Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-02 49 Inlämnad för vidare hantering
Krav på hastighetsbegränsning på Drottninggatan korsningen Södra Kyrkogatan. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-02 3 Inlämnad för vidare hantering
Gångväg till Fogdemyrens förskola Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Åtgärda nedskräpningen överallt, inte bara i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-15 4 Inlämnad för vidare hantering
Friskvårdsförslag i Zakrisdal: Rusta upp tennisbanor. Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-30 59 Inlämnad för vidare hantering
Utegym/Lekplats anpassad för barn vid elljusspåret på Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-25 6 Inlämnad för vidare hantering
Bygg mer hus i trä Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-23 17 Inlämnad för vidare hantering
Boulebanor Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-30 2 Inlämnad för vidare hantering
Cykelbana mellan Grava kyrka och Solliden Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-08 79 Inlämnad för vidare hantering
Båt turister Kommunstyrelsen 2018-05-08 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg till Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-08 105 Inlämnad för vidare hantering
skridskobana Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-14 4 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-15 15 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-20 5 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-15 6 Inlämnad för vidare hantering
Friskvård för pensionärer Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-14 11 Inlämnad för vidare hantering
Monument över kulturtanten Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-14 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltvätt Teknik- och fastighetsnämnden 2018-06-27 8 Inlämnad för vidare hantering
Trottoar på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2018-06-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Annorlunda glasskiosk på Sandgrund Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-06 7 Inlämnad för vidare hantering
Gym för träning på Våxnäs Kultur- och fritidsnämnden 2018-07-09 1 Inlämnad för vidare hantering
Bygg Muminparken på f.d. Bäverland i Älvsbacka Kommunstyrelsen 2018-07-16 66 Inlämnad för vidare hantering
Sex timmars arbetsdag Kommunstyrelsen 2018-07-09 59 Inlämnad för vidare hantering
Information om projekt Kommunstyrelsen 2018-07-19 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning, parkering vid Edsvalla IP Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-20 19 Inlämnad för vidare hantering
Återuppbygg Östra porten Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-03 2 Inlämnad för vidare hantering
Ta inte bort den veganska kosten Barn- och ungdomsnämden 2018-07-26 54 Inlämnad för vidare hantering
Sätt ut bänkar längs E18 mot Rudsberget Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym i Alster Kultur- och fritidsnämnden 2018-07-26 74 Inlämnad för vidare hantering
Bidrag till friktionsdäck Kommunstyrelsen 2018-08-09 1 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställen vid Norrstrandsskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-27 7 Inlämnad för vidare hantering
Multiarena Kroppkärr Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-08 2 Inlämnad för vidare hantering
Japanska körsbärsträd Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-08 5 Inlämnad för vidare hantering
STARTA SIMSKOLA PÅ SKUTBERGET. PÅ STRANDEN NORR OM MOTIONSCENTRALEN SKUTBERGET. Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-08 23 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltera infarten till Norra fältet Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-08 5 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra cykel/gångvägen mellan Alster och Välsviken/Heden! Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-15 83 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en pulkabacke i I2skogen i närheten av Friskis o svettis Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-31 1 Inlämnad för vidare hantering
Ändring av förskolans öppettider Barn- och ungdomsnämden 2018-08-29 2 Inlämnad för vidare hantering
Utegym i Skattkärr Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30 31 Inlämnad för vidare hantering
Bevara Edsvallaskolan! Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-05 2 Inlämnad för vidare hantering
Gör något med Edsvallaskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-15 1 Inlämnad för vidare hantering
Bygga ny sporthall/badhus i Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30 68 Inlämnad för vidare hantering
Bevara Skutberget som det är Kommunstyrelsen 2018-08-29 9 Inlämnad för vidare hantering
Karlstaddrakar som mässmaterial, reklam och fågelskrämmor. Kommunstyrelsen 2018-08-29 7 Inlämnad för vidare hantering
Badområde Inre Hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 45 Inlämnad för vidare hantering
Rökförbud på badplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-05 12 Inlämnad för vidare hantering
Sänk hastigheten till 30 km/tim förbi Tuggelite och Skåre Herrgårds förskolor Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 52 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg ett utegym i anslutning till spårcentralen/motionsspåren i Tuggelite Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-15 76 Inlämnad för vidare hantering
Utöka badstranden söderut vid Kroppkärrsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 4 Inlämnad för vidare hantering
Effektivare förvaltning - nöjdare medborgare Kommunstyrelsen 2018-09-25 1 Inlämnad för vidare hantering
Trehjuling Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-26 33 Inlämnad för vidare hantering
Elljus på 800m spåret i Skattkärr. Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 70 Inlämnad för vidare hantering
