Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.

info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Högre krav på utformning och arkitektur. Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-05 17 Samlar underskrifter
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-03 30 Samlar underskrifter
Fyrverkeriernejtack Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-03 25 Samlar underskrifter
Bygg en linbana mellan Centrum och Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-04 28 Samlar underskrifter
Vår framtid - hjälp studenter med bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-11 4 Samlar underskrifter
Cykelparkering i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-05 17 Samlar underskrifter
Ej utnyttjade logeplatser i Löfbergs Arena utlottas till alla kommunanställda Kommunstyrelsen 2017-04-09 20 Samlar underskrifter
Preparera Kronoparkens elljusspår med flis, spån eller bark Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-11 8 Samlar underskrifter
Hundrastgård i Kvarnbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-09 54 Samlar underskrifter
Ny gestaltning av Herrgårdsgatan Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-13 7 Samlar underskrifter
Gör en 2 km cykel- och gångväg på östra sidan om Klarälven mellan Färjestad-Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-25 30 Samlar underskrifter
Sporthall i Skåre Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-13 348 Samlar underskrifter
Bygg en ny stor multiarena Kommunstyrelsen 2017-04-17 16 Samlar underskrifter
Uppgradering av Norra Allén Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-27 6 Samlar underskrifter
Monorailbana Kommunstyrelsen 2017-04-19 4 Samlar underskrifter
Planskild korsning Nya Depåvägen/Säterivägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-17 6 Samlar underskrifter
Gångbro (gärna i trä) mellan järnvägsstationen och busstationen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-19 7 Samlar underskrifter
Kommunalt bidrag till pensionärsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 175 Samlar underskrifter
Anlägg Park på Våxnäs centrum istället för de planerade hyreshusen Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-25 17 Samlar underskrifter
Aktivitetspark Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-03 10 Samlar underskrifter
Inrätta ett kvalitetsprogram Stadsbyggnadsnämnden 2017-05-06 3 Samlar underskrifter
Badplats i centrala Karlstad anpassad för äldre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 4 Samlar underskrifter
Övergångsställe på Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 33 Samlar underskrifter
Vänersjöfartsmuseum vid Älvgatskajen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-13 4 Samlar underskrifter
Förenkla trafikmiljön på Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 6 Samlar underskrifter
Sänkt hastighet förbi Café Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-10 8 Samlar underskrifter
Vindskydd el dyl Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-10 43 Samlar underskrifter
Hundrastgård Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-09 57 Samlar underskrifter
Utfarten vid Återvinningscentralen Wåxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 5 Samlar underskrifter
Näridrottsplats vid Stodeneskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21 9 Samlar underskrifter
Nytt resecentrum i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-05-23 4 Samlar underskrifter
Folkomröstning angående moskébyggnation i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-06-02 7 Samlar underskrifter
Cykelväg från Alster via Välsviken till Karlstad centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-02 34 Samlar underskrifter
Kommunal Stödperson Arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-21 3 Samlar underskrifter
Stora Torget Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-10 1 Samlar underskrifter
Utöka antalet förskoletimmar för barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för syskon eller är arbetslös Barn- och ungdomsnämden 2017-06-16 8 Samlar underskrifter
Sänkt hastighet på Körkarlsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-16 54 Samlar underskrifter
En bok om Stadsträdgården Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13 24 Samlar underskrifter
Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 134 Samlar underskrifter
Linbana Kommunstyrelsen 2017-06-22 2 Samlar underskrifter
Stadsbuss till Alster Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-27 1 Samlar underskrifter
Sjöstadsverket Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 1 Samlar underskrifter
Kvarters- istället för punkthus Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-21 2 Samlar underskrifter
Hyra in sig på fritids under lov Barn- och ungdomsnämden 2017-06-21 1 Samlar underskrifter
Förädla Almentorget och stoppa det planerade höghusbygget i kv Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22 8 Samlar underskrifter
Minnestavla över det nedbrunna tingshuset i Klara Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-21 2 Samlar underskrifter
StatySvenErikMagnusson Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-27 32 Samlar underskrifter