Se alla e-förslag

Här ser du alla publicerade e-förslag som lämnats in före 31 mars. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett e-förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.

Se e-förslag som lämnats in efter den 31 mars.info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Skatepark i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-11 10 Inlämnad för vidare hantering
Förläng snösopad och sandad/saltad cykelväg in i områdena Hultsberg och Henstad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-01-14 55 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på kullen vid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-04 71 Inlämnad för vidare hantering
Studiehandledning i kommunens förskoleklasser Barn- och ungdomsnämden 2020-02-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Staket längs järnvägen i Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-13 12 Inlämnad för vidare hantering
Gång och cykelbro mellan Sandgrund och Brigadmuseum Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-20 7 Inlämnad för vidare hantering
Karlstads Central Park? Området runt Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-26 63 Inlämnad för vidare hantering
Belysning återvinningsstation Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-25 7 Inlämnad för vidare hantering
Returstation Östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe på Drottning Kristinas Väg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 16 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra gång- och cykelväg vid Norrstrandskyrkan. Teknik- och fastighetsnämnden 2020-02-29 17 Inlämnad för vidare hantering
Öka prioriteten för cykelbanan längs Östra Infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-05 8 Inlämnad för vidare hantering
Info till boede vid kommunens skogar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-06 15 Inlämnad för vidare hantering
Förbättring till parken på Sundsta, Wibeligatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Vägvisning till Lerinutställningen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-03-17 5 Inlämnad för vidare hantering
Busskur vid busshållplatsen Malörtsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-09 22 Inlämnad för vidare hantering
Inför förbud mot trafik med tung lastbil under Klaraborgsviadukten och Löfbergsviadukten Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-14 5 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg till Segerstads naturreservat Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-20 13 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Klarälvsbanan. Förlängning fr Stockfallet till Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-17 11 Inlämnad för vidare hantering
Bygg en pulkabacke i I2 skogen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 6 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 54 Inlämnad för vidare hantering
Köp tillbaka Stadshuset och gör det till en kulturoas Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 100 Inlämnad för vidare hantering
Molkoms strandpromenad behöver en ansiktslyftning Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 40 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusbana för Padel Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 56 Inlämnad för vidare hantering
Kroppkärrsjöns badplats Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-28 4 Inlämnad för vidare hantering
Staket runt nya lekparken i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-30 14 Inlämnad för vidare hantering
Lägg till simskola på Skutberget 2020. Plats: Norr om motionscentralen Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 69 Inlämnad för vidare hantering
Inför porrfilter i skolor och förskolor Kommunstyrelsen 2020-05-19 98 Inlämnad för vidare hantering
Utställningslokal Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19 29 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Henstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-20 126 Inlämnad för vidare hantering
Belysning lekparken i Wennbergsparken/Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-05-21 5 Inlämnad för vidare hantering
Det behövs en körbyggnad i Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 12 Inlämnad för vidare hantering
Omklädningsmöjligheter Teknik- och fastighetsnämnden 2020-06-18 4 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta en tjänst som kommunförfattare Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-30 17 Inlämnad för vidare hantering
Spånga lekplats Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-06 1 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan gång cykelväg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-29 4 Inlämnad för vidare hantering
Planera blommor efter Sandbäcksgatan gångbana och älvkant Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-28 2 Inlämnad för vidare hantering
Rusta upp lekplats, väse Teknik- och fastighetsnämnden 2020-07-29 63 Inlämnad för vidare hantering
VR möjlighet på stadsbiblioteket Kultur- och fritidsnämnden 2020-07-28 1 Inlämnad för vidare hantering
