Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.

info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Gångvägar i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-14 9 Inlämnad för vidare hantering
Skateboardpark i betong Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-14 13 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ett parkeringshus på tomten mellan NWT och E18 Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-14 15 Inlämnad för vidare hantering
Bygg tak och väggar på Tingvalla isstadion Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-15 164 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-15 42 Inlämnad för vidare hantering
Förläng Karlstadsbuss linje 6 till Skåre Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-19 20 Inlämnad för vidare hantering
Utveckla området kring Selma-statyn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-21 17 Inlämnad för vidare hantering
Minska stillasittandet - stå och jobba i skolan Barn- och ungdomsnämden 2017-03-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Högre krav på utformning och arkitektur. Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-05 23 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-03 32 Inlämnad för vidare hantering
Fyrverkeriernejtack Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-03 31 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en linbana mellan Centrum och Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-04 28 Inlämnad för vidare hantering
Vår framtid - hjälp studenter med bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelparkering i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-05 20 Inlämnad för vidare hantering
Ej utnyttjade logeplatser i Löfbergs Arena utlottas till alla kommunanställda Kommunstyrelsen 2017-04-09 23 Inlämnad för vidare hantering
Preparera Kronoparkens elljusspår med flis, spån eller bark Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-11 9 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård i Kvarnbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-09 55 Inlämnad för vidare hantering
Ny gestaltning av Herrgårdsgatan Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-13 9 Inlämnad för vidare hantering
Gör en 2 km cykel- och gångväg på östra sidan om Klarälven mellan Färjestad-Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-25 36 Inlämnad för vidare hantering
Sporthall i Skåre Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-13 356 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en ny stor multiarena Kommunstyrelsen 2017-04-17 18 Inlämnad för vidare hantering
Uppgradering av Norra Allén Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-27 9 Inlämnad för vidare hantering
Monorailbana Kommunstyrelsen 2017-04-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Planskild korsning Nya Depåvägen/Säterivägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-17 8 Inlämnad för vidare hantering
Gångbro (gärna i trä) mellan järnvägsstationen och busstationen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-19 9 Inlämnad för vidare hantering
Kommunalt bidrag till pensionärsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 141 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg Park på Våxnäs centrum istället för de planerade hyreshusen Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-25 21 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-03 15 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta ett kvalitetsprogram Stadsbyggnadsnämnden 2017-05-06 5 Inlämnad för vidare hantering
Badplats i centrala Karlstad anpassad för äldre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 8 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe på Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 34 Inlämnad för vidare hantering
Vänersjöfartsmuseum vid Älvgatskajen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-13 8 Inlämnad för vidare hantering
Förenkla trafikmiljön på Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 10 Inlämnad för vidare hantering
Sänkt hastighet förbi Café Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-10 8 Inlämnad för vidare hantering
Vindskydd el dyl Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-10 50 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-09 58 Inlämnad för vidare hantering
Utfarten vid Återvinningscentralen Wåxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 8 Inlämnad för vidare hantering
Näridrottsplats vid Stodeneskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21 9 Inlämnad för vidare hantering
Nytt resecentrum i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-05-23 10 Inlämnad för vidare hantering
Folkomröstning angående moskébyggnation i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-06-02 38 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg från Alster via Välsviken till Karlstad centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-02 72 Inlämnad för vidare hantering
Kommunal Stödperson Arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-21 6 Inlämnad för vidare hantering
Stora Torget Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-10 1 Inlämnad för vidare hantering
Utöka antalet förskoletimmar för barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för syskon eller är arbetslös Barn- och ungdomsnämden 2017-06-16 12 Inlämnad för vidare hantering
