Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Skatepark i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-11 10 Inlämnad för vidare hantering
Förläng snösopad och sandad/saltad cykelväg in i områdena Hultsberg och Henstad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-01-14 55 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på kullen vid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-04 71 Inlämnad för vidare hantering
Studiehandledning i kommunens förskoleklasser Barn- och ungdomsnämden 2020-02-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Staket längs järnvägen i Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-13 12 Inlämnad för vidare hantering
Gång och cykelbro mellan Sandgrund och Brigadmuseum Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-20 7 Inlämnad för vidare hantering
Karlstads Central Park? Området runt Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-26 63 Inlämnad för vidare hantering
Belysning återvinningsstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-25 7 Inlämnad för vidare hantering
Returstation Östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe på Drottning Kristinas Väg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 16 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra gång- och cykelväg vid Norrstrandskyrkan. Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 17 Inlämnad för vidare hantering
Öka prioriteten för cykelbanan längs Östra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-05 8 Inlämnad för vidare hantering
Info till boede vid kommunens skogar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-06 15 Inlämnad för vidare hantering
Förbättring till parken på Sundsta, Wibeligatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Vägvisning till Lerinutställningen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-17 5 Inlämnad för vidare hantering
Busskur vid busshållplatsen Malörtsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-09 22 Inlämnad för vidare hantering
Inför förbud mot trafik med tung lastbil under Klaraborgsviadukten och Löfbergsviadukten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-14 5 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg till Segerstads naturreservat Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-20 13 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Klarälvsbanan. Förlängning fr Stockfallet till Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-17 11 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en pulkabacke i I2 skogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 6 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 54 Inlämnad för vidare hantering
Köp tillbaka Stadshuset och gör det till en kulturoas Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 100 Inlämnad för vidare hantering
Molkoms strandpromenad behöver en ansiktslyftning Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 40 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusbana för Padel Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 56 Inlämnad för vidare hantering
Kroppkärrsjöns badplats Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Staket runt nya lekparken i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-30 14 Inlämnad för vidare hantering
Lägg till simskola på Skutberget 2020. Plats: Norr om motionscentralen Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 69 Inlämnad för vidare hantering
Inför porrfilter i skolor och förskolor Kommunstyrelsen 2020-05-19 98 Inlämnad för vidare hantering
Utställningslokal Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19 29 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Henstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-20 126 Inlämnad för vidare hantering
Belysning lekparken i Wennbergsparken/Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-05-21 5 Inlämnad för vidare hantering
Det behövs en körbyggnad i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 12 Inlämnad för vidare hantering
Omklädningsmöjligheter Teknik- och fastighetsnämnden 2020-06-18 4 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta en tjänst som kommunförfattare Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-30 17 Inlämnad för vidare hantering
Spånga lekplats Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan gång cykelväg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-29 4 Inlämnad för vidare hantering
Planera blommor efter Sandbäcksgatan gångbana och älvkant Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-28 2 Inlämnad för vidare hantering
Rusta upp lekplats, väse Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-29 63 Inlämnad för vidare hantering
VR möjlighet på stadsbiblioteket Kultur- och fritidsnämnden 2020-07-28 1 Inlämnad för vidare hantering
Säkrare cykeltrafik för barn, Hultsberg/Gustavsberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-08-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Viltbro Sörmon Kommunstyrelsen 2020-08-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Åtgärda motionsspåren i Karlstad kommun så att de blir mjukare. Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 69 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltering på Sidogatan Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg Färjestad - Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 9 Inlämnad för vidare hantering
Önskemål om toalett och fler papperskorgar i parken intill Strandvägen 29 Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 3 Inlämnad för vidare hantering
Kanottävling i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 5 Inlämnad för vidare hantering
socialt hänsynstagande vid upphandling Kommunstyrelsen 2020-09-10 2 Inlämnad för vidare hantering
Förvandla gräsytorna längs stationsgatan i Molkom till en blommande parkmiljö Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-15 20 Inlämnad för vidare hantering
Broskyltar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Erbjud tillgång till öppna data via API Kommunstyrelsen 2020-09-16 5 Inlämnad för vidare hantering
Landmärke Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Badbryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-16 11 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg kommunal badplats vid sjön Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-02 28 Inlämnad för vidare hantering
