Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Vill du lämna ett eget förslag? Klicka på Lämna ett e-förslag i menyn till vänster.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Gångvägar i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-14 9 Inlämnad för vidare hantering
Skateboardpark i betong Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-14 13 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ett parkeringshus på tomten mellan NWT och E18 Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-14 15 Inlämnad för vidare hantering
Bygg tak och väggar på Tingvalla isstadion Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-15 164 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-15 42 Inlämnad för vidare hantering
Förläng Karlstadsbuss linje 6 till Skåre Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-19 20 Inlämnad för vidare hantering
Utveckla området kring Selma-statyn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-21 17 Inlämnad för vidare hantering
Minska stillasittandet - stå och jobba i skolan Barn- och ungdomsnämden 2017-03-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Högre krav på utformning och arkitektur. Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-05 23 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-03 32 Inlämnad för vidare hantering
Fyrverkeriernejtack Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-03 31 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en linbana mellan Centrum och Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-04 28 Inlämnad för vidare hantering
Vår framtid - hjälp studenter med bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Cykelparkering i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-05 20 Inlämnad för vidare hantering
Ej utnyttjade logeplatser i Löfbergs Arena utlottas till alla kommunanställda Kommunstyrelsen 2017-04-09 23 Inlämnad för vidare hantering
Preparera Kronoparkens elljusspår med flis, spån eller bark Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-11 9 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård i Kvarnbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-09 55 Inlämnad för vidare hantering
Ny gestaltning av Herrgårdsgatan Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-13 9 Inlämnad för vidare hantering
Gör en 2 km cykel- och gångväg på östra sidan om Klarälven mellan Färjestad-Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-25 36 Inlämnad för vidare hantering
Sporthall i Skåre Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-13 356 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en ny stor multiarena Kommunstyrelsen 2017-04-17 18 Inlämnad för vidare hantering
Uppgradering av Norra Allén Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-27 9 Inlämnad för vidare hantering
Monorailbana Kommunstyrelsen 2017-04-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Planskild korsning Nya Depåvägen/Säterivägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-17 8 Inlämnad för vidare hantering
Gångbro (gärna i trä) mellan järnvägsstationen och busstationen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-04-19 9 Inlämnad för vidare hantering
Kommunalt bidrag till pensionärsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 141 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg Park på Våxnäs centrum istället för de planerade hyreshusen Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-25 21 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-03 15 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta ett kvalitetsprogram Stadsbyggnadsnämnden 2017-05-06 5 Inlämnad för vidare hantering
Badplats i centrala Karlstad anpassad för äldre Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 8 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe på Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 34 Inlämnad för vidare hantering
Vänersjöfartsmuseum vid Älvgatskajen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-13 8 Inlämnad för vidare hantering
Förenkla trafikmiljön på Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 10 Inlämnad för vidare hantering
Sänkt hastighet förbi Café Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-10 8 Inlämnad för vidare hantering
Vindskydd el dyl Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-10 50 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Kronoparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-09 58 Inlämnad för vidare hantering
Utfarten vid Återvinningscentralen Wåxnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-14 8 Inlämnad för vidare hantering
Näridrottsplats vid Stodeneskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21 9 Inlämnad för vidare hantering
Nytt resecentrum i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-05-23 10 Inlämnad för vidare hantering
Folkomröstning angående moskébyggnation i Karlstad Kommunstyrelsen 2017-06-02 38 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg från Alster via Välsviken till Karlstad centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-02 72 Inlämnad för vidare hantering
Kommunal Stödperson Arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-21 6 Inlämnad för vidare hantering
Stora Torget Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-10 1 Inlämnad för vidare hantering
Utöka antalet förskoletimmar för barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för syskon eller är arbetslös Barn- och ungdomsnämden 2017-06-16 12 Inlämnad för vidare hantering
Sänkt hastighet på Körkarlsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-16 59 Inlämnad för vidare hantering
En bok om Stadsträdgården Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13 53 Inlämnad för vidare hantering
Byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 137 Inlämnad för vidare hantering
Linbana Kommunstyrelsen 2017-06-22 3 Inlämnad för vidare hantering