Nyasfalt Bergendorffsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-26 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelpumpstationer Teknik- och fastighetsnämnden 2018-10-04 9 Inlämnad för vidare hantering
Hastighetsbegränsning Teknik- och fastighetsnämnden 2018-10-03 4 Inlämnad för vidare hantering
Färjelinje på Klarälven Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-07 4 Inlämnad för vidare hantering
En nöjespark i Karlstad Kommunstyrelsen 2018-11-01 4 Inlämnad för vidare hantering
Infotavlor Kommunstyrelsen 2018-11-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Trottoarkanter Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-06 3 Inlämnad för vidare hantering
Rusta upp Kronoparksbadet Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-15 5 Inlämnad för vidare hantering
Busshållplats längs E18 välsviksleden Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Äventyrsminigolf Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-09 3 Inlämnad för vidare hantering
Bilder på solen Kommunstyrelsen 2018-11-07 4 Inlämnad för vidare hantering
Skridskobana i stadsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-23 4 Inlämnad för vidare hantering
Saknar verksamhet för tonåringar Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-29 7 Inlämnad för vidare hantering
Gör två 50-metersbassänger Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Återanvändning i kommunen Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-11 22 Inlämnad för vidare hantering
Vattenspegel på Drottninggatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård/Utegym/Boule Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-03 63 Inlämnad för vidare hantering
Trampolinpark Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-27 78 Inlämnad för vidare hantering
Vinterväghållning av cykelvägen till Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-26 38 Inlämnad för vidare hantering
Trafikkaos Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-27 2 Inlämnad för vidare hantering
Ny cykel/gångväg mellan Fruktvägen-Ilanda Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-03 72 Inlämnad för vidare hantering
Boende bör ges möjlighet att köpa del av allmänning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-08 57 Inlämnad för vidare hantering
Säker passage över 63:an mellan Molkom och Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-15 31 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-10 23 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-15 13 Inlämnad för vidare hantering
Videholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Skolväg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-16 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Sundstatjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-18 3 Inlämnad för vidare hantering
Generösa trottoarer Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelväg, Sundsta Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-25 3 Inlämnad för vidare hantering
Rabatt på badhuset för de med sjukpenning och sjukersättning. Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-03 5 Inlämnad för vidare hantering
pensionarsrabatt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2019-02-27 4 Inlämnad för vidare hantering
Lys upp Vasalunden Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-07 2 Inlämnad för vidare hantering
Utegym vid Jakobsbergsskogen Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-15 4 Inlämnad för vidare hantering
Trasig gatubelysning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-14 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning och staket utmed gång och cykelväg i Väse Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-20 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning miljöstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-04 8 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusscen för körer för framförande av julsånger i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 25 Inlämnad för vidare hantering
Cykelvägar iMolkom Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-23 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg ut på skoghallsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Frödingskolans skolgård Barn- och ungdomsnämden 2019-03-11 39 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Väse tätort Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-05 9 Inlämnad för vidare hantering
Bättre/säkrare hållplats Petersbergsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-02 3 Inlämnad för vidare hantering
Återbruk av elektronikvaror Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-04 69 Inlämnad för vidare hantering
Pendlare karlstad-kil Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-11 18 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelväg Södra Stockfallet - Rud Knutpunkt Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-11 6 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21 176 Inlämnad för vidare hantering
Hundradtgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-03 8 Inlämnad för vidare hantering
Få fler att cykla till jobbet och minska bilåkandet! Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-24 10 Inlämnad för vidare hantering
Skydda unik skog i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-24 133 Inlämnad för vidare hantering
Använd modulerna till hemlösa ungdomar Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-30 16 Inlämnad för vidare hantering
Se över trafiksituationen i anslutning till Sångtrastens förskola på Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-01 71 Inlämnad för vidare hantering
Museum idrottsutställning i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Bygg farthinder på raksträckan på Ringgatan mellan Dyevägen och Norra Fjärstadsgatan! Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-07 1 Inlämnad för vidare hantering