Säkrare cykeltrafik för barn, Hultsberg/Gustavsberg Teknik- och fastighetsnämnden 2020-08-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Viltbro Sörmon Kommunstyrelsen 2020-08-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Åtgärda motionsspåren i Karlstad kommun så att de blir mjukare. Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 69 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltering på Sidogatan Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-03 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg Färjestad - Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 9 Inlämnad för vidare hantering
Önskemål om toalett och fler papperskorgar i parken intill Strandvägen 29 Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-03 3 Inlämnad för vidare hantering
Kanottävling i centrala Karlstad Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-09 5 Inlämnad för vidare hantering
socialt hänsynstagande vid upphandling Kommunstyrelsen 2020-09-10 2 Inlämnad för vidare hantering
Förvandla gräsytorna längs stationsgatan i Molkom till en blommande parkmiljö Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-15 20 Inlämnad för vidare hantering
Broskyltar Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-11 4 Inlämnad för vidare hantering
Erbjud tillgång till öppna data via API Kommunstyrelsen 2020-09-16 5 Inlämnad för vidare hantering
Landmärke Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Badbryggor på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-16 11 Inlämnad för vidare hantering
Anlägg kommunal badplats vid sjön Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-02 28 Inlämnad för vidare hantering
Cykel/motorikbana Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-14 13 Inlämnad för vidare hantering
HinderbanaOCR Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-17 38 Inlämnad för vidare hantering
Frukt och grönsaker på torget varje dag Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 6 Inlämnad för vidare hantering
Stadsodling i Viken Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-22 10 Inlämnad för vidare hantering
Skoj för unga och gamla Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-23 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Gubbholmen Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Båtplatser älven Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-31 8 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltrafik i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-11-05 5 Inlämnad för vidare hantering
Skateboardpark Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-12 316 Inlämnad för vidare hantering
Namnförslag allmän plats Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12 5 Inlämnad för vidare hantering
Mountainbike-bana Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-27 17 Inlämnad för vidare hantering
Pumptrackbana i Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 61 Inlämnad för vidare hantering
Flera sittplatser i stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 7 Inlämnad för vidare hantering
Kallbadhus i Orrholmsviken (Mariebergsviken) Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-07 53 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder på Herrhagen Teknik- och fastighetsnämnden 2020-12-14 7 Inlämnad för vidare hantering
Park på Bryggudden Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-20 135 Inlämnad för vidare hantering
Förslag till boll- och aktivitetsyta vid Strandgärdet lekplats Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-01 48 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Sven-Erik Magnusson Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-05 15 Inlämnad för vidare hantering
Året-runt-bad! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 13 Inlämnad för vidare hantering
Bullerplank östra infarten Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-15 77 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Rönndungens lekpark N Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-19 76 Inlämnad för vidare hantering
Flytt av Frödingstatyn Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21 3 Inlämnad för vidare hantering
Övergångställe Lantmannavägen-Stampvägen Alster Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 54 Inlämnad för vidare hantering
Reflexbana Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-21 10 Inlämnad för vidare hantering
Motorgård för bilinresserade Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-29 6 Inlämnad för vidare hantering
Cyckel/promenad väg mellan Hynboholm och Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2021-01-26 12 Inlämnad för vidare hantering
Tysta parken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-03 2 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Vålbergs lekparker Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-11 13 Inlämnad för vidare hantering
Hultsbergs infart- Övergångsställe och farthinder Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-11 54 Inlämnad för vidare hantering
Offentlig utsmyckning för trygghet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-12 5 Inlämnad för vidare hantering
Padelbana (utomhus) Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-11 3 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusgym trä Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-12 6 Inlämnad för vidare hantering
Gång/cykelbro Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-16 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på lekplats storkullegatan Zakrisdal Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-18 61 Inlämnad för vidare hantering