Stadsbuss till Alster Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-27 71 Inlämnad för vidare hantering
Sjöstadsverket Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-21 2 Inlämnad för vidare hantering
Kvarters- istället för punkthus Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-21 7 Inlämnad för vidare hantering
Hyra in sig på fritids under lov Barn- och ungdomsnämden 2017-06-21 3 Inlämnad för vidare hantering
Förädla Almentorget och stoppa det planerade höghusbygget i kv Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22 214 Inlämnad för vidare hantering
Minnestavla över det nedbrunna tingshuset i Klara Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-21 5 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe vid infarten till Hultsberg från Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-29 4 Inlämnad för vidare hantering
StatySvenErikMagnusson Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-27 115 Inlämnad för vidare hantering
Byt ut "Härgårman-profilerna! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-06 6 Inlämnad för vidare hantering
Gångbro till Gubbholmen från Hagaborg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 3 Inlämnad för vidare hantering
Handikappanpassa spåret vid Sandbäckstjärnet Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 2 Inlämnad för vidare hantering
STOPPA planerade HÖGHUS Byggnation intill Kvarteret ALMEN Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-30 61 Inlämnad för vidare hantering
Bro över älven mellan Herrgårdsgatan och Våxnäsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2017-06-30 7 Inlämnad för vidare hantering
Sänk hastigheten på Norra Infarten och över Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-21 6 Inlämnad för vidare hantering
Bygg höghus med minst 25 våningar intill kvarteret Almen Stadsbyggnadsnämnden 2017-07-21 11 Inlämnad för vidare hantering
Friskvård för alla vintertid med konstsnö och elljus från Bryngfjorden till Tuggelite. Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-11 125 Inlämnad för vidare hantering
Säkra och trygga våra skol barn Barn- och ungdomsnämden 2017-07-10 4 Inlämnad för vidare hantering
Stoppa nedskräpningen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-11 6 Inlämnad för vidare hantering
Separat Cykel o gångväg mellan Edsvalla o vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-10 69 Inlämnad för vidare hantering
Fotbollsmål Lärkängen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-12 6 Inlämnad för vidare hantering
"Väntebryggor" vid slussarna Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 5 Inlämnad för vidare hantering
"Badplats" Södra Råtorp Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-25 7 Inlämnad för vidare hantering
Anlägger en badplats i viken på östra sidan Orrholmen, Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 65 Inlämnad för vidare hantering
Fiskebryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 55 Inlämnad för vidare hantering
Cykel och gångbana med solcellsbelysning på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 60 Inlämnad för vidare hantering
Vassborttagning på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 69 Inlämnad för vidare hantering
Bänkar På Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-02 59 Inlämnad för vidare hantering
Skolmuseum i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-03 28 Inlämnad för vidare hantering
Anlägga ett utegym på Orrholmen Kultur- och fritidsnämnden 2017-07-27 66 Inlämnad för vidare hantering
Skapa en större grillplats på Orrholmen. Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 24 Inlämnad för vidare hantering
Park på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2017-07-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Park och sightseeingbuss som turistattraktion Kommunstyrelsen 2017-08-17 2 Inlämnad för vidare hantering
Transparens behövs i Almen Kommunstyrelsen 2017-08-09 66 Inlämnad för vidare hantering
Stadsbuss/Karlstadsbuss till de yttre bostadsområdena Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-11 52 Inlämnad för vidare hantering
Hinderbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-19 69 Inlämnad för vidare hantering
Bygg gammalt istället för nytt Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-22 7 Inlämnad för vidare hantering
Utspridda arenor Kommunstyrelsen 2017-08-22 3 Inlämnad för vidare hantering
Ändra på farliga trafikljus Teknik- och fastighetsnämnden 2017-08-24 10 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ytterligare idrottshall till Ilandaskolan Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 10 Inlämnad för vidare hantering
Färjelinje Kommunstyrelsen 2017-09-07 19 Inlämnad för vidare hantering
Miljövänligare båtbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-07 8 Inlämnad för vidare hantering
Timtaxa fritids Barn- och ungdomsnämden 2017-09-02 4 Inlämnad för vidare hantering
Byggnation av gång- och cykelväg mellan Lillerud (Björkåsmotet) och Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-12 41 Inlämnad för vidare hantering
Bättre underlag på promenadstråket mellan järnvägen i Skattkärr och gamla plywoodfabriken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym eller aktivitetsbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-13 10 Inlämnad för vidare hantering
Nationaldagsfirande Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-29 2 Inlämnad för vidare hantering
Ändra hastighet och trafikljus Hammaröleden-Tormestad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 5 Inlämnad för vidare hantering
Sänk hastigheten på Skoghallsvägen vid Västerstrands förskola Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-29 6 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe vid stadsbiblioteket mot lekparken Teknik- och fastighetsnämnden 2017-09-30 21 Inlämnad för vidare hantering