Pendlarparkering(ar) i Skattkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-07 26 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Klarälvsbanan Stockfallet-Edsgatan-Ulvsby Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-08 25 Inlämnad för vidare hantering
Vinterväg till Jäverön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-12 11 Inlämnad för vidare hantering
Flera timmar på förskolan Barn- och ungdomsnämden 2019-05-18 9 Inlämnad för vidare hantering
Gång och cykelväg mellan Edsvalla och Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-18 9 Inlämnad för vidare hantering
Gubbholmen-Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-26 27 Inlämnad för vidare hantering
Gångtrappa ned vid öppningsbara bron Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-05 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelparkering för lastcyklar i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-05 7 Inlämnad för vidare hantering
Gångväg mellan Herrövägen och Annelundsvägen, Skattkärr. Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-15 53 Inlämnad för vidare hantering
Gratis Karlstads simhall Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-15 3 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-15 77 Inlämnad för vidare hantering
Offentligt piano Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-23 6 Inlämnad för vidare hantering
Teaterlokal Kultur- och fritidsnämnden 2019-07-03 32 Inlämnad för vidare hantering
Plantera mer blommor för binas överlevnad/gör som Amsterdam Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-03 14 Inlämnad för vidare hantering
Kulturhus Kultur- och fritidsnämnden 2019-07-15 3 Inlämnad för vidare hantering
Skapa en stadsvandringsled via/genom Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-16 34 Inlämnad för vidare hantering
Återvinnings anläggning på Dyevägen igen. Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-18 2 Inlämnad för vidare hantering
Dataspelsklubb för barn och ungdomar med funktionshinder Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-03 5 Inlämnad för vidare hantering
Utöka bilparkeringarna Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym vid Wåxnas elljusspår Kultur- och fritidsnämnden 2019-07-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Park i Våxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Belysning minnessten Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-03 7 Inlämnad för vidare hantering
Utemöbler och utegym Lamberget Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-06 3 Inlämnad för vidare hantering
Fler parkeringsplatser på Strandvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-06 4 Inlämnad för vidare hantering
Bort med inhägnaden runt vattentornet i Lambergsskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning till tåghållplatsen i Väse Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-10 5 Inlämnad för vidare hantering
Fågelholkar i Wennbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-22 6 Inlämnad för vidare hantering
Öppna upp och återställ Tullholmsviken och öka biologisk mångfalld Teknik- och fastighetsnämnden 2019-09-04 29 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark, Karlsgrundsvägen, Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2019-09-13 2 Inlämnad för vidare hantering
Fredsmonumentet Kommunstyrelsen 2019-09-26 4 Inlämnad för vidare hantering
Äventyrspark i sannaskogen Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19 5 Inlämnad för vidare hantering
Löneförmån busskort för kommunanställda Kommunstyrelsen 2019-09-26 6 Inlämnad för vidare hantering
Ge alla broar nya namn Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-27 2 Inlämnad för vidare hantering
Cykel/gångväg Sandbäcksgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-09-19 6 Inlämnad för vidare hantering
Ökning av säkerheten på Klarälvsbanan vid bostadsområden Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-05 144 Inlämnad för vidare hantering
Återskapa Östra Tullporten Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-08 17 Inlämnad för vidare hantering
Nyare flytbrygga till båtiläggningsplats Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-10 67 Inlämnad för vidare hantering
Trafikproblem Norra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 2 Inlämnad för vidare hantering
Centrumvägen Skåre/Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Tydliggörande av Kulturgravar Kommunstyrelsen 2019-10-11 4 Inlämnad för vidare hantering
En sjöbaserade papperskorg (seabin) för utvärdering Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-10 6 Inlämnad för vidare hantering
Installera pantrör Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Installera fimpomater där det idag slängs mycket fimp på marken Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 13 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-19 6 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-30 3 Inlämnad för vidare hantering
SELMA STATYN Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-29 2 Inlämnad för vidare hantering
Upprustning av lekplats mellan Erks väg och Jan Ersas väg, Mjölnartorpet/Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-06 33 Inlämnad för vidare hantering
Måla våra brofundament Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Välkomst skyltar Kommunstyrelsen 2019-11-08 1 Inlämnad för vidare hantering
Mittlinje på Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-06 6 Inlämnad för vidare hantering
Spontan idrott på Zakrisdal Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-09 66 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-13 3 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-11 10 Inlämnad för vidare hantering
Hög hastighet på vägen Norra infarten förbi Södra Järpetan. Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-29 10 Inlämnad för vidare hantering
