Lämna ett e-förslag


Du måste vara en registrerad användare och inloggad för att skicka in ditt förslag. Alla som lämnar förslag måste ha ett e-förslagskonto med namn och kontaktuppgifter. Ditt namn kommer att synas på det publicerade förslaget. Du registrerar dig enkelt första gången du använder tjänsten.

Nytt system för e-förslag i april
I april byter vi system för inlämning och underskrifter av e-förslag. Skicka därför in ditt e-förslag innan den 31 mars. Vill du lämna in nya e-förslag efter den 31 mars hittar du en länk till det på karlstad.se/e-forslag.

Det nuvarande systemet kommer att finnas kvar under en period för att de förslag som redan lämnats in ska kunna samla in underskrifter som vanligt.


Logga in Registera