Badplats och turistattraktion i Inre hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-13 19 Inlämnad för vidare hantering
Etablera gångväg, utan vinterunderhåll Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-11 12 Inlämnad för vidare hantering
Småbutiker i centrum Kommunstyrelsen 2017-10-07 8 Inlämnad för vidare hantering
Löpbanor längs alla cykel och gångvägar i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-17 8 Inlämnad för vidare hantering
Vassröjning östra sidan av Orrholmen / anlägg båtbryggor, för mindre båtar max 10 hk Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-13 23 Inlämnad för vidare hantering
Gångtunnel under E18 Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-18 17 Inlämnad för vidare hantering
Bullerplank vid minneslunden Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-18 3 Inlämnad för vidare hantering
Belysning cykelväg Rudtjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-20 14 Inlämnad för vidare hantering
Storbilds TV på Stora Torget Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-24 52 Inlämnad för vidare hantering
Attraktivare torg med saluhall och kombinerad damm/skridskobana Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-27 11 Inlämnad för vidare hantering
Fotogömsle Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-28 2 Inlämnad för vidare hantering
Bredda vägen Karmgatan till Petersbergsgatan förbi Västerstrands vårdcentral Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-27 2 Inlämnad för vidare hantering
Återuppbyggnad av restaurangen i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-03 29 Inlämnad för vidare hantering
Karlstadsbuss/cityhandel Stadsbyggnadsnämnden 2017-11-07 16 Inlämnad för vidare hantering
Parkeringshus behövs! Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-08 10 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg karlstad-Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-10 23 Inlämnad för vidare hantering
Marknadsför att Skutberget har landets bästa motionsspår. Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-11 300 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Artscape Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-23 11 Inlämnad för vidare hantering
Cykel- och gångbana på Skårebron Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-24 14 Inlämnad för vidare hantering
Sundsta Löpbana Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-30 5 Inlämnad för vidare hantering
Båtbussar Vänern runt Kommunstyrelsen 2017-11-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Gubbholmen -ny stadspark Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark och pumptrackbana i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-28 10 Inlämnad för vidare hantering
Låsbara cykelboxar i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-30 9 Inlämnad för vidare hantering
Direkt länk till e-förslag på kommunens hemsida Kommunstyrelsen 2017-11-30 12 Inlämnad för vidare hantering
Skräpbussar Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 4 Inlämnad för vidare hantering
Alkoholförtäringsförbud i delar av Viken Kommunstyrelsen 2017-12-01 6 Inlämnad för vidare hantering
Låt Skattkärr tillhöra Karlstadsbuss och inte Länstrafiken Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-04 85 Inlämnad för vidare hantering
Nedskräpning i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-05 6 Inlämnad för vidare hantering
Nya bostäder vid älven i stället av fabriken på Färjestad Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-11 2 Inlämnad för vidare hantering
Stort utomhusbad/bassänganläggning Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 12 Inlämnad för vidare hantering
Utegym/motorikbana vid Tuggelite motionsspår Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-15 7 Inlämnad för vidare hantering
Vittjning av papperskorgar Kommunstyrelsen 2017-12-20 2 Samlar underskrifter
SKUTBERGET 2017 Kommunstyrelsen 2017-12-20 7 Samlar underskrifter
Mindre trafik i Skattkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-20 52 Samlar underskrifter
Danspaviljong vid Sandgrundsudden Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-21 55 Samlar underskrifter
Alkoholförbud på lekplatser Kommunstyrelsen 2017-12-28 6 Samlar underskrifter
Cykelparkering i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-03 4 Samlar underskrifter
SkatePark i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-05 2 Samlar underskrifter
Mer bänkar i åt alla Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-16 1 Samlar underskrifter
Fri kollektivtrafik för pensionärer Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-09 147 Samlar underskrifter
Skapa möjlighet att på ett enkelt sätt lyfta fram medarbetare i kommun som gör ett särskilt bra jobb Kommunstyrelsen 2018-01-24 2 Samlar underskrifter
Upprustad gångväg runt gamla flygplatsen Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-25 4 Samlar underskrifter
Flytta Åttkanten från Herrhagen till Mariebergsskogen. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-01-25 2 Samlar underskrifter
Busskur Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-01 1 Samlar underskrifter
Karlstads egna Wadköping likt det i Örebro med historiska byggnader Kommunstyrelsen 2018-03-04 5 Samlar underskrifter
Asfalt och belysning på grusvägen från Bergsäng till Finnsnäs Teknik- och fastighetsnämnden 2018-03-04 1 Samlar underskrifter
Stadsgata Teknik- och fastighetsnämnden 2018-02-23 1 Samlar underskrifter
Utlåning av pedagogiska läromedel på biblioteken Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-04 1 Samlar underskrifter
Cykelgarage för en ännu mer cykelvänlig stad. Teknik- och fastighetsnämnden 2018-03-11 1 Samlar underskrifter
Asfaltera gräsytan bredvid parkeringen vid Sandgrund Teknik- och fastighetsnämnden 2018-03-08 1 Samlar underskrifter