Inför förbud mot trafik med tung lastbil under Klaraborgsviadukten och Löfbergsviadukten

Beskrivning

Att skylta max tillåten höjd för passage under i rubriken nämnda viadukter är inte tillräckligt för att hindra påkörningar.

Ett billigt sätt att göra det ännu tydligare är att komplettera med skylten C 7 "Förbud mot trafik med tung lastbil" för gatuavsnitten i anslutning till båda viadukterna.
Detta borde vara möjligt då alternativa vägar för tung trafik finns (via Hammaröleden, yttre hamn). En minskad mängd tung trafik på den högt trafikerade Klaraborgsbron blir en annan positiv effekt.

Detta har fungerat bra för Älvgatans järnvägsviadukt där en sådan skylt sattes upp för en tid sedan.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/896

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-04-15 15:02:16

Inlämnad för vidare handtering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Erik Andersson 2020-01-14
2 Marianne Helliksson 2020-02-03
3 Jeanette Chiron 2020-03-11
4 Susanne Mellqvist 2020-03-11
5 Ulla-Karin Wallin 2020-04-02
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Erik Andersson

Startdatum

2020-01-14

Slutdatum

2020-04-14

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

5 onlineunderskrifter