Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Gångvägar i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-14 9 Inlämnad för vidare hantering
Skateboardpark i betong Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-14 13 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ett parkeringshus på tomten mellan NWT och E18 Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-14 15 Inlämnad för vidare hantering
Bygg tak och väggar på Tingvalla isstadion Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-15 164 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-15 42 Inlämnad för vidare hantering
Förläng Karlstadsbuss linje 6 till Skåre Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-19 20 Inlämnad för vidare hantering
Utveckla området kring Selma-statyn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-21 17 Inlämnad för vidare hantering
Minska stillasittandet - stå och jobba i skolan Barn- och ungdomsnämden 2017-03-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Högre krav på utformning och arkitektur. Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-05 23 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-03 32 Inlämnad för vidare hantering
Fyrverkeriernejtack Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-03 31 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en linbana mellan Centrum och Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-04 28 Inlämnad för vidare hantering
Vår framtid - hjälp studenter med bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelparkering i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-05 20 Inlämnad för vidare hantering
Ej utnyttjade logeplatser i Löfbergs Arena utlottas till alla kommunanställda Kommunstyrelsen 2017-04-09 23 Inlämnad för vidare hantering
Preparera Kronoparkens elljusspår med flis, spån eller bark Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-11 9 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård i Kvarnbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-09 55 Inlämnad för vidare hantering
Ny gestaltning av Herrgårdsgatan Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-13 9 Inlämnad för vidare hantering
Gör en 2 km cykel- och gångväg på östra sidan om Klarälven mellan Färjestad-Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-25 36 Inlämnad för vidare hantering
Sporthall i Skåre Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-13 356 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en ny stor multiarena Kommunstyrelsen 2017-04-17 18 Inlämnad för vidare hantering
Uppgradering av Norra Allén Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-27 9 Inlämnad för vidare hantering
Monorailbana Kommunstyrelsen 2017-04-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Planskild korsning Nya Depåvägen/Säterivägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-17 8 Inlämnad för vidare hantering
Gångbro (gärna i trä) mellan järnvägsstationen och busstationen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-19 9 Inlämnad för vidare hantering
Kommunalt bidrag till pensionärsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 141 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg Park på Våxnäs centrum istället för de planerade hyreshusen Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-25 21 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-03 15 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta ett kvalitetsprogram Stadsbyggnadsnämnden 2017-05-06 5 Inlämnad för vidare hantering
Badplats i centrala Karlstad anpassad för äldre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 8 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe på Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 34 Inlämnad för vidare hantering
Vänersjöfartsmuseum vid Älvgatskajen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-13 8 Inlämnad för vidare hantering
Förenkla trafikmiljön på Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 10 Inlämnad för vidare hantering
Sänkt hastighet förbi Café Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-10 8 Inlämnad för vidare hantering
Vindskydd el dyl Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-10 50 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-09 58 Inlämnad för vidare hantering
Utfarten vid Återvinningscentralen Wåxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 8 Inlämnad för vidare hantering
Näridrottsplats vid Stodeneskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21 9 Inlämnad för vidare hantering
Nytt resecentrum i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-05-23 10 Inlämnad för vidare hantering
Folkomröstning angående moskébyggnation i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-06-02 38 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg från Alster via Välsviken till Karlstad centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-02 72 Inlämnad för vidare hantering
Kommunal Stödperson Arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-21 6 Inlämnad för vidare hantering
Stora Torget Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-10 1 Inlämnad för vidare hantering
Utöka antalet förskoletimmar för barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för syskon eller är arbetslös Barn- och ungdomsnämden 2017-06-16 12 Inlämnad för vidare hantering
Sänkt hastighet på Körkarlsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-16 59 Inlämnad för vidare hantering
