Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.

info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Aktivitetspark Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-03 14 Samlar underskrifter
Inrätta ett kvalitetsprogram Stadsbyggnadsnämnden 2017-05-06 5 Samlar underskrifter
Badplats i centrala Karlstad anpassad för äldre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 8 Samlar underskrifter
Övergångsställe på Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 33 Samlar underskrifter
Vänersjöfartsmuseum vid Älvgatskajen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-13 6 Samlar underskrifter
Förenkla trafikmiljön på Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 10 Samlar underskrifter
Sänkt hastighet förbi Café Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-10 8 Samlar underskrifter
Vindskydd el dyl Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-10 49 Samlar underskrifter
Hundrastgård Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-09 58 Samlar underskrifter
Utfarten vid Återvinningscentralen Wåxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 8 Samlar underskrifter
Näridrottsplats vid Stodeneskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21 9 Samlar underskrifter
Nytt resecentrum i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-05-23 7 Samlar underskrifter
Folkomröstning angående moskébyggnation i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-06-02 34 Samlar underskrifter
Cykelväg från Alster via Välsviken till Karlstad centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-02 55 Samlar underskrifter
Kommunal Stödperson Arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-21 6 Samlar underskrifter
Stora Torget Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-10 1 Samlar underskrifter
Utöka antalet förskoletimmar för barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för syskon eller är arbetslös Barn- och ungdomsnämden 2017-06-16 11 Samlar underskrifter
Sänkt hastighet på Körkarlsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-16 59 Samlar underskrifter
En bok om Stadsträdgården Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13 31 Samlar underskrifter
Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 131 Samlar underskrifter
Linbana Kommunstyrelsen 2017-06-22 3 Samlar underskrifter
Stadsbuss till Alster Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-27 61 Samlar underskrifter
Sjöstadsverket Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 1 Samlar underskrifter
Kvarters- istället för punkthus Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-21 6 Samlar underskrifter
Hyra in sig på fritids under lov Barn- och ungdomsnämden 2017-06-21 2 Samlar underskrifter
Förädla Almentorget och stoppa det planerade höghusbygget i kv Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22 181 Samlar underskrifter
Minnestavla över det nedbrunna tingshuset i Klara Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-21 5 Samlar underskrifter
Övergångsställe vid infarten till Hultsberg från Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-29 4 Samlar underskrifter
StatySvenErikMagnusson Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-27 109 Samlar underskrifter
Byt ut "Härgårman-profilerna! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-06 4 Samlar underskrifter
Gångbro till Gubbholmen från Hagaborg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 2 Samlar underskrifter
Handikappanpassa spåret vid Sandbäckstjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 1 Samlar underskrifter
STOPPA planerade HÖGHUS Byggnation intill Kvarteret ALMEN Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-30 47 Samlar underskrifter
Bro över älven mellan Herrgårdsgatan och Våxnäsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 6 Samlar underskrifter
Sänk hastigheten på Norra Infarten och över Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-21 1 Samlar underskrifter
Bygg höghus med minst 25 våningar intill kvarteret Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-07-21 5 Samlar underskrifter
Friskvård för alla vintertid med konstsnö och elljus från Bryngfjorden till Tuggelite. Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-11 105 Samlar underskrifter
Säkra och trygga våra skol barn Barn- och ungdomsnämden 2017-07-10 4 Samlar underskrifter
Stoppa nedskräpningen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-11 4 Samlar underskrifter
Separat Cykel o gångväg mellan Edsvalla o vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-10 36 Samlar underskrifter
Fotbollsmål Lärkängen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-12 3 Samlar underskrifter
"Badplats" Södra Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-25 2 Samlar underskrifter
Anlägga ett utegym på Orrholmen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-27 4 Samlar underskrifter
Skapa en större grillplats på Orrholmen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 1 Samlar underskrifter
Park på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 1 Samlar underskrifter