Cykel/motorikbana Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-14 13 Inlämnad för vidare hantering
HinderbanaOCR Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-17 38 Inlämnad för vidare hantering
Frukt och grönsaker på torget varje dag Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 6 Inlämnad för vidare hantering
Stadsodling i Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 10 Inlämnad för vidare hantering
Skoj för unga och gamla Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Gubbholmen Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Båtplatser älven Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-31 8 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltrafik i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-11-05 5 Inlämnad för vidare hantering
Skateboardpark Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-12 316 Inlämnad för vidare hantering
Namnförslag allmän plats Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12 5 Inlämnad för vidare hantering
Mountainbike-bana Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Pumptrackbana i Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 61 Inlämnad för vidare hantering
Flera sittplatser i stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 7 Inlämnad för vidare hantering
Kallbadhus i Orrholmsviken (Mariebergsviken) Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 53 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder på Herrhagen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-14 7 Inlämnad för vidare hantering
Park på Bryggudden Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-20 135 Inlämnad för vidare hantering
Förslag till boll- och aktivitetsyta vid Strandgärdet lekplats Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-01 48 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Sven-Erik Magnusson Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-05 15 Inlämnad för vidare hantering
Året-runt-bad! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 13 Inlämnad för vidare hantering
Bullerplank östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 77 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Rönndungens lekpark N Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-19 76 Inlämnad för vidare hantering
Flytt av Frödingstatyn Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe Lantmannavägen-Stampvägen Alster Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 54 Inlämnad för vidare hantering
Reflexbana Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 10 Inlämnad för vidare hantering
Motorgård för bilinresserade Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-29 6 Inlämnad för vidare hantering
Cyckel/promenad väg mellan Hynboholm och Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-26 12 Inlämnad för vidare hantering
Tysta parken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-03 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Vålbergs lekparker Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-11 13 Inlämnad för vidare hantering
Hultsbergs infart- Övergångsställe och farthinder Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-11 54 Inlämnad för vidare hantering
Offentlig utsmyckning för trygghet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-12 5 Inlämnad för vidare hantering
Padelbana (utomhus) Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-11 3 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusgym trä Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-12 6 Inlämnad för vidare hantering
Gång/cykelbro Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-16 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på lekplats storkullegatan Zakrisdal Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-18 61 Inlämnad för vidare hantering
Vätgasstation Kommunstyrelsen 2021-02-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Tryggare (=halksäkrare) promenader Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-24 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Rud! Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-01 6 Inlämnad för vidare hantering
Belysning motionsspåret i Stodeneskogen Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-14 34 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Vallargärdets Förskolas parkering Teknik- och fastighetsnämnden 2021-03-15 12 Inlämnad för vidare hantering
Timer för belysning på Västerstrands IP Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-14 1 Inlämnad för vidare hantering
Utveckling av Strandvägen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-03-23 83 Inlämnad för vidare hantering
Gör 22 augusti, Gustaf Frödings födelsedag till en kommunal flaggdag. Kommunstyrelsen 2021-03-29 62 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltvätt Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-11 30 Inlämnad för vidare hantering
Fler lagliga graffiti väggar Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-18 6 Inlämnad för vidare hantering
Bymiljöväg längs Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-05 9 Inlämnad för vidare hantering
Vinteröppet utebad i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-18 83 Inlämnad för vidare hantering
Julgran i Malmtorgsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-20 3 Inlämnad för vidare hantering
Juldekorationer i Wåxnäsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-21 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelpark på leret vid Lamberget Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 65 Inlämnad för vidare hantering
Jämställda sporthallar Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-02 13 Inlämnad för vidare hantering
Äldreboende Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-11 1 Inlämnad för vidare hantering
Utegym i Alster Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-02 73 Inlämnad för vidare hantering
Uppfräschning av isrink Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-04 113 Inlämnad för vidare hantering
