Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Färjelinje på Klarälven Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-07 4 Samlar underskrifter
En nöjespark i Karlstad Kommunstyrelsen 2018-11-01 4 Samlar underskrifter
Infotavlor Kommunstyrelsen 2018-11-06 1 Samlar underskrifter
Trottoarkanter Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-06 3 Samlar underskrifter
Rusta upp Kronoparksbadet Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-15 4 Samlar underskrifter
Busshållplats längs E18 välsviksleden Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-06 2 Samlar underskrifter
Äventyrsminigolf Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-09 3 Samlar underskrifter
Bilder på solen Kommunstyrelsen 2018-11-07 4 Samlar underskrifter
Skridskobana i stadsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-23 3 Samlar underskrifter
Saknar verksamhet för tonåringar Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-29 5 Samlar underskrifter
Gör två 50-metersbassänger Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-28 3 Samlar underskrifter
Återanvändning i kommunen Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-11 14 Samlar underskrifter
Vattenspegel på Drottninggatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-03 1 Samlar underskrifter
Hundrastgård/Utegym/Boule Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-03 29 Samlar underskrifter
Trampolinpark Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-27 70 Samlar underskrifter
Vinterväghållning av cykelvägen till Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-26 35 Samlar underskrifter
Trafikkaos Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-27 2 Samlar underskrifter
Ny cykel/gångväg mellan Fruktvägen-Ilanda Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-03 62 Samlar underskrifter
Boende bör ges möjlighet att köpa del av allmänning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-08 36 Samlar underskrifter
Säker passage över 63:an mellan Molkom och Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-15 23 Samlar underskrifter
Belysning vid Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-10 18 Samlar underskrifter
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-15 7 Samlar underskrifter
Videholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-17 1 Samlar underskrifter
Skolväg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-16 2 Samlar underskrifter
Belysning vid Sundstatjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-18 2 Samlar underskrifter
Generösa trottoarer Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-22 1 Samlar underskrifter