Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.

info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Bättre underlag på promenadstråket mellan järnvägen i Skattkärr och gamla plywoodfabriken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 3 Samlar underskrifter
Nationaldagsfirande Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-29 2 Samlar underskrifter
Ändra hastighet och trafikljus Hammaröleden-Tormestad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 5 Samlar underskrifter
Sänk hastigheten på Skoghallsvägen vid Västerstrands förskola Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 6 Samlar underskrifter
Övergångsställe vid stadsbiblioteket mot lekparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-30 18 Samlar underskrifter
Badplats och turistattraktion i Inre hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-13 19 Samlar underskrifter
Etablera gångväg, utan vinterunderhåll Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-11 11 Samlar underskrifter
Småbutiker i centrum Kommunstyrelsen 2017-10-07 8 Samlar underskrifter
Löpbanor längs alla cykel och gångvägar i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-17 7 Samlar underskrifter
Vassröjning östra sidan av Orrholmen / anlägg båtbryggor, för mindre båtar max 10 hk Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-13 23 Samlar underskrifter
Gångtunnel under E18 Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-18 15 Samlar underskrifter
Bullerplank vid minneslunden Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-18 3 Samlar underskrifter
Belysning cykelväg Rudtjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-20 6 Samlar underskrifter
Storbilds TV på Stora Torget Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-24 42 Samlar underskrifter
Attraktivare torg med saluhall och kombinerad damm/skridskobana Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-27 9 Samlar underskrifter
Fotogömsle Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-28 1 Samlar underskrifter
Bredda vägen Karmgatan till Petersbergsgatan förbi Västerstrands vårdcentral Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-27 2 Samlar underskrifter
Återuppbyggnad av restaurangen i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-03 23 Samlar underskrifter
Karlstadsbuss/cityhandel Stadsbyggnadsnämnden 2017-11-07 12 Samlar underskrifter
Parkeringshus behövs! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-08 8 Samlar underskrifter
Cykelväg karlstad-Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-10 9 Samlar underskrifter
Marknadsför att Skutberget har landets bästa motionsspår. Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-11 283 Samlar underskrifter
Belysning Artscape Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-23 8 Samlar underskrifter
Cykel- och gångbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-24 8 Samlar underskrifter
Sundsta Löpbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-30 2 Samlar underskrifter
Båtbussar Vänern runt Kommunstyrelsen 2017-11-28 2 Samlar underskrifter
Gubbholmen -ny stadspark Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-25 4 Samlar underskrifter
Skatepark och pumptrackbana i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-28 7 Samlar underskrifter
Låsbara cykelboxar i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-30 7 Samlar underskrifter
Direkt länk till e-förslag på kommunens hemsida Kommunstyrelsen 2017-11-30 7 Samlar underskrifter
Skräpbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 3 Samlar underskrifter
Alkoholförtäringsförbud i delar av Viken Kommunstyrelsen 2017-12-01 5 Samlar underskrifter
Låt Skattkärr tillhöra Karlstadsbuss och inte Länstrafiken Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 4 Samlar underskrifter
Nedskräpning i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-05 3 Samlar underskrifter
Nya bostäder vid älven i stället av fabriken på Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-11 2 Samlar underskrifter
Stort utomhusbad/bassänganläggning Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 6 Samlar underskrifter
Utegym/motorikbana vid Tuggelite motionsspår Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-15 1 Samlar underskrifter