Boulbana, brygga och sitt/grillplats i Tullholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-05-24 55 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelbana till Tuggelite skidstadion Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-02 53 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-04 15 Inlämnad för vidare hantering
Bort med bajset från våra gator! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-04 8 Inlämnad för vidare hantering
Parkbänkar på älvpromenaden Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-30 26 Inlämnad för vidare hantering
Träläktare/ solterass vid Bryngfjorden Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-24 9 Inlämnad för vidare hantering
Fler bänkar på Skutberget! Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-24 36 Inlämnad för vidare hantering
Brygga Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-18 2 Inlämnad för vidare hantering
Bollplank gör det roligare att leka med boll. Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-16 4 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Stockfallet Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-24 111 Inlämnad för vidare hantering
Längre period för Blomlådor på gatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-26 3 Inlämnad för vidare hantering
Vilobänk längs elljusspåret i Jakobsbergsskogen Kultur- och fritidsnämnden 2021-07-08 3 Inlämnad för vidare hantering
Grillstugor Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2021-07-21 38 Inlämnad för vidare hantering
Lekplats/lekpark Norra Stockfallet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-20 38 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder Storkullegatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-19 52 Inlämnad för vidare hantering
Starta en Båtbusslinje från Karlstad centrum till Skutbergets brygga vid motionscentralen Kommunstyrelsen 2021-08-17 110 Inlämnad för vidare hantering
Upprustning av lekplats bredvid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-20 8 Inlämnad för vidare hantering
Fler bänkar med bord i Tysta Parken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-20 4 Inlämnad för vidare hantering
Trappa vid brofäste- kanikenäsbanken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-30 4 Inlämnad för vidare hantering
Handikappanpassat friluftsbad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-28 9 Inlämnad för vidare hantering
Flytta fram positionerna i Karlstad för yttrandefrihet, konstnärlig frihet och demokrati Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-11 5 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe vid Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-08-11 7 Inlämnad för vidare hantering
Hopptorn till Skutberget redan i sommar! Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-11 132 Inlämnad för vidare hantering
Grillplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-08 3 Inlämnad för vidare hantering
Servera växtbaserad mat till barn och elever som efterfrågar det Barn- och ungdomsnämden 2021-08-27 70 Inlämnad för vidare hantering
Utelek-pulkabacke i Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2021-08-11 8 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Våxnässpåret Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-27 12 Inlämnad för vidare hantering
Stockfallets lekpark Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-03 4 Inlämnad för vidare hantering
Brygga i Klarälven Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-08 11 Inlämnad för vidare hantering
Volleybollnät i skattkärr Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan, bilvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-11 9 Inlämnad för vidare hantering
Säker övergång på Fruktvägen, vid övergångstället mot Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-11 35 Inlämnad för vidare hantering
Fixa till Vennbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-18 8 Inlämnad för vidare hantering
Sol/bad och fiskebryggor i Lambergstjärn (Lamberget) Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-18 6 Inlämnad för vidare hantering
Namnge en gata efter Hugo Hassel Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-18 4 Inlämnad för vidare hantering
Röj upp på toppen av Bryngfjordsbacken Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-23 18 Inlämnad för vidare hantering
Informationskampanj: Max 3 - 5 knop = 5.55 - 9.26 km/timme i hela Karlstads hamnområde och på Klarälven. Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-08 17 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i dykdalberna Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-12 6 Inlämnad för vidare hantering
Plyobox till Gubbholmens Utegym! Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-09 5 Inlämnad för vidare hantering
Bredda gång- och cykelbron mellan Pråmvägen och Östra Kanalgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-12 8 Inlämnad för vidare hantering
Cykelvårdsstation Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-09 18 Inlämnad för vidare hantering
Förbättrad sjösättningsramp Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-14 3 Inlämnad för vidare hantering
Skate/kicker-park i Skåre Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13 11 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ett boende på Älvkullen (Sundsta) i Karlstad Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-13 6 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra lilla badviken ute på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-14 29 Inlämnad för vidare hantering
Stadsträdgården tillåten trafik? Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-27 6 Inlämnad för vidare hantering
Bänkar utanför Biblioteket/i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-13 5 Inlämnad för vidare hantering
Byt ut alla öppna skräpkorgar i hela kommunen mot kärl med lock! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-27 12 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta ett röjningsteam för invasiva arter Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-25 14 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder på Ransätersgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-30 29 Inlämnad för vidare hantering
Mysig grillplats vid Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-07 5 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusplan för basket Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-27 3 Inlämnad för vidare hantering