En bok om Stadsträdgården Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13 53 Inlämnad för vidare hantering
Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 137 Inlämnad för vidare hantering
Linbana Kommunstyrelsen 2017-06-22 3 Inlämnad för vidare hantering
Stadsbuss till Alster Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-27 71 Inlämnad för vidare hantering
Sjöstadsverket Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 2 Inlämnad för vidare hantering
Kvarters- istället för punkthus Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-21 7 Inlämnad för vidare hantering
Hyra in sig på fritids under lov Barn- och ungdomsnämden 2017-06-21 3 Inlämnad för vidare hantering
Förädla Almentorget och stoppa det planerade höghusbygget i kv Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22 214 Inlämnad för vidare hantering
Minnestavla över det nedbrunna tingshuset i Klara Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-21 5 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe vid infarten till Hultsberg från Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-29 4 Inlämnad för vidare hantering
StatySvenErikMagnusson Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-27 115 Inlämnad för vidare hantering
Byt ut "Härgårman-profilerna! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-06 6 Inlämnad för vidare hantering
Gångbro till Gubbholmen från Hagaborg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 3 Inlämnad för vidare hantering
Handikappanpassa spåret vid Sandbäckstjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 2 Inlämnad för vidare hantering
STOPPA planerade HÖGHUS Byggnation intill Kvarteret ALMEN Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-30 61 Inlämnad för vidare hantering
Bro över älven mellan Herrgårdsgatan och Våxnäsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 7 Inlämnad för vidare hantering
Sänk hastigheten på Norra Infarten och över Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-21 6 Inlämnad för vidare hantering
Bygg höghus med minst 25 våningar intill kvarteret Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-07-21 11 Inlämnad för vidare hantering
Friskvård för alla vintertid med konstsnö och elljus från Bryngfjorden till Tuggelite. Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-11 125 Inlämnad för vidare hantering
Säkra och trygga våra skol barn Barn- och ungdomsnämden 2017-07-10 4 Inlämnad för vidare hantering
Stoppa nedskräpningen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-11 6 Inlämnad för vidare hantering
Separat Cykel o gångväg mellan Edsvalla o vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-10 69 Inlämnad för vidare hantering
Fotbollsmål Lärkängen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-12 6 Inlämnad för vidare hantering
"Väntebryggor" vid slussarna Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 5 Inlämnad för vidare hantering
"Badplats" Södra Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-25 7 Inlämnad för vidare hantering
Anlägger en badplats i viken på östra sidan Orrholmen, Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 65 Inlämnad för vidare hantering
Fiskebryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 55 Inlämnad för vidare hantering
Cykel och gångbana med solcellsbelysning på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 60 Inlämnad för vidare hantering
Vassborttagning på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 69 Inlämnad för vidare hantering
Bänkar På Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 59 Inlämnad för vidare hantering
Skolmuseum i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-03 28 Inlämnad för vidare hantering
Anlägga ett utegym på Orrholmen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-27 66 Inlämnad för vidare hantering
Skapa en större grillplats på Orrholmen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 24 Inlämnad för vidare hantering
Park på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Park och sightseeingbuss som turistattraktion Kommunstyrelsen 2017-08-17 2 Inlämnad för vidare hantering
Transparens behövs i Almen Kommunstyrelsen 2017-08-09 66 Inlämnad för vidare hantering
Stadsbuss/Karlstadsbuss till de yttre bostadsområdena Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-11 52 Inlämnad för vidare hantering
Hinderbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-19 69 Inlämnad för vidare hantering
Bygg gammalt istället för nytt Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-22 7 Inlämnad för vidare hantering
Utspridda arenor Kommunstyrelsen 2017-08-22 3 Inlämnad för vidare hantering
Ändra på farliga trafikljus Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-24 10 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ytterligare idrottshall till Ilandaskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 10 Inlämnad för vidare hantering
Färjelinje Kommunstyrelsen 2017-09-07 19 Inlämnad för vidare hantering
Miljövänligare båtbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-07 8 Inlämnad för vidare hantering
Timtaxa fritids Barn- och ungdomsnämden 2017-09-02 4 Inlämnad för vidare hantering
Byggnation av gång- och cykelväg mellan Lillerud (Björkåsmotet) och Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-12 41 Inlämnad för vidare hantering