Bajamaja vid våra båtplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-06 6 Inlämnad för vidare hantering
Ändra namn på Gubbholmen Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-10 3 Inlämnad för vidare hantering
Förvaring av cykelbatterier Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-17 3 Inlämnad för vidare hantering
Elljusspår på Gubbholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-19 30 Inlämnad för vidare hantering
Sundsta lekpark/wibeligatan- Basketplan och staket Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-23 2 Inlämnad för vidare hantering
Friskvård och möjlighet till spontanlek på Råtorp Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-24 2 Inlämnad för vidare hantering
Förläng snösopad och sandad/saltad cykelväg in i områdena Hultsberg och Henstad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-01-14 55 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på kullen vid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-04 71 Inlämnad för vidare hantering
Studiehandledning i kommunens förskoleklasser Barn- och ungdomsnämden 2020-02-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Staket längs järnvägen i Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-13 12 Inlämnad för vidare hantering
Gång och cykelbro mellan Sandgrund och Brigadmuseum Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-20 7 Inlämnad för vidare hantering
Karlstads Central Park? Området runt Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-26 63 Inlämnad för vidare hantering
Belysning återvinningsstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-25 7 Inlämnad för vidare hantering
Returstation Östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe på Drottning Kristinas Väg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 16 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra gång- och cykelväg vid Norrstrandskyrkan. Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 17 Inlämnad för vidare hantering
Öka prioriteten för cykelbanan längs Östra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-05 8 Inlämnad för vidare hantering
Info till boede vid kommunens skogar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-06 15 Inlämnad för vidare hantering
Förbättring till parken på Sundsta, Wibeligatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Vägvisning till Lerinutställningen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-17 5 Inlämnad för vidare hantering
Busskur vid busshållplatsen Malörtsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-09 22 Inlämnad för vidare hantering
Inför förbud mot trafik med tung lastbil under Klaraborgsviadukten och Löfbergsviadukten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-14 5 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg till Segerstads naturreservat Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-20 13 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Klarälvsbanan. Förlängning fr Stockfallet till Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-17 11 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en pulkabacke i I2 skogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 6 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 54 Inlämnad för vidare hantering
Köp tillbaka Stadshuset och gör det till en kulturoas Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 100 Inlämnad för vidare hantering
Molkoms strandpromenad behöver en ansiktslyftning Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 40 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusbana för Padel Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 56 Inlämnad för vidare hantering
Kroppkärrsjöns badplats Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Staket runt nya lekparken i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-30 14 Inlämnad för vidare hantering
Lägg till simskola på Skutberget 2020. Plats: Norr om motionscentralen Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 69 Inlämnad för vidare hantering
Inför porrfilter i skolor och förskolor Kommunstyrelsen 2020-05-19 98 Inlämnad för vidare hantering
Utställningslokal Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19 29 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Henstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-20 126 Inlämnad för vidare hantering
Belysning lekparken i Wennbergsparken/Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-05-21 5 Inlämnad för vidare hantering
Det behövs en körbyggnad i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 12 Inlämnad för vidare hantering
Omklädningsmöjligheter Teknik- och fastighetsnämnden 2020-06-18 4 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta en tjänst som kommunförfattare Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-30 17 Inlämnad för vidare hantering
Spånga lekplats Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan gång cykelväg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-29 4 Inlämnad för vidare hantering
Planera blommor efter Sandbäcksgatan gångbana och älvkant Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-28 2 Inlämnad för vidare hantering
Rusta upp lekplats, väse Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-29 63 Inlämnad för vidare hantering
VR möjlighet på stadsbiblioteket Kultur- och fritidsnämnden 2020-07-28 1 Inlämnad för vidare hantering
Säkrare cykeltrafik för barn, Hultsberg/Gustavsberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-08-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Viltbro Sörmon Kommunstyrelsen 2020-08-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Åtgärda motionsspåren i Karlstad kommun så att de blir mjukare. Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 69 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltering på Sidogatan Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg Färjestad - Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 9 Inlämnad för vidare hantering