Vätgasstation Kommunstyrelsen 2021-02-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Tryggare (=halksäkrare) promenader Teknik- och fastighetsnämnden 2021-02-24 3 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Rud! Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-01 6 Inlämnad för vidare hantering
Belysning motionsspåret i Stodeneskogen Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-14 34 Inlämnad för vidare hantering
Belysning vid Vallargärdets Förskolas parkering Teknik- och fastighetsnämnden 2021-03-15 12 Inlämnad för vidare hantering
Timer för belysning på Västerstrands IP Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-14 1 Inlämnad för vidare hantering
Utveckling av Strandvägen i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-03-23 83 Inlämnad för vidare hantering
Gör 22 augusti, Gustaf Frödings födelsedag till en kommunal flaggdag. Kommunstyrelsen 2021-03-29 62 Inlämnad för vidare hantering
Cykeltvätt Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-11 30 Inlämnad för vidare hantering
Fler lagliga graffiti väggar Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-18 6 Inlämnad för vidare hantering
Bymiljöväg längs Edsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-05 9 Inlämnad för vidare hantering
Vinteröppet utebad i centrala Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-18 83 Inlämnad för vidare hantering
Julgran i Malmtorgsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-20 3 Inlämnad för vidare hantering
Juldekorationer i Wåxnäsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-21 1 Inlämnad för vidare hantering
Cykelpark på leret vid Lamberget Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 65 Inlämnad för vidare hantering
Jämställda sporthallar Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-02 13 Inlämnad för vidare hantering
Äldreboende Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-11 1 Inlämnad för vidare hantering
Utegym i Alster Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-02 73 Inlämnad för vidare hantering
Uppfräschning av isrink Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-04 113 Inlämnad för vidare hantering
Boulbana, brygga och sitt/grillplats i Tullholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-05-24 55 Inlämnad för vidare hantering
Gång- och cykelbana till Tuggelite skidstadion Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-02 53 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-04 15 Inlämnad för vidare hantering
Bort med bajset från våra gator! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-04 8 Inlämnad för vidare hantering
Parkbänkar på älvpromenaden Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-30 26 Inlämnad för vidare hantering
Träläktare/ solterass vid Bryngfjorden Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-24 9 Inlämnad för vidare hantering
Fler bänkar på Skutberget! Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-24 36 Inlämnad för vidare hantering
Brygga Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-18 2 Inlämnad för vidare hantering
Bollplank gör det roligare att leka med boll. Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-16 4 Inlämnad för vidare hantering
Utegym på Stockfallet Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-24 111 Inlämnad för vidare hantering
Längre period för Blomlådor på gatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-06-26 3 Inlämnad för vidare hantering
Vilobänk längs elljusspåret i Jakobsbergsskogen Kultur- och fritidsnämnden 2021-07-08 3 Inlämnad för vidare hantering
Grillstugor Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2021-07-21 38 Inlämnad för vidare hantering
Lekplats/lekpark Norra Stockfallet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-20 38 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder Storkullegatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-19 52 Inlämnad för vidare hantering
Starta en Båtbusslinje från Karlstad centrum till Skutbergets brygga vid motionscentralen Kommunstyrelsen 2021-08-17 110 Inlämnad för vidare hantering
Upprustning av lekplats bredvid Stodeneskolan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-20 8 Inlämnad för vidare hantering
Fler bänkar med bord i Tysta Parken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-20 4 Inlämnad för vidare hantering
Trappa vid brofäste- kanikenäsbanken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-30 4 Inlämnad för vidare hantering
Handikappanpassat friluftsbad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-07-28 9 Inlämnad för vidare hantering
Flytta fram positionerna i Karlstad för yttrandefrihet, konstnärlig frihet och demokrati Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-11 5 Inlämnad för vidare hantering
Övergångsställe vid Hagalundsvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-08-11 7 Inlämnad för vidare hantering
Hopptorn till Skutberget redan i sommar! Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-11 132 Inlämnad för vidare hantering
Grillplatser Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-08 3 Inlämnad för vidare hantering
Servera växtbaserad mat till barn och elever som efterfrågar det Barn- och ungdomsnämden 2021-08-27 70 Inlämnad för vidare hantering
Utelek-pulkabacke i Skåre Teknik- och fastighetsnämnden 2021-08-11 8 Inlämnad för vidare hantering
Utegym Våxnässpåret Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-27 12 Inlämnad för vidare hantering
Stockfallets lekpark Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-03 4 Inlämnad för vidare hantering