Bättre underlag på promenadstråket mellan järnvägen i Skattkärr och gamla plywoodfabriken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym eller aktivitetsbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-13 10 Inlämnad för vidare hantering
Nationaldagsfirande Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-29 2 Inlämnad för vidare hantering
Ändra hastighet och trafikljus Hammaröleden-Tormestad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 5 Inlämnad för vidare hantering
Sänk hastigheten på Skoghallsvägen vid Västerstrands förskola Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 6 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe vid stadsbiblioteket mot lekparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-30 21 Inlämnad för vidare hantering
Badplats och turistattraktion i Inre hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-13 19 Inlämnad för vidare hantering
Etablera gångväg, utan vinterunderhåll Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-11 12 Inlämnad för vidare hantering
Småbutiker i centrum Kommunstyrelsen 2017-10-07 8 Inlämnad för vidare hantering
Löpbanor längs alla cykel och gångvägar i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-17 8 Inlämnad för vidare hantering
Vassröjning östra sidan av Orrholmen / anlägg båtbryggor, för mindre båtar max 10 hk Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-13 23 Inlämnad för vidare hantering
Gångtunnel under E18 Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-18 17 Inlämnad för vidare hantering
Bullerplank vid minneslunden Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-18 3 Inlämnad för vidare hantering
Belysning cykelväg Rudtjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-20 14 Inlämnad för vidare hantering
Storbilds TV på Stora Torget Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-24 52 Inlämnad för vidare hantering
Attraktivare torg med saluhall och kombinerad damm/skridskobana Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-27 11 Inlämnad för vidare hantering
Fotogömsle Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-28 2 Inlämnad för vidare hantering
Bredda vägen Karmgatan till Petersbergsgatan förbi Västerstrands vårdcentral Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-27 2 Inlämnad för vidare hantering
Återuppbyggnad av restaurangen i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-03 29 Inlämnad för vidare hantering
Karlstadsbuss/cityhandel Stadsbyggnadsnämnden 2017-11-07 16 Inlämnad för vidare hantering
Parkeringshus behövs! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-08 10 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg karlstad-Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-10 23 Inlämnad för vidare hantering
Marknadsför att Skutberget har landets bästa motionsspår. Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-11 300 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Artscape Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-23 11 Inlämnad för vidare hantering
Cykel- och gångbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-24 14 Inlämnad för vidare hantering
Sundsta Löpbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-30 5 Inlämnad för vidare hantering
Båtbussar Vänern runt Kommunstyrelsen 2017-11-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Gubbholmen -ny stadspark Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark och pumptrackbana i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-28 10 Inlämnad för vidare hantering
Låsbara cykelboxar i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-30 9 Inlämnad för vidare hantering
Direkt länk till e-förslag på kommunens hemsida Kommunstyrelsen 2017-11-30 12 Inlämnad för vidare hantering
Skräpbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 4 Inlämnad för vidare hantering
Alkoholförtäringsförbud i delar av Viken Kommunstyrelsen 2017-12-01 6 Inlämnad för vidare hantering
Låt Skattkärr tillhöra Karlstadsbuss och inte Länstrafiken Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 85 Inlämnad för vidare hantering
Nedskräpning i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-05 6 Inlämnad för vidare hantering
Nya bostäder vid älven i stället av fabriken på Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-11 2 Inlämnad för vidare hantering
Stort utomhusbad/bassänganläggning Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 12 Inlämnad för vidare hantering
Vittjning av papperskorgar Kommunstyrelsen 2017-12-20 2 Inlämnad för vidare hantering
Utegym/motorikbana vid Tuggelite motionsspår Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-15 7 Inlämnad för vidare hantering
SKUTBERGET 2017 Kommunstyrelsen 2017-12-20 7 Inlämnad för vidare hantering
Mindre trafik i Skattkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-20 52 Inlämnad för vidare hantering
Danspaviljong vid Sandgrundsudden Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-21 55 Inlämnad för vidare hantering
Alkoholförbud på lekplatser Kommunstyrelsen 2017-12-28 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykelparkering i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-03 4 Inlämnad för vidare hantering
SkatePark i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-05 2 Inlämnad för vidare hantering
Mer bänkar i åt alla Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-16 1 Inlämnad för vidare hantering
Fri kollektivtrafik för pensionärer Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-09 352 Inlämnad för vidare hantering
