Returstation Östra infarten

Beskrivning

Önskvärt med en försköning av returstation Östra infarten mitt emot Kroppkärrs Pizzeria.
Med en lämplig tydlig avgränsning/avskärmning och asfaltering av området.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/830

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-03-03 10:37:59

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Karl Gustaf Liljeberg 2019-11-29
2 Jan Bergstam 2019-12-04 ... och schemalagd städning
3 Anja Hasselbjer 2019-12-18
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Karl Gustaf Liljeberg

Startdatum

2019-11-29

Slutdatum

2020-02-29

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

3 onlineunderskrifter