Brygga i Klarälven Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-08 11 Inlämnad för vidare hantering
Volleybollnät i skattkärr Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-17 1 Inlämnad för vidare hantering
Sandbäcksgatan, bilvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-11 9 Inlämnad för vidare hantering
Säker övergång på Fruktvägen, vid övergångstället mot Stodeneskogen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-11 35 Inlämnad för vidare hantering
Fixa till Vennbergsparken Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-18 8 Inlämnad för vidare hantering
Sol/bad och fiskebryggor i Lambergstjärn (Lamberget) Teknik- och fastighetsnämnden 2021-09-18 6 Inlämnad för vidare hantering
Namnge en gata efter Hugo Hassel Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-18 4 Inlämnad för vidare hantering
Röj upp på toppen av Bryngfjordsbacken Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-23 18 Inlämnad för vidare hantering
Informationskampanj: Max 3 - 5 knop = 5.55 - 9.26 km/timme i hela Karlstads hamnområde och på Klarälven. Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-08 17 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i dykdalberna Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-12 6 Inlämnad för vidare hantering
Plyobox till Gubbholmens Utegym! Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-09 5 Inlämnad för vidare hantering
Bredda gång- och cykelbron mellan Pråmvägen och Östra Kanalgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-12 8 Inlämnad för vidare hantering
Cykelvårdsstation Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-09 18 Inlämnad för vidare hantering
Förbättrad sjösättningsramp Molkomsjön Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-14 3 Inlämnad för vidare hantering
Skate/kicker-park i Skåre Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13 11 Inlämnad för vidare hantering
Bygg ett boende på Älvkullen (Sundsta) i Karlstad Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-13 6 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra lilla badviken ute på Orrholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-14 29 Inlämnad för vidare hantering
Stadsträdgården tillåten trafik? Teknik- och fastighetsnämnden 2021-10-27 6 Inlämnad för vidare hantering
Bänkar utanför Biblioteket/i centrum Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-13 5 Inlämnad för vidare hantering
Byt ut alla öppna skräpkorgar i hela kommunen mot kärl med lock! Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-27 12 Inlämnad för vidare hantering
Inrätta ett röjningsteam för invasiva arter Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-25 14 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder på Ransätersgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2021-11-30 29 Inlämnad för vidare hantering
Mysig grillplats vid Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-07 5 Inlämnad för vidare hantering
Utomhusplan för basket Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-27 3 Inlämnad för vidare hantering
Dansbana sandgrundsudden Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-03 84 Inlämnad för vidare hantering
Asfaltera gångbana Rudsberget Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-02 7 Inlämnad för vidare hantering
Grönområde-rekreationsområde MÅNSBERGET Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-02 148 Inlämnad för vidare hantering
Båtplatser inre hamn Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-10 26 Inlämnad för vidare hantering
Ute Gym i Edsvalla Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-10 11 Inlämnad för vidare hantering
Av- och påfart Knappstad Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-15 52 Inlämnad för vidare hantering
Gör Dirten till en officiell pumptrack Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-15 5 Inlämnad för vidare hantering
Förbättrad planering för LSS-bostäder Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-29 52 Inlämnad för vidare hantering
Skatepark orrholmen Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-14 4 Inlämnad för vidare hantering
Förbättra dykdalberna Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-23 6 Inlämnad för vidare hantering
Grillplats vid tennisplanen på Mjölnartorpet Teknik- och fastighetsnämnden 2021-12-24 18 Inlämnad för vidare hantering
Föredöme för yttrandefrihet- föreslår jag att Karlstads kommun namnger en av sina gator efter Lars Vilks Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-12 4 Inlämnad för vidare hantering
Byt sportlovsvecka från 9 till 10 för de kommunala skolorna. Barn- och ungdomsnämden 2022-02-08 6 Inlämnad för vidare hantering
Multisportplan i Stodene Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-26 77 Inlämnad för vidare hantering
Torghandel Stora torget i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-01-26 30 Inlämnad för vidare hantering
Badbrygga/trappa till lagunen, Bergsholmen. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-02-02 4 Inlämnad för vidare hantering
Parkbänkar/soffor vintertid i våra parker. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-01-27 4 Inlämnad för vidare hantering
Belysning östra sidan Lambergstjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2022-02-04 3 Inlämnad för vidare hantering
Bevara skog för hundarnas & hundägarnas frihet Kommunstyrelsen 2022-02-02 15 Inlämnad för vidare hantering