Skapa möjlighet att på ett enkelt sätt lyfta fram medarbetare i kommun som gör ett särskilt bra jobb Kommunstyrelsen 2018-01-24 2 Inlämnad för vidare hantering
Upprustad gångväg runt gamla flygplatsen Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-25 6 Inlämnad för vidare hantering
Flytta Åttkanten från Herrhagen till Mariebergsskogen. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-25 2 Inlämnad för vidare hantering
Busskur Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-01 1 Inlämnad för vidare hantering
Karlstads egna Wadköping likt det i Örebro med historiska byggnader Kommunstyrelsen 2018-03-04 9 Inlämnad för vidare hantering
Asfalt och belysning på grusvägen från Bergsäng till Finnsnäs Stadsbyggnadsnämnden 2018-03-04 1 Inlämnad för vidare hantering
Stadsgata Teknik- och fastighetsnämnden 2018-02-23 1 Inlämnad för vidare hantering
Utlåning av pedagogiska läromedel på biblioteken Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-04 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelgarage för en ännu mer cykelvänlig stad. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-03-11 7 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltera gräsytan bredvid parkeringen vid Sandgrund Teknik- och fastighetsnämnden 2018-03-08 1 Inlämnad för vidare hantering
Gångväg från Stockfallets skola till Högbråtsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-03-19 6 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-02 49 Inlämnad för vidare hantering
Krav på hastighetsbegränsning på Drottninggatan korsningen Södra Kyrkogatan. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-02 3 Inlämnad för vidare hantering
Gångväg till Fogdemyrens förskola Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Åtgärda nedskräpningen överallt, inte bara i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2018-04-15 4 Inlämnad för vidare hantering
Friskvårdsförslag i Zakrisdal: Rusta upp tennisbanor. Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-30 59 Inlämnad för vidare hantering
Utegym/Lekplats anpassad för barn vid elljusspåret på Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-25 6 Inlämnad för vidare hantering
Bygg mer hus i trä Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-23 17 Inlämnad för vidare hantering
Boulebanor Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-30 2 Inlämnad för vidare hantering
Cykelbana mellan Grava kyrka och Solliden Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-08 79 Inlämnad för vidare hantering
Båt turister Kommunstyrelsen 2018-05-08 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg till Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-08 105 Inlämnad för vidare hantering
skridskobana Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-14 4 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-15 15 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-20 5 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-15 6 Inlämnad för vidare hantering
Friskvård för pensionärer Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-14 11 Inlämnad för vidare hantering
Monument över kulturtanten Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-14 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltvätt Teknik- och fastighetsnämnden 2018-06-27 8 Inlämnad för vidare hantering
Trottoar på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2018-06-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Annorlunda glasskiosk på Sandgrund Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-06 7 Inlämnad för vidare hantering
Gym för träning på Våxnäs Kultur- och fritidsnämnden 2018-07-09 1 Inlämnad för vidare hantering
Bygg Muminparken på f.d. Bäverland i Älvsbacka Kommunstyrelsen 2018-07-16 66 Inlämnad för vidare hantering
Sex timmars arbetsdag Kommunstyrelsen 2018-07-09 59 Inlämnad för vidare hantering
Information om projekt Kommunstyrelsen 2018-07-19 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning, parkering vid Edsvalla IP Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-20 19 Inlämnad för vidare hantering
Återuppbygg Östra porten Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-03 2 Inlämnad för vidare hantering
Ta inte bort den veganska kosten Barn- och ungdomsnämden 2018-07-26 54 Inlämnad för vidare hantering
Sätt ut bänkar längs E18 mot Rudsberget Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym i Alster Kultur- och fritidsnämnden 2018-07-26 74 Inlämnad för vidare hantering
Bidrag till friktionsdäck Kommunstyrelsen 2018-08-09 1 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställen vid Norrstrandsskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-07-27 7 Inlämnad för vidare hantering
Multiarena Kroppkärr Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-08 2 Inlämnad för vidare hantering
Japanska körsbärsträd Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-08 5 Inlämnad för vidare hantering
STARTA SIMSKOLA PÅ SKUTBERGET. PÅ STRANDEN NORR OM MOTIONSCENTRALEN SKUTBERGET. Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-08 23 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltera infarten till Norra fältet Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-08 5 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra cykel/gångvägen mellan Alster och Välsviken/Heden! Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-15 83 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en pulkabacke i I2skogen i närheten av Friskis o svettis Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-31 1 Inlämnad för vidare hantering
