Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Säkrare cykeltrafik för barn, Hultsberg/Gustavsberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-08-19 2 Samlar underskrifter
Viltbro Sörmon Kommunstyrelsen 2020-08-22 4 Samlar underskrifter
Åtgärda motionsspåren i Karlstad kommun så att de blir mjukare. Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 34 Samlar underskrifter
Asfaltering på Sidogatan Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-03 1 Samlar underskrifter
Cykelväg Färjestad - Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 9 Samlar underskrifter
Önskemål om toalett och fler papperskorgar i parken intill Strandvägen 29 Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 3 Samlar underskrifter
Kanottävling i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 4 Samlar underskrifter
socialt hänsynstagande vid upphandling Kommunstyrelsen 2020-09-10 1 Samlar underskrifter
Förvandla gräsytorna längs stationsgatan i Molkom till en blommande parkmiljö Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-15 20 Samlar underskrifter
Broskyltar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-11 3 Samlar underskrifter
Erbjud tillgång till öppna data via API Kommunstyrelsen 2020-09-16 4 Samlar underskrifter
Landmärke Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 1 Samlar underskrifter
Badbryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-16 8 Samlar underskrifter
Anlägg kommunal badplats vid sjön Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-02 13 Samlar underskrifter
Cykel/motorikbana Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-14 9 Samlar underskrifter
HinderbanaOCR Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-17 15 Samlar underskrifter
Frukt och grönsaker på torget varje dag Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 1 Samlar underskrifter
Stadsodling i Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 3 Samlar underskrifter
Skoj för unga och gamla Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-23 1 Samlar underskrifter
Utegym Gubbholmen Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28 2 Samlar underskrifter
Båtplatser älven Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-31 7 Samlar underskrifter
Cykeltrafik i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-11-05 1 Samlar underskrifter
Skateboardpark Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-12 22 Samlar underskrifter
Namnförslag allmän plats Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12 1 Samlar underskrifter