Återbruksgalleria Karlstad Kommunstyrelsen 2022-02-24 84 Inlämnad för vidare hantering
Lekplats vid 4H gården Teknik- och fastighetsnämnden 2022-02-28 89 Inlämnad för vidare hantering
Plantera adventsgranar Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-07 2 Inlämnad för vidare hantering
Dekorera befintliga träd (tujor?) på Norsplan Vålberg i adventstid. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-06 2 Inlämnad för vidare hantering
Discgolfbana 9-Hål elljusspåret Kronoparken Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-08 39 Inlämnad för vidare hantering
Multiarena vid Södra Råtorp/Råtorp Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-13 54 Inlämnad för vidare hantering
Belysning på Klarälvsbanan! Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-22 20 Inlämnad för vidare hantering
Pulkabacke på Norra Stockfallet. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-03-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Ny träningsyta för Norrstrands IF Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-22 2 Inlämnad för vidare hantering
Gång-cykelväg på Pråmvägen mellan Stapelgatan och järnvägen Teknik- och fastighetsnämnden 2022-04-20 63 Inlämnad för vidare hantering
Badtunna med uppvärmning Teknik- och fastighetsnämnden 2022-04-26 1 Inlämnad för vidare hantering
Lanternor på himlen för ny år Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-25 2 Inlämnad för vidare hantering
Vinterbad i Sundstatjärn Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-10 4 Inlämnad för vidare hantering
Prioriterad cykelväg, Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-10 6 Inlämnad för vidare hantering
Förläng GCväg på Fagerängsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-16 66 Inlämnad för vidare hantering
Belyst Isfontän i Sundstatjän mfl vattendrag Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-11 2 Inlämnad för vidare hantering
Konstgräsplan i Molkom Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-10 69 Inlämnad för vidare hantering
Cykelbana mellan Hynboholm och Stodene Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-22 7 Inlämnad för vidare hantering
Hastighetsbegränsning-Södra Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2022-05-23 1 Inlämnad för vidare hantering
Konstsnö skidspår Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-25 5 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetspark Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-15 5 Inlämnad för vidare hantering
Belysning i Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-04 6 Inlämnad för vidare hantering
Cykelbana på Åttkantsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-15 12 Inlämnad för vidare hantering
Boulebana i Klara Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-18 13 Inlämnad för vidare hantering
Offentlig toalett Teknik- och fastighetsnämnden 2022-07-26 8 Inlämnad för vidare hantering
Användbar plan på romstads lekplats året om Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-04 10 Inlämnad för vidare hantering
Innebandyplan på oanvänd asfaltyta på Hultsberg Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-23 37 Inlämnad för vidare hantering
Gräv fram kulverterad bäck på Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-23 4 Inlämnad för vidare hantering
"Kom och fika med mej" bord Teknik- och fastighetsnämnden 2022-08-23 7 Inlämnad för vidare hantering
Parklek Norra Kroppkärr Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-07 75 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgård Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-13 82 Inlämnad för vidare hantering
Aktivets område Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-02 70 Inlämnad för vidare hantering
Stadsträdgården cykelförbud Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-02 6 Inlämnad för vidare hantering
Översyn av cykeltrafik vid Våxnäs industriområde Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-08 20 Inlämnad för vidare hantering
Elljuspåret Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-08 2 Inlämnad för vidare hantering
Utveckling Kroppkärrssjöns badplats Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-13 7 Inlämnad för vidare hantering
Borgmästarholmen cykelförbud Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 1 Inlämnad för vidare hantering
Trafikljus på Magasinsgatan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 3 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastgårdar i Karlstad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 154 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2022-09-30 1 Inlämnad för vidare hantering
Hund/familjebad Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-11 29 Inlämnad för vidare hantering
Fler farthinder på Skårevägen. Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-11 8 Inlämnad för vidare hantering
Badbrygga och grillplats vid Alstern Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-29 4 Inlämnad för vidare hantering
Farthinder Alstersgatan 38 till 46 Teknik- och fastighetsnämnden 2022-10-28 50 Inlämnad för vidare hantering
Namnge en gata efter Hugo Hassel Stadsbyggnadsnämnden 2022-11-08 6 Inlämnad för vidare hantering
Ta bort parkeringsförbuden Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Måla/markera våra trottoarer med symbol för gångtrafikanter Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-11 6 Inlämnad för vidare hantering