Dansbana sandgrundsudden Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-03 84 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltera gångbana Rudsberget Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-02 7 Inlämnad för vidare hantering
Grönområde-rekreationsområde MÅNSBERGET Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-02 148 Inlämnad för vidare hantering
Båtplatser inre hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-10 26 Inlämnad för vidare hantering
Ute Gym i Edsvalla Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-10 11 Inlämnad för vidare hantering
Av- och påfart Knappstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-15 52 Inlämnad för vidare hantering
Gör Dirten till en officiell pumptrack Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-15 5 Inlämnad för vidare hantering
Förbättrad planering för LSS-bostäder Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-29 52 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark orrholmen Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-14 4 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra dykdalberna Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-23 6 Inlämnad för vidare hantering
Grillplats vid tennisplanen på Mjölnartorpet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-24 18 Inlämnad för vidare hantering
Föredöme för yttrandefrihet- föreslår jag att Karlstads kommun namnger en av sina gator efter Lars Vilks Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-12 4 Inlämnad för vidare hantering
Byt sportlovsvecka från 9 till 10 för de kommunala skolorna. Barn- och ungdomsnämden 2022-02-08 6 Inlämnad för vidare hantering
Multisportplan i Stodene Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-26 77 Inlämnad för vidare hantering
Torghandel Stora torget i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-01-26 30 Inlämnad för vidare hantering
Badbrygga/trappa till lagunen, Bergsholmen. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-02-02 4 Inlämnad för vidare hantering
Parkbänkar/soffor vintertid i våra parker. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-01-27 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning östra sidan Lambergstjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2022-02-04 3 Inlämnad för vidare hantering
Bevara skog för hundarnas & hundägarnas frihet Kommunstyrelsen 2022-02-02 15 Inlämnad för vidare hantering
Återbruksgalleria Karlstad Kommunstyrelsen 2022-02-24 84 Inlämnad för vidare hantering
Lekplats vid 4H gården Teknik- och fastighetsnämnden 2022-02-28 89 Inlämnad för vidare hantering
Plantera adventsgranar Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-07 2 Inlämnad för vidare hantering
Dekorera befintliga träd (tujor?) på Norsplan Vålberg i adventstid. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Discgolfbana 9-Hål elljusspåret Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-08 39 Inlämnad för vidare hantering
Multiarena vid Södra Råtorp/Råtorp Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-13 54 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Klarälvsbanan! Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-22 20 Inlämnad för vidare hantering
Pulkabacke på Norra Stockfallet. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Ny träningsyta för Norrstrands IF Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-22 2 Inlämnad för vidare hantering
Gång-cykelväg på Pråmvägen mellan Stapelgatan och järnvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2022-04-20 63 Inlämnad för vidare hantering
Badtunna med uppvärmning Teknik- och fastighetsnämnden 2022-04-26 1 Inlämnad för vidare hantering
Lanternor på himlen för ny år Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-25 2 Inlämnad för vidare hantering
Vinterbad i Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-10 4 Inlämnad för vidare hantering
Prioriterad cykelväg, Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-10 6 Inlämnad för vidare hantering
Förläng GCväg på Fagerängsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-16 66 Inlämnad för vidare hantering
Belyst Isfontän i Sundstatjän mfl vattendrag Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-11 2 Inlämnad för vidare hantering
Konstgräsplan i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-10 69 Inlämnad för vidare hantering
Cykelbana mellan Hynboholm och Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-22 7 Inlämnad för vidare hantering
Hastighetsbegränsning-Södra Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-23 1 Inlämnad för vidare hantering
Konstsnö skidspår Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-15 5 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-04 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykelbana på Åttkantsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-15 12 Inlämnad för vidare hantering
Boulebana i Klara Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-18 13 Inlämnad för vidare hantering
Offentlig toalett Teknik- och fastighetsnämnden 2022-07-26 8 Inlämnad för vidare hantering
Användbar plan på romstads lekplats året om Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-04 10 Inlämnad för vidare hantering
Innebandyplan på oanvänd asfaltyta på Hultsberg Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-23 37 Inlämnad för vidare hantering
Gräv fram kulverterad bäck på Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-23 4 Inlämnad för vidare hantering
"Kom och fika med mej" bord Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-23 7 Inlämnad för vidare hantering
Parklek Norra Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-07 75 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-13 82 Inlämnad för vidare hantering
Aktivets område Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-02 70 Inlämnad för vidare hantering
Stadsträdgården cykelförbud Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-02 6 Inlämnad för vidare hantering
Översyn av cykeltrafik vid Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-08 20 Inlämnad för vidare hantering
Elljuspåret Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-08 2 Inlämnad för vidare hantering