Ändring av förskolans öppettider Barn- och ungdomsnämden 2018-08-29 2 Inlämnad för vidare hantering
Utegym i Skattkärr Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30 31 Inlämnad för vidare hantering
Bevara Edsvallaskolan! Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-05 2 Inlämnad för vidare hantering
Gör något med Edsvallaskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-15 1 Inlämnad för vidare hantering
Bygga ny sporthall/badhus i Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30 68 Inlämnad för vidare hantering
Bevara Skutberget som det är Kommunstyrelsen 2018-08-29 9 Inlämnad för vidare hantering
Karlstaddrakar som mässmaterial, reklam och fågelskrämmor. Kommunstyrelsen 2018-08-29 7 Inlämnad för vidare hantering
Badområde Inre Hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 45 Inlämnad för vidare hantering
Rökförbud på badplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-05 12 Inlämnad för vidare hantering
Sänk hastigheten till 30 km/tim förbi Tuggelite och Skåre Herrgårds förskolor Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 52 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg ett utegym i anslutning till spårcentralen/motionsspåren i Tuggelite Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-15 76 Inlämnad för vidare hantering
Utöka badstranden söderut vid Kroppkärrsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-25 4 Inlämnad för vidare hantering
Effektivare förvaltning - nöjdare medborgare Kommunstyrelsen 2018-09-25 1 Inlämnad för vidare hantering
Trehjuling Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-26 33 Inlämnad för vidare hantering
Elljus på 800m spåret i Skattkärr. Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 70 Inlämnad för vidare hantering
Nyasfalt Bergendorffsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-09-26 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelpumpstationer Teknik- och fastighetsnämnden 2018-10-04 9 Inlämnad för vidare hantering
Hastighetsbegränsning Teknik- och fastighetsnämnden 2018-10-03 4 Inlämnad för vidare hantering
Färjelinje på Klarälven Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-07 4 Inlämnad för vidare hantering
En nöjespark i Karlstad Kommunstyrelsen 2018-11-01 4 Inlämnad för vidare hantering
Infotavlor Kommunstyrelsen 2018-11-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Trottoarkanter Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-06 3 Inlämnad för vidare hantering
Rusta upp Kronoparksbadet Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-15 5 Inlämnad för vidare hantering
Busshållplats längs E18 välsviksleden Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Äventyrsminigolf Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-09 3 Inlämnad för vidare hantering
Bilder på solen Kommunstyrelsen 2018-11-07 4 Inlämnad för vidare hantering
Skridskobana i stadsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-23 4 Inlämnad för vidare hantering
Saknar verksamhet för tonåringar Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-29 7 Inlämnad för vidare hantering
Gör två 50-metersbassänger Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Återanvändning i kommunen Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-12-11 22 Inlämnad för vidare hantering
Vattenspegel på Drottninggatan Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård/Utegym/Boule Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-03 63 Inlämnad för vidare hantering
Trampolinpark Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-27 78 Inlämnad för vidare hantering
Vinterväghållning av cykelvägen till Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2018-12-26 38 Inlämnad för vidare hantering
Trafikkaos Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-27 2 Inlämnad för vidare hantering
Ny cykel/gångväg mellan Fruktvägen-Ilanda Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-03 72 Inlämnad för vidare hantering
Boende bör ges möjlighet att köpa del av allmänning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-08 57 Inlämnad för vidare hantering
Säker passage över 63:an mellan Molkom och Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-15 31 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-10 23 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-15 13 Inlämnad för vidare hantering
Videholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Skolväg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-16 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Sundstatjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-18 3 Inlämnad för vidare hantering
Generösa trottoarer Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelväg, Sundsta Teknik- och fastighetsnämnden 2019-01-25 3 Inlämnad för vidare hantering
Rabatt på badhuset för de med sjukpenning och sjukersättning. Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-03 5 Inlämnad för vidare hantering
pensionarsrabatt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2019-02-27 4 Inlämnad för vidare hantering
Lys upp Vasalunden Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-07 2 Inlämnad för vidare hantering
Utegym vid Jakobsbergsskogen Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-15 4 Inlämnad för vidare hantering
