Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Skatepark i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-11 4 Samlar underskrifter
Belysning på kullen vid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-04 65 Samlar underskrifter
Studiehandledning i kommunens förskoleklasser Barn- och ungdomsnämden 2020-02-06 2 Samlar underskrifter
Staket längs järnvägen i Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-13 12 Samlar underskrifter
Gång och cykelbro mellan Sandgrund och Brigadmuseum Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-20 5 Samlar underskrifter
Karlstads Central Park? Området runt Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-26 54 Samlar underskrifter
Belysning återvinningsstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-25 6 Samlar underskrifter
Returstation Östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 3 Samlar underskrifter
Övergångställe på Drottning Kristinas Väg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 15 Samlar underskrifter
Förbättra gång- och cykelväg vid Norrstrandskyrkan. Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 17 Samlar underskrifter
Öka prioriteten för cykelbanan längs Östra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-05 6 Samlar underskrifter
Info till boede vid kommunens skogar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-06 13 Samlar underskrifter
Förbättring till parken på Sundsta, Wibeligatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-09 3 Samlar underskrifter
Vägvisning till Lerinutställningen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-17 3 Samlar underskrifter
Busskur vid busshållplatsen Malörtsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-09 20 Samlar underskrifter
Inför förbud mot trafik med tung lastbil under Klaraborgsviadukten och Löfbergsviadukten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-14 1 Samlar underskrifter
Cykelväg till Segerstads naturreservat Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-20 1 Samlar underskrifter
Belysning Klarälvsbanan. Förlängning fr Stockfallet till Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-17 5 Samlar underskrifter