Utveckling Kroppkärrssjöns badplats Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-13 7 Inlämnad för vidare hantering
Borgmästarholmen cykelförbud Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 1 Inlämnad för vidare hantering
Trafikljus på Magasinsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 3 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgårdar i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 154 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 1 Inlämnad för vidare hantering
Hund/familjebad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-11 29 Inlämnad för vidare hantering
Fler farthinder på Skårevägen. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-11 8 Inlämnad för vidare hantering
Badbrygga och grillplats vid Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-29 4 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder Alstersgatan 38 till 46 Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-28 50 Inlämnad för vidare hantering
Namnge en gata efter Hugo Hassel Stadsbyggnadsnämnden 2022-11-08 6 Inlämnad för vidare hantering
Ta bort parkeringsförbuden Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Måla/markera våra trottoarer med symbol för gångtrafikanter Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-11 6 Inlämnad för vidare hantering
Ny och bättre brygga på Västra Långholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 18 Inlämnad för vidare hantering
Sopkärl till Göspiren Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-22 1 Inlämnad för vidare hantering
Mer vegetarisk skolmat Barn- och ungdomsnämden 2022-11-23 19 Inlämnad för vidare hantering
Lätt muddring av utfartsränna för båtar Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-04 4 Inlämnad för vidare hantering
Lekparker i Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 54 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Liftvägens lekplats Skåreberget Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 17 Inlämnad för vidare hantering
Utred möjligheten till att utöka betesmark vid Kroppkärrs norra strand Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 16 Inlämnad för vidare hantering
Förtäta belysningen på Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 3 Inlämnad för vidare hantering
Gångstig i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 22 Inlämnad för vidare hantering
Skolskjuts Gymnasiet Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023-01-04 54 Inlämnad för vidare hantering
SKOLSKOG GRUVLYCKAN Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-03 55 Inlämnad för vidare hantering
Pingisbord till lekplatser. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-05 17 Inlämnad för vidare hantering
Brygga på Älvgatan vid Kvarnberget mellan sjukhuset och Klaramotet Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-07 56 Inlämnad för vidare hantering
Underhåll gångväg Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-12 51 Inlämnad för vidare hantering
Gratis busskort till skolungdomar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023-01-04 11 Inlämnad för vidare hantering
Stängsel vid gång/cykelbana mejeribron över E-18 Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Måla linje som visar var 10-metersgränsen är vid vägkorsningar. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-10 21 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg från Lillerudsgymnasiet till Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-22 27 Inlämnad för vidare hantering
Trafikljus vid sommargatan Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Multiarena ''Kulan'' i Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-14 13 Inlämnad för vidare hantering
Bruksparkens scen Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-20 95 Inlämnad för vidare hantering
Blinkande skylt vid övergångsställe Teknik- och fastighetsnämnden 2023-03-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Sätt tak på ÅVC 0 Avslutad utan hantering
Badbrygga på Herrhagen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-28 3 Avslutad utan hantering
Simlina/avgränsningslina till Älvsbacka simskola 0 Avslutad utan hantering
Recycling Teknik- och fastighetsnämnden 0 Avslutad utan hantering
Underhåll av isrinken vid IP i Molkom 0 Avslutad utan hantering
Inför P-skiva Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-16 202 Samlar underskrifter
Bro mellan romstad/strand och akuten Stadsbyggnadsnämnden 2023-04-12 15 Samlar underskrifter
Inför förbud mot fyrverkerier och smällare i hela Karlstads kommun Kommunstyrelsen 2023-04-12 120 Samlar underskrifter
Städdagar Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-19 1 Samlar underskrifter
Ny sporthall med badhus och ungdomsverksamhet i Vålberg Stadsbyggnadsnämnden 2023-04-25 81 Samlar underskrifter
Samlingsplats/lekplats Herrön Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-17 25 Samlar underskrifter
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-20 2 Samlar underskrifter
Lekplats Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-20 3 Samlar underskrifter
Allmän bastu vid sjö i något vandringsområde Teknik- och fastighetsnämnden 2023-05-01 7 Samlar underskrifter
Prioriterad cykelöverfart vid västra bron - Klara Teknik- och fastighetsnämnden 2023-05-13 1 Samlar underskrifter
Saltsopning av Banvallen Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-01 1 Samlar underskrifter
Aktivitetshus i Ulvsbygården Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-08 75 Samlar underskrifter
HundlekplatsStockfallet Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-01 33 Samlar underskrifter
Yta för hundar i Kronoparken! Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-01 29 Samlar underskrifter
Upprustning av Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-08 46 Samlar underskrifter
Promenadväg från Annebergsvägen till nya ridhuset Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-10 3 Samlar underskrifter
Hundrastplats på Svinbäcken Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-07 9 Samlar underskrifter
Kampanj för uppmuntran att plocka upp bajset Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-21 4 Samlar underskrifter
Beach-handbolls plan Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-22 5 Samlar underskrifter