Trasig gatubelysning Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-14 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning och staket utmed gång och cykelväg i Väse Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-20 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning miljöstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-04 8 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusscen för körer för framförande av julsånger i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 25 Inlämnad för vidare hantering
Cykelvägar iMolkom Teknik- och fastighetsnämnden 2019-02-23 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg ut på skoghallsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Frödingskolans skolgård Barn- och ungdomsnämden 2019-03-11 39 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Väse tätort Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-05 9 Inlämnad för vidare hantering
Bättre/säkrare hållplats Petersbergsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-02 3 Inlämnad för vidare hantering
Återbruk av elektronikvaror Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-04 69 Inlämnad för vidare hantering
Pendlare karlstad-kil Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-11 18 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelväg Södra Stockfallet - Rud Knutpunkt Teknik- och fastighetsnämnden 2019-03-11 6 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21 176 Inlämnad för vidare hantering
Hundradtgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-03 8 Inlämnad för vidare hantering
Få fler att cykla till jobbet och minska bilåkandet! Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-24 10 Inlämnad för vidare hantering
Skydda unik skog i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2019-04-24 133 Inlämnad för vidare hantering
Använd modulerna till hemlösa ungdomar Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-30 16 Inlämnad för vidare hantering
Se över trafiksituationen i anslutning till Sångtrastens förskola på Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-01 71 Inlämnad för vidare hantering
Museum idrottsutställning i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Bygg farthinder på raksträckan på Ringgatan mellan Dyevägen och Norra Fjärstadsgatan! Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-07 1 Inlämnad för vidare hantering
Pendlarparkering(ar) i Skattkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-07 26 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Klarälvsbanan Stockfallet-Edsgatan-Ulvsby Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-08 25 Inlämnad för vidare hantering
Vinterväg till Jäverön Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-12 11 Inlämnad för vidare hantering
Flera timmar på förskolan Barn- och ungdomsnämden 2019-05-18 9 Inlämnad för vidare hantering
Gång och cykelväg mellan Edsvalla och Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-18 9 Inlämnad för vidare hantering
Gubbholmen-Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-05-26 27 Inlämnad för vidare hantering
Gångtrappa ned vid öppningsbara bron Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-05 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelparkering för lastcyklar i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-05 7 Inlämnad för vidare hantering
Gångväg mellan Herrövägen och Annelundsvägen, Skattkärr. Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-15 53 Inlämnad för vidare hantering
Gratis Karlstads simhall Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-15 3 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2019-06-15 77 Inlämnad för vidare hantering
Offentligt piano Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-23 6 Inlämnad för vidare hantering
Teaterlokal Kultur- och fritidsnämnden 2019-07-03 32 Inlämnad för vidare hantering
Plantera mer blommor för binas överlevnad/gör som Amsterdam Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-03 14 Inlämnad för vidare hantering
Kulturhus Kultur- och fritidsnämnden 2019-07-15 3 Inlämnad för vidare hantering
Skapa en stadsvandringsled via/genom Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-16 34 Inlämnad för vidare hantering
Återvinnings anläggning på Dyevägen igen. Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-18 2 Inlämnad för vidare hantering
Dataspelsklubb för barn och ungdomar med funktionshinder Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-03 5 Inlämnad för vidare hantering
Utöka bilparkeringarna Teknik- och fastighetsnämnden 2019-07-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym vid Wåxnas elljusspår Kultur- och fritidsnämnden 2019-07-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Park i Våxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Belysning minnessten Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-03 7 Inlämnad för vidare hantering
Utemöbler och utegym Lamberget Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-06 3 Inlämnad för vidare hantering
Fler parkeringsplatser på Strandvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-06 4 Inlämnad för vidare hantering
Bort med inhägnaden runt vattentornet i Lambergsskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning till tåghållplatsen i Väse Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-10 5 Inlämnad för vidare hantering