Önskemål om toalett och fler papperskorgar i parken intill Strandvägen 29 Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 3 Inlämnad för vidare hantering
Kanottävling i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 5 Inlämnad för vidare hantering
socialt hänsynstagande vid upphandling Kommunstyrelsen 2020-09-10 2 Inlämnad för vidare hantering
Förvandla gräsytorna längs stationsgatan i Molkom till en blommande parkmiljö Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-15 20 Inlämnad för vidare hantering
Broskyltar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Erbjud tillgång till öppna data via API Kommunstyrelsen 2020-09-16 5 Inlämnad för vidare hantering
Landmärke Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Badbryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-16 11 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg kommunal badplats vid sjön Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-02 28 Inlämnad för vidare hantering
Cykel/motorikbana Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-14 13 Inlämnad för vidare hantering
HinderbanaOCR Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-17 38 Inlämnad för vidare hantering
Frukt och grönsaker på torget varje dag Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 6 Inlämnad för vidare hantering
Stadsodling i Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 10 Inlämnad för vidare hantering
Skoj för unga och gamla Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Gubbholmen Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Båtplatser älven Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-31 8 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltrafik i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-11-05 5 Inlämnad för vidare hantering
Skateboardpark Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-12 316 Inlämnad för vidare hantering
Namnförslag allmän plats Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12 5 Inlämnad för vidare hantering
Mountainbike-bana Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Pumptrackbana i Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 61 Inlämnad för vidare hantering
Flera sittplatser i stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 7 Inlämnad för vidare hantering
Kallbadhus i Orrholmsviken (Mariebergsviken) Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 53 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder på Herrhagen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-14 7 Inlämnad för vidare hantering
Park på Bryggudden Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-20 135 Inlämnad för vidare hantering
Förslag till boll- och aktivitetsyta vid Strandgärdet lekplats Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-01 48 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Sven-Erik Magnusson Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-05 15 Inlämnad för vidare hantering
Året-runt-bad! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 13 Inlämnad för vidare hantering
Bullerplank östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 77 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Rönndungens lekpark N Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-19 76 Inlämnad för vidare hantering
Flytt av Frödingstatyn Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe Lantmannavägen-Stampvägen Alster Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 54 Inlämnad för vidare hantering
Reflexbana Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 10 Inlämnad för vidare hantering
Motorgård för bilinresserade Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-29 6 Inlämnad för vidare hantering
Cyckel/promenad väg mellan Hynboholm och Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-26 12 Inlämnad för vidare hantering
Tysta parken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-03 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Vålbergs lekparker Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-11 13 Inlämnad för vidare hantering
Hultsbergs infart- Övergångsställe och farthinder Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-11 54 Inlämnad för vidare hantering
Offentlig utsmyckning för trygghet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-12 5 Inlämnad för vidare hantering
Padelbana (utomhus) Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-11 3 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusgym trä Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-12 6 Inlämnad för vidare hantering
Gång/cykelbro Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-16 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på lekplats storkullegatan Zakrisdal Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-18 61 Inlämnad för vidare hantering
Vätgasstation Kommunstyrelsen 2021-02-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Tryggare (=halksäkrare) promenader Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-24 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Rud! Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-01 6 Inlämnad för vidare hantering
Belysning motionsspåret i Stodeneskogen Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-14 34 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Vallargärdets Förskolas parkering Teknik- och fastighetsnämnden 2021-03-15 12 Inlämnad för vidare hantering
Timer för belysning på Västerstrands IP Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-14 1 Inlämnad för vidare hantering
Utveckling av Strandvägen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-03-23 83 Inlämnad för vidare hantering
Gör 22 augusti, Gustaf Frödings födelsedag till en kommunal flaggdag. Kommunstyrelsen 2021-03-29 62 Inlämnad för vidare hantering
Bymiljöväg längs Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-05 9 Inlämnad för vidare hantering