Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Belysning Artscape Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-23 11 Samlar underskrifter
Cykel- och gångbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-24 14 Samlar underskrifter
Sundsta Löpbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-30 4 Samlar underskrifter
Båtbussar Vänern runt Kommunstyrelsen 2017-11-28 4 Samlar underskrifter
Gubbholmen -ny stadspark Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-25 5 Samlar underskrifter
Skatepark och pumptrackbana i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-28 10 Samlar underskrifter
Låsbara cykelboxar i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-30 8 Samlar underskrifter
Direkt länk till e-förslag på kommunens hemsida Kommunstyrelsen 2017-11-30 9 Samlar underskrifter
Skräpbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 4 Samlar underskrifter
Alkoholförtäringsförbud i delar av Viken Kommunstyrelsen 2017-12-01 6 Samlar underskrifter
Låt Skattkärr tillhöra Karlstadsbuss och inte Länstrafiken Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 83 Samlar underskrifter
Nedskräpning i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-05 6 Samlar underskrifter
Nya bostäder vid älven i stället av fabriken på Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-11 2 Samlar underskrifter
Stort utomhusbad/bassänganläggning Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 10 Samlar underskrifter
Vittjning av papperskorgar Kommunstyrelsen 2017-12-20 2 Samlar underskrifter
Utegym/motorikbana vid Tuggelite motionsspår Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-15 6 Samlar underskrifter
SKUTBERGET 2017 Kommunstyrelsen 2017-12-20 4 Samlar underskrifter
Mindre trafik i Skattkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-20 52 Samlar underskrifter
Danspaviljong vid Sandgrundsudden Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-21 53 Samlar underskrifter
Alkoholförbud på lekplatser Kommunstyrelsen 2017-12-28 6 Samlar underskrifter
Cykelparkering i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-03 3 Samlar underskrifter
SkatePark i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-05 2 Samlar underskrifter
Mer bänkar i åt alla Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-16 1 Samlar underskrifter
Fri kollektivtrafik för pensionärer Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-09 110 Samlar underskrifter
Skapa möjlighet att på ett enkelt sätt lyfta fram medarbetare i kommun som gör ett särskilt bra jobb Kommunstyrelsen 2018-01-24 2 Samlar underskrifter
Upprustad gångväg runt gamla flygplatsen Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-25 4 Samlar underskrifter
Flytta Åttkanten från Herrhagen till Mariebergsskogen. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-25 2 Samlar underskrifter
Busskur Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-01 1 Samlar underskrifter