Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Ny och bättre brygga på Västra Långholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 18 Samlar underskrifter
Lätt muddring av utfartsränna för båtar Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-04 4 Samlar underskrifter
Lekparker i Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 54 Samlar underskrifter
Belysning Liftvägens lekplats Skåreberget Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 17 Samlar underskrifter
Utred möjligheten till att utöka betesmark vid Kroppkärrs norra strand Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 14 Samlar underskrifter
Förtäta belysningen på Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 3 Samlar underskrifter
Gångstig i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 18 Samlar underskrifter
Skolskjuts Gymnasiet Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023-01-04 53 Samlar underskrifter
SKOLSKOG GRUVLYCKAN Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-03 55 Samlar underskrifter
Pingisbord till lekplatser. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-05 17 Samlar underskrifter
Brygga på Älvgatan vid Kvarnberget mellan sjukhuset och Klaramotet Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-07 56 Samlar underskrifter
Underhåll gångväg Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-12 35 Samlar underskrifter
Gratis busskort till skolungdomar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023-01-04 11 Samlar underskrifter
Stängsel vid gång/cykelbana mejeribron över E-18 Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-09 1 Samlar underskrifter
Måla linje som visar var 10-metersgränsen är vid vägkorsningar. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-10 6 Samlar underskrifter
Cykelväg från Lillerudsgymnasiet till Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-22 2 Samlar underskrifter
Trafikljus vid sommargatan Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-22 1 Samlar underskrifter