Inrätta ett kvalitetsprogram

Beskrivning

Jag vill att ett kvalitetsprogram inrättas av kommunen för att säkerställa den höga amibitionsnivån i byggandet och som byggherrarna helt enkelt förbinder sig till. Dessutom bör det i avtalet ingå att tillsättningen av arkitekter skall ske i samråd med stadsbyggnadskontoret och att arkitekterna skall vara ansvariga under hela projektet. Vid större projekt bör flera arkitektföretag rita husen, vilket ger det nya området en önskad mångfald. Syftet är också att hitta alternativ till den slätstrukna och monotona arkitektur som just nu råder. Det gäller främst de centrala delarna av Karlstad som anses vara mer känsliga för nybyggnationer där förändringar bör göras varsamt och omsorgsfullt. Det är ytterst viktigt att stadskänslan bevaras och tillämpas när staden växer.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/84

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-05-11 14:15:38

Stadsbyggnadsnämnden har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Glenn Johansson 2017-02-06
2 Ulla-Karin Wallin 2017-02-07
3 Michael Lindström 2017-02-25
4 Lars Lindeberg 2017-03-28
5 Kim Hempel 2017-04-20
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Glenn Johansson

Startdatum

2017-02-06

Slutdatum

2017-05-06

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

5 onlineunderskrifter