Ny och bättre brygga på Västra Långholmen Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 18 Inlämnad för vidare hantering
Sopkärl till Göspiren Teknik- och fastighetsnämnden 2022-11-22 1 Inlämnad för vidare hantering
Mer vegetarisk skolmat Barn- och ungdomsnämden 2022-11-23 19 Inlämnad för vidare hantering
Lätt muddring av utfartsränna för båtar Skutberget Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-04 4 Inlämnad för vidare hantering
Lekparker i Vålberg Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-06 54 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Liftvägens lekplats Skåreberget Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 17 Inlämnad för vidare hantering
Utred möjligheten till att utöka betesmark vid Kroppkärrs norra strand Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-21 16 Inlämnad för vidare hantering
Förtäta belysningen på Klarälvsbanan Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 3 Inlämnad för vidare hantering
Gångstig i Molkom Teknik- och fastighetsnämnden 2022-12-15 22 Inlämnad för vidare hantering
Skolskjuts Gymnasiet Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023-01-04 54 Inlämnad för vidare hantering
SKOLSKOG GRUVLYCKAN Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-03 55 Inlämnad för vidare hantering
Pingisbord till lekplatser. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-05 17 Inlämnad för vidare hantering
Brygga på Älvgatan vid Kvarnberget mellan sjukhuset och Klaramotet Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-07 56 Inlämnad för vidare hantering
Underhåll gångväg Teknik- och fastighetsnämnden 2023-01-12 51 Inlämnad för vidare hantering
Gratis busskort till skolungdomar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023-01-04 11 Inlämnad för vidare hantering
Stängsel vid gång/cykelbana mejeribron över E-18 Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-09 4 Inlämnad för vidare hantering
Måla linje som visar var 10-metersgränsen är vid vägkorsningar. Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-10 21 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg från Lillerudsgymnasiet till Norsbron Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-22 27 Inlämnad för vidare hantering
Trafikljus vid sommargatan Teknik- och fastighetsnämnden 2023-02-22 4 Inlämnad för vidare hantering
Multiarena ''Kulan'' i Vålberg Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-14 13 Inlämnad för vidare hantering
Bruksparkens scen Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-20 95 Inlämnad för vidare hantering
Blinkande skylt vid övergångsställe Teknik- och fastighetsnämnden 2023-03-28 8 Inlämnad för vidare hantering
Inför P-skiva Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-16 203 Inlämnad för vidare hantering
Bro mellan romstad/strand och akuten Stadsbyggnadsnämnden 2023-04-12 16 Inlämnad för vidare hantering
Inför förbud mot fyrverkerier och smällare i hela Karlstads kommun Kommunstyrelsen 2023-04-12 128 Inlämnad för vidare hantering
Städdagar Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-19 1 Inlämnad för vidare hantering
Ny sporthall med badhus och ungdomsverksamhet i Vålberg Stadsbyggnadsnämnden 2023-04-25 86 Inlämnad för vidare hantering
Samlingsplats/lekplats Herrön Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-17 25 Inlämnad för vidare hantering
Belysning Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-20 2 Inlämnad för vidare hantering
Lekplats Stadsträdgården Teknik- och fastighetsnämnden 2023-04-20 3 Inlämnad för vidare hantering
Allmän bastu vid sjö i något vandringsområde Teknik- och fastighetsnämnden 2023-05-01 7 Inlämnad för vidare hantering
Prioriterad cykelöverfart vid västra bron - Klara Teknik- och fastighetsnämnden 2023-05-13 1 Inlämnad för vidare hantering
Saltsopning av Banvallen Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-01 3 Inlämnad för vidare hantering
Aktivitetshus i Ulvsbygården Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-08 76 Inlämnad för vidare hantering
HundlekplatsStockfallet Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-01 56 Inlämnad för vidare hantering
Yta för hundar i Kronoparken! Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-01 34 Inlämnad för vidare hantering
Upprustning av Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-08 50 Inlämnad för vidare hantering
Promenadväg från Annebergsvägen till nya ridhuset Färjestad Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-10 3 Inlämnad för vidare hantering
Hundrastplats på Svinbäcken Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-07 12 Inlämnad för vidare hantering
Kampanj för uppmuntran att plocka upp bajset Teknik- och fastighetsnämnden 2023-06-21 4 Inlämnad för vidare hantering
Beach-handbolls plan Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-22 15 Inlämnad för vidare hantering
Större klocka i badhuset Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-30 2 Inlämnad för vidare hantering
Sätt tak på ÅVC 0 Avslutad utan hantering
Badbrygga på Herrhagen Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-28 3 Avslutad utan hantering
Simlina/avgränsningslina till Älvsbacka simskola 0 Avslutad utan hantering
Recycling Teknik- och fastighetsnämnden 0 Avslutad utan hantering
Underhåll av isrinken vid IP i Molkom 0 Avslutad utan hantering
Fler hundlatriner på Stodene 0 Avslutad utan hantering