Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Borgmästarholmen cykelförbud Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 1 Samlar underskrifter
Trafikljus på Magasinsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 3 Samlar underskrifter
Hundrastgårdar i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 154 Samlar underskrifter
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 1 Samlar underskrifter
Hund/familjebad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-11 27 Samlar underskrifter
Fler farthinder på Skårevägen. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-11 8 Samlar underskrifter
Badbrygga och grillplats vid Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-29 4 Samlar underskrifter
Farthinder Alstersgatan 38 till 46 Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-28 49 Samlar underskrifter
Namnge en gata efter Hugo Hassel Stadsbyggnadsnämnden 2022-11-08 6 Samlar underskrifter
Ta bort parkeringsförbuden Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-19 1 Samlar underskrifter
Måla/markera våra trottoarer med symbol för gångtrafikanter Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-11 6 Samlar underskrifter
Ny och bättre brygga på Västra Långholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 16 Samlar underskrifter
Sopkärl till Göspiren Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-22 1 Samlar underskrifter
Mer vegetarisk skolmat Barn- och ungdomsnämden 2022-11-23 9 Samlar underskrifter
Lekparker i Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 52 Samlar underskrifter
Belysning Liftvägens lekplats Skåreberget Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 13 Samlar underskrifter
Utred möjligheten till att utöka betesmark vid Kroppkärrs norra strand Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 2 Samlar underskrifter
Förtäta belysningen på Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 1 Samlar underskrifter
Gångstig i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 7 Samlar underskrifter