Info till boede vid kommunens skogar

Beskrivning

Naturskyddsföreningen Karlstads förslag:

Kommunen växer och nya områden planerad utanför stadskärnan.Som oftast utgör ett stycke "naturmark" ett inslag i områdesplanen, avsedd för invånarnas rekreation och för att ge en känsla av närhet till naturen.

Ibland kan dessa områden ha höga naturvärden, ibland är de "triviala" men kan också ingå i en "grön korridor".

I båda fallen föreslår vi att de nyinflyttade tilldelas ett blad som beskriver området och dess natur, uppmanar till omtanke och hänsyn, samt upplyser om arter och de begränsningar som råder. När området är av särskilt intresse kan det markeras med skyltar i området.

Vår tanke är att detta kan bidra till att de boende känner tillhörighet med sin nära natur och ta ansvar för den. Naturskyddsföreningen Karlstad kan kanske bidra med utformning av materialet.

Karlstad 2019-11-26
För styrelsen

Anne Geddes Shalit Owe Nordling

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/848

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-03-09 14:53:24

Förslaget är inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Owe Nordling 2019-12-06
2 Linda Wendt 2019-12-06
3 Elena Zetterman 2019-12-06
4 Linda Karlsson 2019-12-06 Mycket viktigt
5 Jessica Gilbert 2019-12-06
6 Jan Bergstam 2019-12-07 Ett bra förslag som snabbt borde få minst 50 namn
7 Elin Cederberg 2019-12-08
8 Mitzi Braathen 2019-12-08 Det låter som ett bra förslag att invånarna får lära känna sin nära natur bättre.
9 Karin Granström 2019-12-11
10 Leif Lövström 2019-12-14 Mycket bra förslag!
11 Kerstin Arvidsson 2019-12-16
12 Ewa Persson Badé 2019-12-18
13 Anja Hasselbjer 2019-12-18
14 Mats Eklind 2020-02-16
15 Marianne Helliksson 2020-02-18
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Owe Nordling

Startdatum

2019-12-06

Slutdatum

2020-03-06

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

15 onlineunderskrifter