Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Båtplatser älven Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-31 8 Samlar underskrifter
Cykeltrafik i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-11-05 5 Samlar underskrifter
Skateboardpark Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-12 282 Samlar underskrifter
Namnförslag allmän plats Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12 4 Samlar underskrifter
Mountainbike-bana Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-27 10 Samlar underskrifter
Pumptrackbana i Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 58 Samlar underskrifter
Flera sittplatser i stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 3 Samlar underskrifter
Kallbadhus i Orrholmsviken (Mariebergsviken) Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 39 Samlar underskrifter
Farthinder på Herrhagen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-14 5 Samlar underskrifter
Park på Bryggudden Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-20 16 Samlar underskrifter
Förslag till boll- och aktivitetsyta vid Strandgärdet lekplats Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-01 35 Samlar underskrifter
Belysning på Sven-Erik Magnusson Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-05 8 Samlar underskrifter
Året-runt-bad! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 5 Samlar underskrifter
Bullerplank östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 67 Samlar underskrifter
Belysning i Rönndungens lekpark N Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-19 34 Samlar underskrifter
Flytt av Frödingstatyn Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21 1 Samlar underskrifter
Övergångställe Lantmannavägen-Stampvägen Alster Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 17 Samlar underskrifter
Reflexbana Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 4 Samlar underskrifter
Motorgård för bilinresserade Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-29 1 Samlar underskrifter
Cyckel/promenad väg mellan Hynboholm och Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-26 5 Samlar underskrifter