Molkoms strandpromenad behöver en ansiktslyftning

Beskrivning

Molkoms strandpromenad är en fantastisk tillgång för såväl orten som kommunen. Inte alla orter har ett så vackert sjöläge, vilket därtill är det första som möter besökare och genomresande. Idag ger dock strandpromenaden, inklusive området runt den kommunala badplatsen, ett intryck av att vara försummad. Ytterligare ett problem är att promenaden av många Molkombor upplevs som otrygg (se undersökning genomförd av Karlstads kommun vintern 2018, https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/Trygghetscenter/trygghetsundersokning/).
Här följer ett förslag till åtgärdsplan.
- Den igenväxta sjökanten, med vass och sly, behöver rensas längs hela strandpromenaden.
- På landsidan behöver den vildvuxna skogsvegetationen gallras.
- Idag saknas belysning, något som behöver sättas upp.
- Bänkar ställs ut längs promenaden.
- De bord och bänkar, som tidigare funnits på den populära utsiktsplatsen vid sjön, är nu borta och behöver ersättas.

För att ge alla Molkombor möjlighet att lämna sitt stöd för förslaget, även de som inte har tillgång till digitala medier, kompletteras e-förslaget med namnunderskrifter på papperslistor som distribueras i Molkom. Observera att det inte är tillåtet att ge dubbla underskrifter.

Molkom 2020-01-23
Lennart Juhlin, Molkom (ansvarig inlämnare)
Alf Zetterström, Molkom
Sandy Vallgren, Molkom
Eva Kingsepp, Lindfors

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/935

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-04-30 10:50:41

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lennart Juhlin 2020-01-28
2 Monicka Sandgren 2020-01-28
3 Tove Huldén 2020-01-28
4 Veronica Westerlund 2020-01-28
5 Rigmor Jansson 2020-01-28
6 Marcus Irtoft 2020-01-28
7 Jan-Erik Edholm 2020-01-28 Jan-Erik Edholm
8 Eva Edholm 2020-01-28
9 Ingela Andersson 2020-01-28
10 Maria Gillstedt 2020-01-28 Det känns otryggt att gå vid skymning och mörker ! En annars helt underbar plats att promenera !
11 Peter Ihl 2020-01-28
12 Leah Fritz 2020-01-29
13 Lars Olof Edholm 2020-01-29 Detta skulle vara mycket bra för Molkom.
Tycker
Lars Olof Edholm Molkom
14 Sofie Nilson 2020-01-29
15 Annica Oscarson 2020-01-29
16 Siv Janson 2020-01-29 Bra Lennart, Sandy o Alf. Hoppas förslaget går igenom. Detta är ju ansiktet för alla som bor i denna delen av kommunen och alla som åker 63:an och inte vet vad naturskön denna del av Karlstads kommun är.
17 Anna Larsson 2020-01-29
18 Ulrika Lindborg 2020-01-30 Håller med om förslaget
19 Anna Hägg 2020-01-30
20 Linda Ihl 2020-01-30
21 Johanna Lindqvist 2020-01-31
22 Henrik Lindqvist 2020-01-31
23 Stefan Eriksson 2020-02-04
24 Holger Bergqvist 2020-02-05
25 Tord Nilsson 2020-02-11
26 Carina Juhlin 2020-02-11
27 Jesper Ekelund 2020-02-11
28 Anna Lundberg 2020-02-11
29 Tobias Jonasson 2020-02-18
30 Louise Bowman 2020-02-18
31 Helen Lipkin 2020-02-18 Belysning är av stor vikt för att alla ska kunna känna sig trygga under promenader!!
32 Josefin Edstam 2020-02-18
33 Joakim Bengtzon 2020-02-19
34 Terese Carlevi 2020-02-19
35 Annie Bergman 2020-02-19
36 Hanna Tietze 2020-02-20
37 Magnus Skånberg 2020-02-22
38 Ove Remåker 2020-03-12
39 Ulf Nilsson Lill 2020-03-15
40 Marianne Hammarberg 2020-04-16
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Lennart Juhlin

Startdatum

2020-01-28

Slutdatum

2020-04-28

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

40 onlineunderskrifter