Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Bygg en pulkabacke i I2skogen i närheten av Friskis o svettis Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-31 1 Samlar underskrifter
Ändring av förskolans öppettider Barn- och ungdomsnämden 2018-08-29 2 Samlar underskrifter
Utegym i Skattkärr Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30 31 Samlar underskrifter
Bevara Edsvallaskolan! Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-05 2 Samlar underskrifter
Gör något med Edsvallaskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-15 1 Samlar underskrifter
Bygga ny sporthall/badhus i Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30 68 Samlar underskrifter
Bevara Skutberget som det är Kommunstyrelsen 2018-08-29 8 Samlar underskrifter
Karlstaddrakar som mässmaterial, reklam och fågelskrämmor. Kommunstyrelsen 2018-08-29 7 Samlar underskrifter
Badområde Inre Hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 29 Samlar underskrifter
Rökförbud på badplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-05 10 Samlar underskrifter
Sänk hastigheten till 30 km/tim förbi Tuggelite och Skåre Herrgårds förskolor Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 37 Samlar underskrifter
Anlägg ett utegym i anslutning till spårcentralen/motionsspåren i Tuggelite Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-15 57 Samlar underskrifter
Utöka badstranden söderut vid Kroppkärrsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 2 Samlar underskrifter
Effektivare förvaltning - nöjdare medborgare Kommunstyrelsen 2018-09-25 1 Samlar underskrifter
Trehjuling Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-26 31 Samlar underskrifter
Elljus på 800m spåret i Skattkärr. Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 68 Samlar underskrifter
Nyasfalt Bergendorffsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-26 1 Samlar underskrifter
Cykelpumpstationer Teknik- och fastighetsnämnden 2018-10-04 6 Samlar underskrifter
Hastighetsbegränsning Teknik- och fastighetsnämnden 2018-10-03 4 Samlar underskrifter
Färjelinje på Klarälven Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-07 2 Samlar underskrifter
En nöjespark i Karlstad Kommunstyrelsen 2018-11-01 1 Samlar underskrifter
Infotavlor Kommunstyrelsen 2018-11-06 1 Samlar underskrifter
Trottoarkanter Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-06 1 Samlar underskrifter
Rusta upp Kronoparksbadet Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-15 1 Samlar underskrifter
Busshållplats längs E18 välsviksleden Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-06 1 Samlar underskrifter
Äventyrsminigolf Kommunstyrelsen 2018-11-09 2 Samlar underskrifter
Bilder på solen Kommunstyrelsen 2018-11-07 1 Samlar underskrifter