Fågelholkar i Wennbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2019-08-22 6 Inlämnad för vidare hantering
Öppna upp och återställ Tullholmsviken och öka biologisk mångfalld Teknik- och fastighetsnämnden 2019-09-04 29 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark, Karlsgrundsvägen, Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2019-09-13 2 Inlämnad för vidare hantering
Fredsmonumentet Kommunstyrelsen 2019-09-26 4 Inlämnad för vidare hantering
Äventyrspark i sannaskogen Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19 5 Inlämnad för vidare hantering
Löneförmån busskort för kommunanställda Kommunstyrelsen 2019-09-26 6 Inlämnad för vidare hantering
Ge alla broar nya namn Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-27 2 Inlämnad för vidare hantering
Cykel/gångväg Sandbäcksgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-09-19 6 Inlämnad för vidare hantering
Ökning av säkerheten på Klarälvsbanan vid bostadsområden Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-05 144 Inlämnad för vidare hantering
Återskapa Östra Tullporten Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-08 17 Inlämnad för vidare hantering
Nyare flytbrygga till båtiläggningsplats Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-10 67 Inlämnad för vidare hantering
Trafikproblem Norra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 2 Inlämnad för vidare hantering
Centrumvägen Skåre/Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Tydliggörande av Kulturgravar Kommunstyrelsen 2019-10-11 4 Inlämnad för vidare hantering
En sjöbaserade papperskorg (seabin) för utvärdering Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-10 6 Inlämnad för vidare hantering
Installera pantrör Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Installera fimpomater där det idag slängs mycket fimp på marken Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-09 13 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-19 6 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-30 3 Inlämnad för vidare hantering
SELMA STATYN Teknik- och fastighetsnämnden 2019-10-29 2 Inlämnad för vidare hantering
Upprustning av lekplats mellan Erks väg och Jan Ersas väg, Mjölnartorpet/Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-06 33 Inlämnad för vidare hantering
Måla våra brofundament Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Välkomst skyltar Kommunstyrelsen 2019-11-08 1 Inlämnad för vidare hantering
Mittlinje på Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-06 6 Inlämnad för vidare hantering
Spontan idrott på Zakrisdal Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-09 66 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-13 3 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-11 10 Inlämnad för vidare hantering
Hög hastighet på vägen Norra infarten förbi Södra Järpetan. Teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-29 10 Inlämnad för vidare hantering
Bajamaja vid våra båtplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-06 6 Inlämnad för vidare hantering
Ändra namn på Gubbholmen Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-10 3 Inlämnad för vidare hantering
Förvaring av cykelbatterier Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-17 3 Inlämnad för vidare hantering
Elljusspår på Gubbholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-19 30 Inlämnad för vidare hantering
Sundsta lekpark/wibeligatan- Basketplan och staket Teknik- och fastighetsnämnden 2019-12-23 2 Inlämnad för vidare hantering
Friskvård och möjlighet till spontanlek på Råtorp Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-24 2 Inlämnad för vidare hantering
Förläng snösopad och sandad/saltad cykelväg in i områdena Hultsberg och Henstad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-01-14 55 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på kullen vid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-04 71 Inlämnad för vidare hantering
Studiehandledning i kommunens förskoleklasser Barn- och ungdomsnämden 2020-02-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Staket längs järnvägen i Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-13 12 Inlämnad för vidare hantering
Gång och cykelbro mellan Sandgrund och Brigadmuseum Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-20 7 Inlämnad för vidare hantering
Karlstads Central Park? Området runt Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-26 63 Inlämnad för vidare hantering
Belysning återvinningsstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-25 7 Inlämnad för vidare hantering
Returstation Östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe på Drottning Kristinas Väg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 16 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra gång- och cykelväg vid Norrstrandskyrkan. Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 17 Inlämnad för vidare hantering
Öka prioriteten för cykelbanan längs Östra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-05 8 Inlämnad för vidare hantering
Info till boede vid kommunens skogar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-06 15 Inlämnad för vidare hantering
Förbättring till parken på Sundsta, Wibeligatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Vägvisning till Lerinutställningen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-17 5 Inlämnad för vidare hantering