Mycket bra förslag! Om det planerade bostadsområdet "Klara Park" blir verklighet, kan ett cykelstråk fortsätta från Sandgrund över denna bro, upp på planerad bullervall mot E18, via cykelbro över E18 och vidare mot Våxnäs. Detta flyttar nog en hel del cykeltrafik från övergångsstället vid Residenset!
6 Anna Hägg 2020-01-30
7 Anders Halvarsson 2020-02-16
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anders Eriksson

Startdatum

2019-11-20

Slutdatum

2020-02-20

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

7 onlineunderskrifter