Sänkt hastighet på Körkarlsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-16 59 Inlämnad för vidare hantering
En bok om Stadsträdgården Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13 53 Inlämnad för vidare hantering
Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 137 Inlämnad för vidare hantering
Linbana Kommunstyrelsen 2017-06-22 3 Inlämnad för vidare hantering
Stadsbuss till Alster Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-27 71 Inlämnad för vidare hantering
Sjöstadsverket Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 2 Inlämnad för vidare hantering
Kvarters- istället för punkthus Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-21 7 Inlämnad för vidare hantering
Hyra in sig på fritids under lov Barn- och ungdomsnämden 2017-06-21 3 Inlämnad för vidare hantering
Förädla Almentorget och stoppa det planerade höghusbygget i kv Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22 214 Inlämnad för vidare hantering
Minnestavla över det nedbrunna tingshuset i Klara Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-21 5 Inlämnad för vidare hantering
StatySvenErikMagnusson Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-27 115 Inlämnad för vidare hantering
Bättre underlag på promenadstråket mellan järnvägen i skattkärr och gamla plywoodfabriken 0 Avslutad utan hantering
Övergångsställe vid infarten till Hultsberg från Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-29 4 Samlar underskrifter
Byt ut "Härgårman-profilerna! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-06 6 Samlar underskrifter
Gångbro till Gubbholmen från Hagaborg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 3 Samlar underskrifter
Handikappanpassa spåret vid Sandbäckstjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 2 Samlar underskrifter
STOPPA planerade HÖGHUS Byggnation intill Kvarteret ALMEN Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-30 61 Samlar underskrifter
Bro över älven mellan Herrgårdsgatan och Våxnäsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 7 Samlar underskrifter
Sänk hastigheten på Norra Infarten och över Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-21 4 Samlar underskrifter
Bygg höghus med minst 25 våningar intill kvarteret Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-07-21 9 Samlar underskrifter
Friskvård för alla vintertid med konstsnö och elljus från Bryngfjorden till Tuggelite. Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-11 122 Samlar underskrifter
Säkra och trygga våra skol barn Barn- och ungdomsnämden 2017-07-10 4 Samlar underskrifter
Stoppa nedskräpningen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-11 6 Samlar underskrifter
Separat Cykel o gångväg mellan Edsvalla o vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-10 64 Samlar underskrifter
Fotbollsmål Lärkängen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-12 5 Samlar underskrifter
"Väntebryggor" vid slussarna Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 5 Samlar underskrifter
"Badplats" Södra Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-25 6 Samlar underskrifter
Anlägger en badplats i viken på östra sidan Orrholmen, Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 13 Samlar underskrifter
Fiskebryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 16 Samlar underskrifter
Cykel och gångbana med solcellsbelysning på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 17 Samlar underskrifter
Vassborttagning på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 17 Samlar underskrifter
Bänkar På Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 20 Samlar underskrifter
Skolmuseum i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-03 15 Samlar underskrifter
Anlägga ett utegym på Orrholmen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-27 29 Samlar underskrifter
Skapa en större grillplats på Orrholmen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 11 Samlar underskrifter
Park på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 5 Samlar underskrifter
Park och sightseeingbuss som turistattraktion Kommunstyrelsen 2017-08-17 1 Samlar underskrifter
Transparens behövs i Almen Kommunstyrelsen 2017-08-09 52 Samlar underskrifter
Stadsbuss/Karlstadsbuss till de yttre bostadsområdena Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-11 41 Samlar underskrifter
Hinderbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-19 34 Samlar underskrifter
Bygg gammalt istället för nytt Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-22 6 Samlar underskrifter
Utspridda arenor Kommunstyrelsen 2017-08-22 1 Samlar underskrifter
Ändra på farliga trafikljus Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-24 2 Samlar underskrifter
Bygg ytterligare idrottshall till Ilandaskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 3 Samlar underskrifter
Färjelinje Kommunstyrelsen 2017-09-07 7 Samlar underskrifter
Miljövänligare båtbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-07 3 Samlar underskrifter
Timtaxa fritids Barn- och ungdomsnämden 2017-09-02 2 Samlar underskrifter
Byggnation av gång- och cykelväg mellan Lillerud (Björkåsmotet) och Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-12 1 Samlar underskrifter
Utegym eller aktivitetsbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-13 3 Samlar underskrifter
Nationaldagsfirande Kultur- och fritidsnämnden 0 Samlar underskrifter